Atradius hodnotí rizika spolupráce s polskými firmami

Atradius, jeden z největších pojistitelů pohledávek na světě, hodnotí ve své nejnovější studii „Analýza země: Polsko” riziko obchodního úvěru u polských firem. Polsko obdrželo úvěrový rating STAR v hodnotě 3 (dobrý).

Atradius publikoval pravidelnou roční studii „Analýza země: Polsko“ pojednávající o klíčových ukazatelích hospodářství, které mají vliv na výši rizika obchodního úvěru u firem z daného regionu, přičemž pozornost se soustředí na ukazatele jako HDP, inflace, měnová rizika nebo zadlužení. Na jejich základě experti Atradius vyhodnocují rating úvěrového rizika STAR. Polsko obdrželo ohodnocení „3”, který si Polsko drží od roku 2011, přičemž ohodnocení „1” je nejvyšší a „10” nejnižší.

„Polsko potvrdilo svou dlouhodobou stabilitu svého ratingu STAR. Klíčový vliv na tento rating měly pozitivní prognózy růstu HDP, rostoucího exportu a klesající nezaměstnanosti. Na druhé straně musíme varovat před rostoucí průměrnou dobou splatnosti faktur o 17 dní na průměrných 68.9. Vysoký je i podíl neuhrazených faktur: v roce 2013 uváděly polské firmy 5,8 % svých pohledávek za nedobytné, což je nejvyšší podíl z celé východní Evropy. To může negativně ovlivňovat likviditu firem i v roce 2014”, říká Markéta Stržínková, regionální ředitelka Atradius pro východní Evropu.

Vedle vyhodnocení makroekonomických ukazatelů představili analytici Atradius prognózy vývoje oborů, přičemž pozitivní vývoj očekávají u firem z oboru financí, zemědělství, potravinářství a služeb. Naopak obory stavebnictví a návazné obory, výroba oceli a spotřební zboží se budou potýkat s velkými problémy.

„Přes stále zřetelnější ekonomické oživení by firmy měly být i nadále opatrné v obchodní spolupráci. Mnoho odvětví hospodářství se potýká s udržením likvidity na bezpečné úrovni. Zvláště kritická je situace ve stavebnictví a výrobě stavebních materiálů. Tato odvětví stále pociťují dopady hospodářské recese z přelomu let 2012 a 2013. Ve spolupráci s polskými firmami je třeba zohlednit zvýšené riziko nezaplacení zlepšením kreditního řízení a využití zajišťovacích nástrojů, jako je např. pojištění pohledávek“ dodává Markéta Stržínková.

Celá zpráva je dostupná na adrese http://www.atradius.cz.

Rating STAR

Rating STAR (Sovereign Transfer and Arbitrary Risk) úvěrové pojišťovny Atradius má stupnici 1 až 10, kde 1 představuje nejnižší riziko a 10 nejvyšší riziko. Deset kroků hodnocení je seskupeno do pěti kategorií s cílem usnadnit výklad ve smyslu úvěrové kvality. Tyto kategorie se pohybují od "velmi kvalitní", "dobrý", "odpovídající", "problémový", "omezující podmínky" až po zvláštní stupeň vyhrazený pro "neúvěrovatelné". Za účelem upřesnění je 10stupňová škála doplněná o ratingové modifikátory "pozitivní", "neutrální" a "negativní". Tyto ratingové modifikátory umožňují blíže specifikovat a přesněji rozlišovat úvěrová rizika zemí.

Informace o společnosti Atradius:

Skupina Atradius zajišťuje pojištění úvěrů na obchodování, záruky a inkasní služby na celém světě. Díky 160 pobočkám ve 45 zemích má Atradius přístup k úvěrovým informacím 100 milionů společností po celém světě. Její produkty pomáhají chránit společnosti z celého světa před platebními riziky spojenými s prodejem produktů a služeb na úvěr.

KONTAKT:

Markéta Stržínková

Tel.: +420 775 735 190

E-mail: marketa.strzinkova@atradius.com

www.atradius.cz

Klíčová slova ČR-Polsko-hospodářství-HDP-finance-pojišťovny

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.