Pomaturitní studium jazyků v roce 2013/2014 – vyjádření AJŠA

Status studenta v pomaturitním studiu jazyků s největší pravděpodobností zůstane zachován i letošním maturantům. Toto tvrzení se opírá o následující skutečnosti:

V poslanecké sněmovně je návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který status studenta účastníkům těchto kurzů přiznává. Zákon prošel prvním čtením, následně ho doporučil ke schválení poslanecký výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výbor pro sociální politiku. Na květnové schůzi Poslanecké sněmovny půjde novela do druhého a zřejmě i do třetího čtení, v červnu do Senátu a na začátku července by ji měl dostat k podpisu prezident.

Vzhledem k časové tísni výbor pro sociální politiku zahrnul do návrhu novely pozměňovací návrh, který ustavuje přechodné období, a tedy zachovává status studenta čerstvým maturantům i seznam poskytovatelů kurzů, na celý školní rok 2013/14. Okamžitě po uveřejnění ve Sbírce zákonů tedy bude status studenta obnoven. V průběhu příštího roku pak vznikne nová vyhláška MŠMT a nový seznam provozovatelů na rok 2014/15 a dále.

Podporu pomaturitního studia mezi poslanci dobře dokumentují výsledky hlasování v prvním čtení. Pro návrh zákona hlasovalo 117 poslanců, proti bylo pouze 6. Nový zákon navíc podporuje i ministr školství. Pravděpodobnost, že bude včas schválen, se tedy blíží jistotě.

Aktuální informace k vývoji ohledně pomaturitního studia jazyků můžete sledovat zde: http://www.facebook.com/pomaturitko

I po schválení zákona bude status studenta poskytnut pouze těm studentům, kteří nastupují do pomaturitního studia jazyků ve stejném kalendářním roce, kdy při denním studiu složili maturitu, jejich jazyková škola musí být zapsaná v příloze vyhlášky MŠMT a studium musí mít rozsah alespoň 20 hodin týdně.

AJŠA koordinuje spolupráci se Sdružením pro zachování pomaturitního studia jazyků tak, aby toto studio zůstalo zachováno.

Více info:

AJŠA: Vítězslav Bican

Sdružení pro zachování pomaturitního studia jazyků: Mgr. Martin Hejhal

Kontakt:

Petr Pasek, tiskový mluvčí

e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631

Klíčová slova ČR-školy-jazykové-firmy-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.