Společnost Atradius uvádí 10 tipů na úspěch firmy v Polsku

Bezplatný webový seminář 24. října o příležitostech pro vývozce do Polska.

Narůstající prosperita Polska vytváří řadu příležitostí pro firmy, které věnují čas snahám porozumět trhu a pracovat v rámci přijímaných obchodních a kulturních norem země. Společnost Atradius Credit Insurance připravila 10 tipů, jak maximalizovat šance na obchodní úspěch v Polsku pro společnosti, které mají zájem o rozvoj prodeje v této zemi. 24. října také bude pořádat webový seminář nazvaný „Klíč k obchodnímu úspěchu v Polsku“.

Zpráva „Úspěšné obchodování s Polskem“ zdůrazňuje význam:

- jmenování místního zástupce, který vám pomůže zorientovat se v polském právním systému - a často působí jako tlumočník,

- porozumění polské obchodní kultuře,

- výběru platebních podmínek, které drží v rovnováze zabezpečení a konkurenceschopnost,

- faktoru průměrného disponibilního příjmu polských domácností, který je nižší než příjem domácností v západní Evropě a USA.

Firmy by také měly mít na paměti, že se v Polsku rychle rozvíjejí on-line nákupy, což při populaci čítající 38 milionů obyvatel vytváří ještě více prodejních kanálů pro zahraniční dodavatele.

Polsko jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik v Evropě nabízí řadu příležitostí pro zahraniční společnosti - ovšem za předpokladu, že tyto nejprve splní určité podmínky. Zpráva poukazuje na to, že poloha Polska v srdci Evropy, jeho politická stabilita a ekonomická prosperita z něj činí atraktivní cíl pro zahraniční obchodní partnery. Investice Polska, jednoho z hlavních příjemců investic z fondů EU, do infrastruktury, environmentálních a technologických projektů poskytují skutečné příležitosti pro zahraniční dodavatele, a to spolu s poptávkou po zahraničním zboží ze strany stále bohatších polských spotřebitelů.

Zahraniční dovozci mohou také navázat ziskové vztahy se společnostmi sídlícími v mnoha speciálních ekonomických zónách v Polsku. To se nyní stává výzvou pro Čínu a Indii jako přední střediska outsourcingu.

Zpráva také zdůrazňuje význam bezpečného obchodování pro zahraniční vývozce do Polska. Pawel Szczepankowski, generální ředitel pojišťovny Atradius Polsko, vysvětluje: „Na polském trhu převládají malé a středně velké firmy, mnohé z nich nezveřejňují své výsledky. Společnost Atradius může získat přístup k finančním informacím, které nemusí být dodavatelům k dispozici. To znamená, že svým klientům můžeme poskytnout přesnější posouzení bonity jejich polských zákazníků a zabezpečit jejich prodeje na úvěr.“

Informace o společnosti Atradius

Skupina Atradius zajišťuje pojištění úvěrů na obchodování, záruky a vymáhací služby na celém světě. Díky 160 pobočkám ve 45 zemích má Atradius přístup k úvěrovým informacím 100 milionů společností po celém světě. Její produkty pomáhají chránit společnosti z celého světa před platebními riziky spojenými s prodejem produktů a služeb na úvěr.

Další informace:

Atradius Corporate Communications

Christine Gerryn

Tel.: +31 20 553 2047

E-mail: christine.gerryn@atradius.com

www.atradius.com

Klíčová slova Nizozemsko-Polsko-obchod-finance-Atradius

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.