AKREDITACE I. soukromé VŠ výtvarného zaměření: ART & DESIGN INSTITUT

Akreditační komise MŠMT dnes udělila akreditaci I. soukromé VŠ uměleckého výtvarného zaměření v České republice - ART & DESIGN INSTITUT.

Škola bude vychovávat kreativně zaměřené absolventy, schopné nalézt kvalitní uplatnění v praxi - úzce spolupracovat s významnými tuzemskými i zahraničními partnery a institucemi.

Studenti si budou moci individuálně zkombinovat 2 vybrané - spolu korespondující, kreativní předměty z nabídky - Malba, Grafika, Fotografie, Intermédia, Umístění uměleckého díla v prostoru, Multimédia, a dále budou studovat předměty teoretického základu - Dějiny umění, Muzejnictví a galerijnictví, Marketing a obchod uměleckých děl, Psychologie umění, Filozofie uměleckého projevu, Umění a kulturní antropologie. Vícesložková profilace absolventa tak umožní jeho úspěšné uplatnění na českém i mezinárodním uměleckém a pracovním trhu. Výuku povedou významné umělecké osobnosti/pedagogové naší výtvarné scény - profesoři Beran, Knížák, Hodonský, Šejn a další. Rektorem školy bude dlouholetý rektor AVU a bývalý GŘ NG pan profesor Milan Knížák, Dr.A.

ART & DESIGN INSTITUT bude provozovat vlastní prodejní uměleckou galerii - včetně zahraniční, pořádat mezinárodní bienále, aukce a leasing studentských uměleckých děl. Škola se sídlem v Praze bude financována z vlastních zdrojů, školné bude stát 35 tisíc Kč za semestr. Začátek studia bude na podzim 2014, přihlášky studentů k jarním zkouškám budou pro velký zájem přijímány již od letošního podzimu na recepce@artdesigninstitut.cz

Kontakt:

recepce@artdesigninstitut.cz

Klíčová slova ČR-školy-výtvarné-ART & DESIGN INSTITUT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.