Allen Institute for Brain Science a imec: výzkum neurověd

Allen Institute for Brain Science uzavřel partnerství s firmou imec za účelem vývoje nových, výkonných nástrojů pro výzkum v oblasti neurověd

Přední výzkumné instituty a charitativní nadace se spojují za účelem financování vývoje inovativní technologie pro neurální snímače

Allen Institute for Brain Science (Allenův Institut pro výzkum mozku) dnes oznámil, že uzavřel smlouvu s firmou imec, která se zabývá nanoelektrickým výzkumem, za účelem vývoje a výroby špičkových senzorů pro snímání nervové aktivity v mozku zvířat. Organizace Allen Institute for Brain Science, ve spolupráci s Howard Hughes Medical Institute (HHMI), nadací Gatsby Charitable Foundation, trustem Wellcome Trust a vysokou školou University College London (UCL), se zavázaly investovat 5,5 miliónu dolarů do výzkumu a vývoje těchto revolučních nástrojů pro výzkum v oblasti neurověd.

Navrhovaný senzorový snímač umožní dosáhnout pokroku v současných technologiích snímačů, které se používají pro detekci extracelulární elektrické aktivity v mozku. Toto inovativní řešení bude obsahovat elektrody s možností snímání s mnohem větší hustotou záznamu než dnes a současně také nabídne mnohem vyšší výkon než dnešní technologie, což umožní vědeckým a výzkumným pracovníkům v oblasti aktivity mozku získat mnohem lepší rozlišení obrazové dokumentace a současně snímat záznamy z velkého počtu míst. Toto senzorové pole má potenciál kompletně přeměnit dnešní neurobiologické experimenty a přispět k mnohem lepšímu pochopení toho, jak neurony v mozku pracují při zpracování informací a ovládání chování. Očekáváme, že tyto přístroje, jejichž vývoj by podle plánu měl trval kolem 2 let, budou mít přímý vliv na pokrok na poli výzkumu mozku a přinesou zcela nové možnosti, jak v rámci iniciativy BRAIN potvrdil prezident USA Barack Obama, ve svém projevu 2. dubna 2013. Tyto nové sondy nám umožní lépe pochopit základní funkce mozku, jako je například pochopení toho, jak se senzorická informace, vizuální obrázky z oka či lehké dotyky dostávají do jednotlivých oblastí mozku a jsou zpracovávány mozkovou kůrou.

"Pokročilé mikroelektronické přístroje vybudované a testované naším konsorciem, umožní všem vědeckým pracovníkům v oblasti neurověd snadno snímat elektrické signály generované stovkami nervových buněk, s využitím jednoho kusu "opracovaného křemíku". S tímto moderním nástrojem budeme moci poslouchat "hovory" jednotlivých nervových spojení, což nás přibližuje ke dni, kdy dokážeme plně dešifrovat jejich význam a pochopit tak jazyk mozku," řekl Christof Koch, Ph. D., ředitel pro vědu a výzkum v Allen Institute for Brain Science.

Inženýři ve společnosti imec úzce spolupracují s vědeckými pracovníky v HHMI, institutu Allen i s univerzitou UCL (na základě grantu financovaného nadací Gatsby and Wellcome) na návrhu, vývoji a testování nových sond. Během tohoto 38 měsíčního projektu využije firma imec svých špičkových technologií na zpracování křemíku při vývoji a testování nového nástroje a vytvoří verzi, která bude vyrobitelná a bude dána k dispozici vědeckovýzkumné komunitě.

"Neustále se snažíme přinášet nové hodnoty institutu HHMI i dalším předním institutům díky zkvalitňování polovodičových technologií prostřednictvím našich zkušených a špičkových týmů pro vývoj polovodičů,” řekl Peter Peumans, ředitel firmy imec pro bionanoelektroniku. “Partnerství na poli výzkumu s firmou imec umožní zpřístupnit nejmodernější technologie pro snímače nervové aktivity akademickým a vědeckým institucím a dá jim příležitost získávat signály ze všech oblastí mozku namísto několika vzorků z izolovaných oblastí.”

