Bude agentura CzechTourism propagovat Českou republiku v zahraničí bez znalostí cizích jazyků?

Propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace má mimořádný ekonomický význam. Často se přitom stává, že dobře míněné propagační akce selhávají na chybách v cizojazyčné komunikaci. Jazykové vzdělávání by proto mělo patřit k důležitým oblastem profesního rozvoje zaměstnanců agentury CzechTourism. Je tomu tak opravdu? Česká centrála cestovního ruchu vypsala v červenci 2013 veřejnou zakázku na jazykové vzdělávání zaměstnanců. Nejvyšší hodnota zakázky, kterou nesmí nabídky uchazečů překročit, však nedosahuje ani obvyklé hodinové sazby lektora v jazykové škole. Cena zakázky by ovšem měla pokrýt odměnu lektora, vedlejší náklady práce, ale i technické a odborné zázemí jazykové školy a zákaznický servis. Zákon o veřejných zakázkách přitom přímo zapovídá mimořádně nízké nabídkové ceny, které neodpovídají nákladům dodavatele. Skutečně chtějí naše veřejné instituce podporovat vzdělanost tím, že budou vytvářet tlak na nekvalitní práci a snižování mezd učitelů?

ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR se proto obrátily otevřeným dopisem na generálního ředitele České centrály cestovního ruchu s výzvou k prověření příslušné veřejné zakázky. Mohlo by totiž snadno vzniknout podezření, že dodavatel, se kterým by případně tato instituce uzavřela smlouvu v rámci určené ceny, nebude ve skutečnosti poskytovat služby v požadovaném rozsahu a kvalitě. Takovou situaci by pak nebylo možné považovat za hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT) je profesním sdružením, zaměřeným na rozvoj kvality jazykového vzdělávání. Je přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitní jazykové služby EAQUALS. AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, je největší oborovou profesní asociací sdružující školy ze všech regionů České republiky. Členské školy těchto dvou asociací pokrývají více než 80% trhu jazykového vzdělávání v České republice.

Více informací získáte na stránkách http://www.acert.cz, http://www.ajsa.cz

Kontakt:

Andrea Křížková, předsedkyně představenstva ACERT,

e-mail: info@acert.cz tel.: 602 193 978

Petr Pasek - tiskový mluvčí AJŠA,

e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Klíčová slova ČR-školy-turistika-jazykové-firmy-ACERT-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.