Společnosti Apollo a Cooper oznámily, že vypršela čekací doba stanovená protitrustovým zákonem Hart-Scott-Rodino

Společnosti Apollo Tyres Ltd (burzovní index NSE: ApolloTYRE) a Cooper Tire & Rubber Company (burzovní index NYSE: CTB) dnes oznámily, že 26. července 2013 skončilo období pro přezkoumání probíhající fúze firem Apollo a Cooper podle protitrustového zákona Hart-Scott-Rodino (HSR), aniž by Federální obchodní komise nebo Ministerstvo spravedlnosti USA podniklo jakékoli kroky.

Ukončení období přezkoumání bylo jednou z podmínek nezbytných pro dokončení transakce. Společnosti Cooper a Apollo očekávají, že po splnění dalších zbývajících podmínek by měla být transakce uzavřena před koncem letošního roku.

Společnosti Cooper a Apollo oznámily 12. července 2013 fúzi obou firem na základě jednohlasného souhlasu správních rad obou společností. Strategické spojení společností Apollo a Cooper spojí dvě firmy, jejichž značky se budou skvěle doplňovat, stejně jako jejich zastoupení ve světě a technologické zkušenosti. Vznikne tak světová jednička ve výrobě a distribuci pneumatik. Nově vzniklá společnost bude mít kompletní nabídku produktů, silné značky a bude lépe schopna uspokojovat potřeby zákazníků po celém světě.

O společnosti Apollo Tyres Ltd

Apollo Tyres Ltd je výrobce vysoce kvalitních pneumatik se sídlem v Indii. Je vybudována na principech vytváření hodnot pro akcionáře díky spolehlivosti jejích produktů a vzájemných vztahů. Společnost má výrobní závody v Indii, v Nizozemsku a Jihoafrické republice a vyváží své produkty do celého světa. Na všech trzích společnost působí prostřednictvím rozsáhlé sítě značkových, exkluzivních prodejců, kteří nabízí různé produkty.

O společnosti Cooper Tire & Rubber Company

Cooper Tire & Rubber Company (burzovní index NYSE: CTB) je mateřskou společností globální skupiny, která se specializuje na návrhy, výrobu, marketing a prodej pneumatik pro osobní auta a lehké nákladní vozy. Cooper má společné podniky, dceřiné společnosti a pobočky, které se rovněž specializují na výrobu pneumatik pro středně velké nákladní vozy, motocykly a závodní automobily. Společnost má ředitelství ve Findlay, v americkém státě Ohio, s provozy, které se zabývají výrobou, prodejem, distribucí, technickou stránkou a designem v rámci skupiny v 11 zemích po celém světě. Více informací o společnosti Cooper Tire, naleznete na internetové adrese www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire nebo www.twitter.com/coopertire.

DALŠÍ INFORMACE

V souvislosti s navrhovanou transakcí předložila společnost Cooper americké Komisi pro cenné papíry (SEC) předběžný prospekt o navrhovaných změnách (proxy statement). DOPORUČUJEME INVESTORŮM, ABY SI TENTO PROSPEKT PEČLIVĚ PROSTUDOVALI, STEJNĚ JAKO DEFINITIVNÍ PROSPEKT,AŽ BUDE K DISPOZICI, PROTOŽE BUDE OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI A SPOLEČNOSTI COOPER. Předběžný i definitivní prospekt o navrhovaných změnách (až bude k dispozici), stejně jako další hlášení obsahující informace o společnosti Cooper budete moci získat zdarma na internetových stránkách komise SEC na adrese www.sec.gov. Kopie prospektu a dalších hlášení, které společnost Cooper předložila komisi SEC můžete získat, rovněž zdarma, pokud o ně požádáte na adrese Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, Sekretariát nebo volejte (419) 429-6710.

Účastníci akvizice

Společnost Cooper a její vedení a funkcionáři mohou být požádáni, aby se zúčastnili procesu hledání zástupce pro hlasování (solicitation of proxies) pro akcionáře společnosti Cooper v souvislosti se zvláštní schůzí akcionářů, která bude uspořádána za účelem posouzení navrhované transakce. Informace o vedení a funkcionářích společnosti Cooper a jejich vlastnictví akcií společnosti Cooper jsou uvedeny na formuláři 10-K, které společnost předložila komisi SEC 25. února 2013 a v prospektu o navrhovaných změnách pro valnou hromadu akcionářů společnosti Cooper, který byl předložen komisi SEC 26. března 2013. Akcionáři mohou získat další informace o zájmech společnosti Cooper a jejím vedení a funkcionářích v navrhované transakci, které se mohou lišit od zájmů akcionářů společnosti Cooper obecně, tím, že si prostudují prospekt o navrhovaných změnách předložený komisi SEC 8. července 2013, definitivní prospekt (až bude k dispozici) a další související dokumenty týkající se navrhované transakce, až je předloží komisi SEC.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Výhledová prohlášení nejsou založena na historických faktech, ale odrážejí očekávání, odhady nebo projekce společností Cooper a Apollo nebo projekce týkající se budoucích výsledků nebo událostí. Tato prohlášení lze v textu identifikovat, neboť jsou vyjádřena slovy nebo frázemi, jako například “věřit,” “očekávat,” “tušit,” “projektovat,” “možná,” “mohl by,” “hodlat,” “zamýšlet,” “víra,” “odhadovat,” “plánovat,” “pravděpodobně,” “bude,” “měl by” nebo podobnými výrazy nebo frázemi. Tato prohlášení nejsou zárukou výsledků a podléhají známým i neznámým rizikům, nejasnostem a předpokladům, které lze obtížně předpokládat a, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony nebo dosažené cíle budou zcela lišit od údajů vyjádřených nebo naznačených v těchto výhledových prohlášeních. Nemůžeme vám zaručit, že se jakékoli naše očekávání, odhady nebo projekce splní.

Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě byla učiněna k datu vydání tohoto dokumentu a my odmítáme jakoukoli povinnost veřejně aktualizovat jakákoli z těchto výhledových prohlášení ve světle příštích událostí nebo okolností.

Mezi četné faktory, které mohou způsobit, že se naše skutečné výsledky nebo akce budou zcela lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených ve výhledových prohlášeních, patří mimo jiné: kolísání cen surovin a energií, včetně cen gumy, oceli, produktů na bázi ropy a zemního plynu a nedostupnost takových surovin nebo energetických zdrojů; neschopnost dodavatelů společností Cooper nebo Apollo dodat včas produkty podle podmínek smlouvy; změny ekonomických a obchodních podmínek ve světě; neschopnost zavést informační technologie nebo související systémy, včetně selhání společnosti Cooper úspěšně zavést systém ERP; zvýšená aktivita konkurence včetně akcí větších konkurentů nebo nízkonákladových výrobců; neschopnost dosáhnout očekávanou úroveň prodeje; změny ve vztazích se zákazníky společnosti Cooper nebo Apollo, včetně ztráty určitých podniků z konkurenčních nebo jiných důvodů; dopady pracovních problémů, včetně pracovních rozkolů ve společnostech Cooper nebo Apollo nebo u jednoho nebo více jejich velkých zákazníků nebo dodavatelů; změny ve vztazích společnosti Cooper s partnery ze společných podniků; neschopnost zavést a udržovat zvyšování cen v důsledku vyšších nákladů na výrobu nebo materiál; právní spory vedené proti společnostem Cooper nebo Apollo, včetně sporů týkající se odpovědnosti za produkty, které mohou zapříčinit materiální škody firmám Cooper nebo Apollo; změny tarifů nebo uložení nových tarifů nebo omezení trhu; změny ve výdajích na penze anebo financování v důsledku investic do aktiv penzijního plánu společnosti Cooper a změn v oblasti slev, nárůstu platů a očekávané návratnosti plánovaných aktiv nebo změn týkající se účetních předpisů; iniciativy vládních regulačních a legislativních orgánů, včetně záležitostí týkajících se životního prostředí a zdraví; nestálost kapitálových a finančních trhů nebo změny úvěrových trhů a nebo přístupu na tyto trhy; změny úroků nebo měnových kurzů; nežádoucí změny v úvěrovém ratingu společností Cooper nebo Apollo, které mohou navýšit náklady na výpůjčky a nebo přístup na úvěrové trhy, rizika spojená s podnikáním mimo Spojené státy americké, neschopnost vyvíjet technologie, procesy nebo produkty potřebné pro uspokojení poptávky zákazníků; technologické pokroky; neschopnost získat zpět náklady vynaložené na vývoj a zkoušky nových produktů nebo procesů; neschopnost získat nebo si udržet důležité zaměstnance; konsolidace mezi konkurenty nebo zákazníky; nesprávné předpoklady použité při vývoji strategického plánu nebo provozních plánů společností Cooper nebo Apollo nebo neschopnost nebo selhání při zavádění takových plánů; neschopnost úspěšně integrovat akvizice do operací nebo možné dopady souvisejícího financování na likviditu a kapitálové zdroje; neschopnost společností Cooper nebo Apollo chránit své duševní vlastnictví; neschopnost využít odložené daně; další faktory uvedené v diskuzích vedení a analýzách uvedených v nejaktuálnějších hlášeních, které společnost Cooper předložila komisi SEC; a nejasnosti související s navrhovanou transakcí společnosti Cooper firmou Apollo, včetně nejasností týkajících se očekávaného načasování hlášení a souhlasů, očekávaného načasování dokončení transakce a schopnosti tuto transakci dokončit. Seznam faktorů je pouze ilustrativní a v žádném případě není vyčerpávající. Všechna výhledová prohlášení musí být posuzována s ohledem na jejich nejistou povahu.

Kontakty:

Kontakt společnosti Apollo pro média:

Sard Verbinnen & Co

Jonathan Doorley / Samantha Verdile

Tel : +1-212-687-8080

Email : jdoorley@sardverb.com

nebo

Yograj Varma

Tel : +91-124-2721430

Email : yograj.varma@apollotyres.com

Kontakt společnosti Apollo pro investory:

Ritu Kumar

Tel : +91-124-2721401

Email : ritu.kumar@apollotyres.com

Kontakt společnosti Cooper pro média:

Anne Roman

Tel : +1-419-429-7189

Email : alroman@coopertire.com

Kontakt společnosti Cooper pro investory:

Steve Schroeder

Tel : +1-419-424-4165

Email : investorrelations@coopertire.com

Zdroj: Apollo Tyres Ltd

Tuto tiskovou zprávu si můžete prohlédnout online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20130802005398/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Indie-USA-obchod-trh-automoto-Apollo Tyres Ltd

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.