HIWIN – pokrok v simulaci náhrad kolenního kloubu

Firma HIWIN s.r.o. Brno vyvinula lineární pohon pro nejmodernější simulátor náhrad kolenního kloubu v České republice. Díky tomu je možné klouby testovat jak z hlediska poloh, tak z hlediska síly pro různé typy pohybu, ať už je to například chůze, sed a vztyk nebo běh.

Unikátní přístroj bude provádět "in vitro: simulace opotřebení kloubních náhrad za podmínek, které se přibližují podmínkám "in vivo" mnohem lépe než u simulátorů, které jsou v současné době dostupné na trhu.

"Má-li být simulace opravdu realistická, je nutné napodobit celé spektrum pohybů a vzájemně je střídat, podobně jako u skutečného kloubu v průběhu dne. Ovládat takovéto pohyby mechanickými převody by bylo prakticky nemožné, proto je nutné použít několik nezávislých motorů řízených elektronicky podle zadaného programu," vysvětluje Ing. Martin Kaván ze společnosti HIWIN,s. r.o .Brno. "Kolenní kloub při své činnosti vykonává složitý pohyb, který je potřeba rozložit na tři nezávislé složky. Každá z nich je vyvozována samostatným elektromotorem Posun vpřed a vzad je realizován lineárním motorem, ohýbání kolene a rotace kolem svislé osy pak dvěma motory rotačními."

Na vývoj zařízení získala grant Fakulta strojírenství ČVUT Praha. Vedle ing. Kavána ze společnosti HIWIN se na jeho tvorbě podíleli Ing. Lukáš Franta, PhD. z Ústavu mechaniky FS ČVUT a Ing. Šabata z firmy Siemens, který se zabýval řízením simulátoru.

Kvalitnější simulace provozu kloubních náhrad přispěje k lepšímu pochopení dějů "in vivo" a usnadnění vývoje nových, kvalitnějších typů umělých kloubů. Tím se sníží zátěž pacientů, protože implantované náhrady umožní přirozenější pohyb, budou selhávat méně často a vyžadovat menší množství revizních operativních zákroků.

Více na www.hiwin.cz

Kontakt:

Andrea Němečková

tel.: 734 480 858

GUIDELINE spol. s r.o.

Nad Úpadem 63, Praha 4

tel./fax: 241 402 094, www.guideline.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zdraví-věda-firmy-HIWIN s.r.o.-Guideline

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.