Seminář SBK - budeme platit bezpečněji ?

Název semináře: Budeme platit bezpečněji?

Téma: Přínosy doporučení Eurosystému k zajištění bezpečného přístupu na platební účty prostřednictvím internetu

Termín a místo: středa 23.10.2013 budova České spořitelny, Budějovická 1912/64 B, Praha 4,

Program:

08.30 Registrace účastníků, kinosál

09.00 Zahájení semináře

09.10 Úvod

- Představení Sdružení pro bankovní karty (SBK)

- Úvod k problematice

Mgr. Sirus Zafar, předseda SBK

09.40 Doporučení pro bezpečnost internetových plateb

- Prameny vzniku doporučení pro bezpečnost internetových plateb

- Obecné řízení a bezpečnost prostředí

- Kontrolní a bezpečnostní opatření

- Povědomí zákazníků, vzdělávání a komunikace

- Příklady implementací

Ing. František Tomášek, konzultant SBK a soudní znalec

11.20 Bezpečnost služeb přístupu na platební účty

- Co je podstatou těchto služeb

- Kdo je může poskytovat

- Co doporučuje Eurosystém

- V čem se uvedená doporučení shodují s doporučeními k bezpečnosti internetových plateb

- V čem jsou hlavní rozdíly, nejasnosti či rizika

- Jaké další kroky lze očekávat

RNDr. Karel Kadlčák, konzultant SBK

12.20 Evropské struktury a jejich kompetence

- Card Working Group EPC

- Evropská komise, Evropská centrální banka

- Kontext problematiky

Ing. Marie Hešnaurová, stálá zástupkyně SBK a ČR v CWG

13.00 zakončení

Účastnický poplatek: 800,- Kč + DPH / osobu bude fakturován až po konání akce

Účastnický poplatek zahrnuje vytištěný český překlad materiálů, včetně shrnujícího komentáře, nápoje a občerstvení

Pořadatel

Sdružení pro bankovní karty

KONTAKT

Roman Kotlán

m: 604727501

e:roman.kotlan@bankovnikarty.cz

Sdružení pro bankovní karty, Vodičkova 28, Praha 1, 110 00

www.bankovnikarty.cz

Klíčová slova ČR-finance-banky-vzdělání

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.