Instalatéři, pokrývači, kadeřnice…zlaté české ručičky? Máme je!

Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství a dalšími strategickými partnery již od roku 2008 vyhlašuje Přehlídku České ručičky (dále jen Přehlídka), která si klade za cíl popularizovat řemesla a učňovské obory.

Je všeobecně známo, že nejen u nás, ale i v dalších průmyslově vyspělých zemích klesá zájem o učňovské obory. Přehlídka České ručičky je jednou z forem, jejímž cílem je přispět k podnícení zájmu žáků, rodičů i široké veřejnosti o řemesla, která mají zásadní vliv nejen na rozvoj průmyslu a služeb, ale přispívají i k formování mládeže v období rychlého rozvoje nových informačních a komunikačních technologií. Uvedená Přehlídka má v ČR velké zázemí a navazuje na dlouholeté tradice více než 90 typů soutěží v nejrůznějších řemeslných oborech, z nichž mnohé se konají i s mezinárodní účastí.

Vždy v září vybírá organizační výbor Přehlídky ty soutěže odborných dovedností, které splňují náročná kritéria pro zařazení do Přehlídky v daném školním roce. Snahou je, aby byly zařazeny soutěže odborných dovedností ze všech významných resortů – průmyslu, zemědělství, stavebnictví i služeb. Vítězům uvedených národních a mezinárodních soutěží, kteří jsou v daném školním roce nejlepšími juniory v oboru, se dostane pocty převzít zlatou plaketu Českých ručiček.

Vyvrcholením Přehlídky je slavnostní galavečer, který se letos uskutečnil dne 19. června od 18.00 hod v reprezentačních prostorách brněnského Divadla Reduta. Jako každoročně byli, kromě nominovaných laureátů a zástupců škol, pozváni také organizátoři ústředních kol soutěží odborných dovedností, představitelé cechů a společenství, osobnosti z řad odborné veřejnosti a významní představitelé společenského života. Slavnostní galavečer má vysokou společenskou úroveň a programově je koncipován tak, že se na něm prezentují kulturní soubory a další aktéři, zejména z řad učňovské mládeže. Za dlouholetou kvalitní práci jsou při této slavnostní příležitosti rovněž oceněni vybraní pedagogové z jednotlivých resortů.

Při letošním ročníku jsme se ohlédli i do minulosti na vítěze prvního ročníku přehlídky Českých ručiček. Oslovili jsme vítěze z prvního ročníku, abychom zjistili, jak se jim daří v jejich profesním životě a zda jim soutěž pomohla v rámci uplatnění. Soutěžící v jednotlivých oborech mají nejen možnost poměřit své síly, ale i ukázat své dovednosti před potencionálními zaměstnavateli. Soutěžící z prvního ročníku nejen, že zůstali ve svém oboru, ale dále se vzdělávají. Někteří se dokonce posunuli do řad učitelů a předávají své zkušenosti dál. I tito byli při slavnostním galavečeru oceněni.

To, že má tato soutěž smysl dokazuje nejen uplynulých 5 ročníků, ale i to, že již v tuto chvíli jsou přípravy na 6. ročník v plném proudu. Navíc je patrný výrazně větší zájem nejen mezi veřejností a jednotlivými institucemi, ale i mezi firmami, které jsou si vědomi klesajícího zájmu o učňovské obory, což jim komplikuje pozici na pracovním trhu.

KONTAKT:

jednatel@alkomczech.com

Klíčová slova ČR-průmysl-služby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Služby, cestovní ruch
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.