“Spouštíme tento projekt, protože současné metody studia mozkové aktivity nejsou dostatečné,” řekl Tim Harris, ředitel divize aplikované fyziky a přístrojů v kampusu Janelia Farm Research institutu HHMI v Ashburnu, ve státě Virginia. “Snažíme se vytvářet lepší nástroje, které nám umožní získávat kvalitnější data a snížit počet zvířat, která k tomuto důležitému výzkumu potřebujeme.”

Allen Institute for Brain Science je nezávislou neziskovou organizací zabývající se lékařským výzkumem. Allen Institute, který byl založen v roce 2003 díky počáteční investici svého zakladatele a filantropa Paula G. Allena, vyvíjí iniciativu jejímž cílem je posunout výzkum mozku dopředu a umožnit vědecké komunitě z celého světa účinněji provádět svou práci a přinášet skutečný prospěch.

Firma imec se zabývá špičkovým výzkumem v nanoelektronice. Imec využívá svých vědeckých znalostí a v rámci globálních partnerství se zabývá zdravotní péčí, energetikou a informačními a komunikačními technologiemi. Společnost imec přináší průmyslu potřebná technická řešení. Obklopený kvalitním vybavením se mezinárodní tým talentů organizace imec zabývá vytvářením základních kamenů pro lepší život v trvale udržitelné společnosti. Firma imec sídlí v belgickém Leuvenu a má pobočky v Belgii, Nizozemsku, na Taiwanu, v USA, Číně, Indii a Japonsku. Firma má více než 2 tisíce zaměstnanců, včetně 650 vědeckých pracovníků na plný úvazek a dalších hostujících vědeckých pracovníků. V roce 2012 dosáhly tržby imec (P&L) 320 miliónů eur. Další informace o společnosti najdete na webové stránce www.imec.be.

Howard Hughes Medical Institute je vědeckou organizací, jejíž misí je pomoci v dalším pokroku v oblasti biomedicínského výzkumu a vědeckého vzdělávání ve prospěch lidské společnosti. Dáváme špičkovým vědcům a studentům možnost hledat odpovědi na zásadní otázky týkající se živých systémů. Institut HHMI, se sídlem v Chevy Chase ve státě Maryland, zaměstnává více než 3000 lidí po celých USA. V daňovém roce 2012 investoval institut HHMI 695 miliónů dolarů do výzkumu v USA a poskytl granty a ostatní podporu pro účely vědy a vzdělávání ve výši 78 miliónů dolarů.

Nadaci Gatsby Charitable Foundation založil David Sainsbury, aby splnil své cíle v oblasti charity. Soustředíme se na poskytování podpory v několika málo oblastech:

Výzkum rostlin

Výzkum v oblasti neurověd

Vzdělávání v oblasti vědy a techniky

Hospodářský rozvoj v Africe

Výzkum a poradenství v oblasti veřejné politiky

Umění

Jsme proaktivní při navrhování projektů zaměřených na plnění našich cílů. S nadšením podporujeme inovaci. Analyzujeme věci, protože si myslíme, že je důležité pochopit příležitosti a problémy, které se snažíme řešit. Využíváme dlouhodobý pohled na věc, protože se domníváme, že s jednorázovými a krátkými projekty se nedá mnoho dosáhnout. Vždy se snažíme vytvářet partnerství s organizacemi, které sdílí naše cíle.

Wellcome Trust je globální charitativní nadace zaměřená na dosahování maximálního pokroku na poli zdraví lidí a zvířat. Podporuje ty nejchytřejší mozky v biomedicínském výzkumu a medicíně. Do širokého záběru tohoto trustu patří zapojování veřejnosti do řešení problémů, vzdělávání a používání vědy a výzkumu za účelem zlepšení zdraví. Organizace je nezávislá na politických a obchodních zájmech.

Univerzita University College London byla založena v roce 1826 a má skvělou akademickou pověst jak v oblasti výuky, tak v oblasti výzkumu. Nejsilnější stránky univerzity jsou na poli biomedicínského výzkumu. Kromě toho univerzita provozuje velkou skupinu laboratoří po celé Velké Británii, které se zabývají výzkumem v oblasti neurověd.

Kontakty

Edelman, partner Allen Institute for Brain Science

Steven Cooper, 646-358-2765

Steven.Cooper@Edelman.com

Zdroj: Allen Institute for Brain Science

Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na webové stránce:

http://www.businesswire.com/news/home/20131107005613/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-zdraví-věda-vzdělání-Allen Institute for Brain Science

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.