Stolpersteine a Sokol Brno I

Fotografie rodiny Dr. Altensteina, nedatováno (asi 1941-1942), AMB, Fond R77

Fotografie rodiny Dr. Altensteina, nedatováno (asi 1941-1942), AMB, Fond R77

PhDr.Hugo Traub, AMB Fond R77 Služební lístek s infomací o penzionování PhDr. Hugo Trauba Členský průkaz Sokola Brno I, který patřil Dr. Altensteinovi, AMB, Fond R77

Sokol Brno I se v letošním roce rozhodl vůbec poprvé zapojit do projektu Stolpersteine a uctít tak památku židovským členům Sokola Brno I a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli během druhé světové války zavražděni v koncentračních táborech na základě rasových zákonů.

Položení Stolpersteine se uskuteční v pátek 19.7.2013 na níže uvedených adresách:

PhDr. Hugo Traub s manželkou - Čápkova 5 v 11:30.

JUDr. Viktor Altenstein s rodinou - Lesnická 11 ve 12:30

"Druhou světovou válku nepřežilo celkem 46 členů Sokola Brno I, kteří byli zavražděni za odbojovou činnost, jako například prof. Vladimír Groh, Josef Kudela, nebo Vojtěch Rosický (rektor Masarykovy univerzity), padli na západní či východní frontě jako například Jan Chalupa nebo byli zplynováni na základě rasových zákonů jako Dr. Viktor Altenstein, prof. Hugo Traub, Viktor a Růžena Roubíčkovi.

Právě židovským obětem budeme v letošním roce historicky poprvé Stolpersteine věnovat a v následujících letech umisťovat Kameny zmizelých i v dalších brněnských ulicích ostatním členům Sokola Brno I.

Členové Sokola Brno I, kterým byla již v roce 1939 prokázána židovská příslušnost to neměli v žádném případě snadné. Nejdříve byli předčasně penzionováni, poté jim byl arizován majetek, nesměli být nadále členy žádných spolků, tudíž ani Sokola, bylo jim znemožněno vlastnit domácí zvířata a veškerá tato omezení a diskreditace vrcholila transportem do Terezína a dále do Osvětimi nebo Izbice. To vše se dělo za absolutní nečinnosti většinové společnosti. Jsem přesvědčen, že i dnes by většinová společnost nečinně přihlížela podobnému ponižování menšiny, která jí je trnem v oku. I toto přesvědčení má jistou symbolickou rovinu, že právě židovským členům Sokola Brno I věnujeme Stolpersteine jako prvním." Vysvětluje Michal Doležel, místostarosta Sokola Brno I.

Všechny oběti druhé světové války ze Sokola Brno I připomíná monumentální pamětní deska umístěná ve foyer Sokola Brno I od Bohumila

Babánka:

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1858

Krátké spoty věnované židovským členům

Sokola Brno I, kterým budou Stolpersteine věnovány, naleznete zde:

http://www.youtube.com/watch?v=icyTIPKlKns

http://www.youtube.com/watch?v=yzckLNJ4yqI

http://www.youtube.com/watch?v=lrSkz8TD9gI

http://www.youtube.com/watch?v=mxWOtow6TNA

Kontakt:

Kontakt: Michal Doležel,

místostarosta Sokola Brno I

mdolezel@seznam.cz

739 570 706

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-historie-pietní-Sokol-T.J. Sokol Brno I

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.