American Capital Energy & Infrastructure rozšiřuje investiční tým a jmenuje konzultanty

Společnost American Capital Energy & Infrastructure dnes oznámila, že rozšířila svůj globální investiční tým o dva nové členy: Lisu Pinsleyovou, ředitelku pro investice v Africe a Pola Mijarese, právního poradce. Společnost rovněž jmenovala Petera Birda a Venu Nambiara konzultanty firmy. Tým se zaměří na investiční příležitosti do globální energetické infrastruktury stejně jako výrobních a servisních firem v energetickém sektoru.

"Jsme velmi rádi, že se Lisa, Pol, Peter a Venu, všichni zkušení odborníci z oboru, stanou součástí investičního týmu," řekl Paul Hanrahan, generální ředitel společnosti American Capital Energy & Infrastructure. "Jejich rozsáhlé zkušenosti s investicemi, vedením a poradenstvím v oblasti energetiky a infrastruktury, stejně jako jejich kontakty po celém světě nám umožní se lépe orientovat na globálním energetickém trhu a v infrastruktuře a najít nejlepší investiční příležitosti."

Investiční tým

Lisa Pinsleyová zodpovídá za hledání příležitostí v subsaharské Africe. Než začala pracovat pro společnost American Capital Energy & Infrastructure, působila Pinsleyová ve funkci viceprezidentky společnosti AES Africa Power Company, kde se zaměřovala na investiční příležitosti do energetického sektoru na africkém kontinentu. Pinsleyová má 15 let zkušeností s trhy a financemi na rozvíjejících se trzích. Kromě toho stála v čele štábu afgánského ministra financí, kde se soustředila na programy ekonomické reformy spolu s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.

Před vstupem do American Capital Energy & Infrastructure, působil Pol Mijares u společnosti AES Corporation (dále jen "AES") v celé řadě funkcí v oblasti vývoje obchodu, komodit a managementu rizik, kde spolupracoval s firmami po celých Spojených státech amerických, Evropě, Asii a Latinské Americe. Před svým působením ve firmě AES, byl Mijares investičním bankéřem ve společnostech Bear Stearns & Co. a Banc of America Securities, LLC. Tam se zaměřoval na realizaci nákupů a prodeje společností, stejně jako strukturalizaci vysoce výnosných investic a dluhového financování pro veřejné společnosti a společnosti v majetku malého počtu akcionářů.

Konzultanti

Peter Bird je konzultantem společnosti American Capital Energy & Infrastructure při hledání investičních příležitostí v Asii. Do června loňského roku působil Bird ve funkci výkonného místopředsedy správní rady globální finanční poradenské divize pro jihovýchodní Asii společnosti Rothschild. Tato funkce zahrnovala poradenskou spolupráci s předními společnostmi v oblasti akvizic a rozdělování firem ve sféře infrastruktury; konzultace s mnoha vládami na téma privatizace jak v rozvinutých, tak rozvíjejících se zemích; poskytování rad dlužníkům v oblasti projektování financování, zajištění financování, refinancování, restrukturalizací insolvence a půjček, konzultace se zástupci služeb pro veřejnost při zadávání veřejných soutěží a výběrových řízení a poradenství vládnímu sektoru v oblasti restrukturalizace energetiky ve Velké Británii, Evropě, Austrálii, Jižní Americe a v Asii. Před vstupem do společnosti Rothschild v roce 1990, pracoval Bird jako ekonomický konzultant a vědec se zaměřením na sektor energetiky a jako akademický ekonom na univerzitě ve Stirlingu.

Bird působil ve společnosti InfraCo Asia Development Pte., Ltd., dotované firmě zaměřené na rozvoj infrastruktury orientované na rozvíjející se trhy s nízkými příjmy v Asii a společnosti Vector, Ltd., registrované na burze, která vlastní a spravuje portfolio energetických a optických sítí na Novém Zélandu.

Venu Nambiar je konzultantem společnosti American Capital Energy & Infrastructure při hledání příležitostí na Středním Východě, severní Africe a jižní Asii. Než vstoupil do společnosti, působil Nambiar ve funkci viceprezidenta společnosti AES s působností především pro Střední Východ, severní Afriku a jižní Asii. Během práce v AES zastával Nambiar různé vedoucí pozice, jako například funkci generálního ředitele divize AES Oasis Limited, předsedy představenstva a generálního ředitele divize AES India a funkci výkonného ředitele divize vývoje podnikání a nákupu a prodeje společností v Asii a na Středním Východě. Nambiar má více než 21 let zkušeností v energetickém sektoru a 15 let se věnoval investicím a řízením rozvoje na rozvíjejících se trzích.

Firma American Capital Energy & Infrastructure je součástí společnosti American Capital, Ltd.'s (burzovní index Nasdaq: ACAS) (dále jen "American Capital") filiálky pro správu aktiv společnosti American Capital Asset Management, LLC. Společnost American Capital Asset Management se věnuje vytváření, kapitalizaci a správě alternativních investičních fondů s aktivy z různých tříd, jako je například energetika a infrastruktura, nemovitosti, soukromý kapitál a finance. Společnost American Capital věnovala 200 milionů amerických dolarů na podporu iniciativ společnosti American Capital Energy & Infrastructure.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL ENERGY & INFRASTRUCTURE

Společnost American Capital Energy & Infrastructure investuje do energetické infrastruktury v globálním měřítku, jako například do zařízení na produkci energie, distribučních a přenosových sítí, transportu energie, možností výroby paliv a podporuje společnosti, které se zabývají produkty a službami v energetickém sektoru. Další informace naleznete na internetové adrese www.ACEI.com.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL

Společnost American Capital, Ltd. (burzovní index Nasdaq: ACAS) je veřejně obchodovatelná firma se soukromým kapitálem, která spravuje aktiva po celém světě. American Capital, jak přímo, tak prostřednictvím svých poboček vytváří, realizuje a spravuje investice na středním trhu se soukromým kapitálem, v oblasti dluhového financování, nemovitostí a strukturovaných produktů. American Capital spravuje majetek ve výši 21,2 miliardy amerických dolarů, včetně aktiv v bilancích a aktiv plynoucích z poplatků pod správou vedoucích poboček, s 112 miliardami celkových aktiv ve správě (včetně mimobilančních aktiv). Prostřednictvím pobočky American Capital řídí veřejně obchodovatelnou firmu American Capital Agency Corp. (burzovní index Nasdaq: AGNC) se zhruba 13 miliardami amerických dolarů tržní hodnoty a společnost American Capital Mortgage Investment Corp. (burzovní index Nasdaq: MTGE) s tržní hodnotou zhruba 1,5 miliardy amerických dolarů. Prostřednictvím osmi poboček ve Spojených státech amerických a Evropě posuzuje American Capital a její pobočka European Capital investiční příležitosti ve výši od 10 do 750 milionů amerických dolarů. Další informace naleznete na internetové adrese www.AmericanCapital.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Prohlášení, která se týkají očekávaných výsledků společnosti American Capital podléhají mnoha různým faktorům a nejasnostem, jako jsou například nejasnosti související s načasováním dokončení transakcí, změny výše úroků, dostupnost transakcí, změny místních, národních nebo mezinárodních ekonomických podmínek nebo změny podmínek v průmyslových odvětvích, ve kterých má společnost American Capital investice.

Kontakt:

Tel : +1-443-214-7070

Paul Hanrahan, generální ředitel

Richard Santoroski, výkonný ředitel

Rajeev Garside, viceprezident

Klíčová slova USA-finance-energie-firmy-American Capital Energy & Infrastructure

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.