Atradius N.V. hlásí 18% nárůst čistého zisku na 134,5 milionů eur

Atradius N.V., přední celosvětová společnost v oblasti pojišťování úvěrů, vymáhání pohledávek a poskytování záruk, dnes oznámil celkové výnosy ve výši 1.578,4 miliónů eur představující 134,5 miliónů eur čistého zisku za finanční rok 2013; což znamená nárůst 18,4% ve srovnání s 113,6 milióny eur v roce 2012. Zisk před zdaněním 173,8 miliónů eur vzrostl o 14,8 % v roce 2013.

________________________________________

Hlavní mezinárodní finanční údaje:

• Čistý zisk vzrostl o 18,4% na 134,5 miliónů eur s hlavním přispěním z oblasti Pyrenejského regionu;

• Hrubý kombinovaný poměr vyjadřující výnosnost investic do pojištění byl 81,5%, což znamená zlepšení o 4,7 procentních bodů;

• Příjmy z pojistného vzrostly o 143 milionů eur představující nárůst o 19,9%;

• Základní kapitál se zvýšil o 90,6 miliónů eur na 1.286,9 milionů eur;

Atradius dosáhl dobrých výsledků v roce 2013 přes pokračující problémy v složitém ekonomickém prostředí. Výsledek za rok (čistý zisk) ve výši 134,5 miliónů eur představoval zlepšení o 4,7 procentního bodu v hrubém kombinovaném průběhu vyjadřujícího výnosnost investic do pojištění na konečných 81,5%. Toto bylo způsobeno z velké části díky zlepšení v nákladech na škody s výrazným přispěním z oblasti Pyrenejského regionu, kde opatrné řízení rizika vedlo ke snížení počtu nahlášených škodných událostí a vrátilo úvěrovému podnikání pozitivní výsledek hrubého příjmu z pojistného. Základní kapitál společnosti se stále zvyšuje a dnes se blíží k 1,3 miliardy eur. Úvěrovému pojištění Atradius se velmi dobře dařilo zejména s Severní Americe (výnosy vzrostly o 15,7%), Asii (+6,5%), střední a východní Evropě (+4,5%), a v oblasti globálních produktů pro velké nadnárodní společnosti (+5,2%). Oddělení Speciálních Produktů, které nabízí nestandardní a jednotlivá řešení v oblasti řízení rizik, oznámilo zdravý nárůst příjmů z pojistného o 13,3%. Ve Španělsku, kde byla ekonomika slabá v roce 2013, zůstalo pojistné pod tlakem a vykázalo pokles v důsledku nižších obratů klientů.

Další produkty pojištění Atradius dosáhly rovněž pozitivních výsledků. Příjmy z poskytovaných záruk vzrostly o 4,3% s výrazným nárůstem ve Francii a v regionu severní Evropy. Příjem z pojištění splátkových prodejů se zvýšil o 1,3%, zatímco příjmy ze zajišťovací činnosti Atradius posílily na strategických trzích.

Hrubý kombinovaný poměr vyjadřující výnosnost investic do pojištění celé skupiny Atradius se zlepšil na 81,5% z 86,2% s výrazným zlepšením ukazatele škodného poměru ve Španělsku. Působení a rozvoj Atradius na trzích, které jsou důležité pro klienty mělo za následek diverzifikaci příjmů z pojistného na jedné straně a rostoucí míru pokrytí na straně druhé v Severní Americe, Jižní Americe, Asii a střední a východní Evropě.

Atradius v roce 2013 také rozšířil svoje geografické působení, když otevřel nové pobočky v USA, Kanadě, Turecku a v Austrálii a rozhodl se pro další investice v Dubaji, Singapuru a v Číně. V zemích, které jsou co do významu považovány za rychle se rozvíjející přední světová obchodní centra.

Příjem ze služeb Atradius v oblasti vymáhání pohledávek, španělského informačního servisu Iberinform a z poplatků exportní úvěrové agentury od nizozemského státního rozpočtu se zvýšil o 1,3% na 60 milionů eur a spolu s inkasní kanceláří Atradius Collections tak bylo dosaženo 1% nárůstu v celkových příjmech na 43,8 milionu eur.

Čistý investiční výsledek včetně podílu příjmů z přidružených společností skončil na konci roku na 35,1 milionech eur: to představuje robustní nárůst o 15,6% oproti roku 2012.

Silná finanční stránka společnosti se opět zlepšila a základní kapitál společnosti vzrostl o 7,6% na 1.286,9 milionů eur. V průběhu posledních deseti let se základní kapitál společnosti Atradius více než zdvojnásobil z původních 503,3 miliónů eur v roce 2004.

Inovace zaměřené na uspokojení potřeb klientů

V roce 2013 byly nové produkty, navržené pro malé a střední podniky, představeny v Holandsku, Skandinávii a v České republice. Ve Francii pomáhá webová aplikace klientům Atradius optimalizovat úvěrové řízení rizik, zatímco ve Španělsku byly provedeny vylepšení systému CyCred: technologií, která umožňuje klientům využít rostoucí příležitosti v podnikání.

Stabilní ratingy zdůrazňují finanční sílu společnosti a její stálý výkon

Pokračující úspěch Atradius se odráží v silném finančním ratingu společnosti, který společnost Atradius obdržela od předních ratingových agentur: hodnocení "A (vynikající), stabilní výhled" udělila Atradius agentura A.M. Best a hodnocení "A3, stabilní výhled" agentura Moody’s.

Výsledky a výhled Atradius v ČR

Markéta Stržínková, generální ředitelka společnosti Atradius pro Českou republiku, uvedla: "V roce 2013 jsme v České republice dosáhli příjmů z pojištění více než 232 mil. Kč. Byl to náročný rok poznamenaný recesí, těžkou zimou a povodněmi, který vedl ke zvýšení objemu nezaplacených pohledávek. Ve spojení s očekávaným ekonomickým růstem ve východní Evropě se situace začíná obracet k lepšímu. V roce 2014 jsme zahájili několik rozsáhlých projektů investic do nových technologií, které umožní našim klientům lepší a efektivnější využití našich produktů. U nových produktů jako je pojištění pro malé a střední podniky a pojištění Speciálních Produktů očekáváme jejich silný rozvoj. “

O společnosti Atradius:

Atradius Group zajišťuje pojištění úvěrů na obchodování, záruky a vymáhací služby na celém světě prostřednictvím více jak 160 poboček v 50 zemích. Atradius má přístup k úvěrovým informacím 100 milionů společností po celém světě. Jeho produkty pomáhají chránit společnosti z celého světa před platebními riziky spojenými s prodejem produktů a služeb na úvěr. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente, jednoho z vůdčích španělských pojišťovacích subjektů vedených na španělském trhu.

Další informace:

Atradius Corporate Communications

Christine Gerryn

Tel.: +31 20 553 2047

E-mail: christine.gerryn@atradius.com www.atradius.com

Klíčová slova ČR-Nizozemí-hospodářství-finance-pojišťovny

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.