Společnost Aspen Group oznamuje ukončení veřejné nabídky ve výši 4,6 milionu amerických dolarů

Společnost Aspen Group, Inc. (burzovní index OTCBB: ASPU), majitel Aspen University Inc., národní akreditované společnosti pro vyšší (postsekundární) online vzdělávání, dnes oznámila, že dokončila přímý prodej cenných papírů v hodnotě 4,6 milionu amerických dolarů skupině 51 institucionálních a akreditovaných investorů. Hlavním investorem nabídky byla newyorská firma Sophrosyne Capital LLC.

Hlavním poradcem transakce realizované ve Spojených státech amerických a v Evropě byla společnost Laidlaw & Company (UK), Ltd.

“Toto financování je důkazem uznání jedinečného obchodního modelu společnosti Aspen komunitou investorů; (1) zaměření na absolventy, (2) zavádění veškerého internetového marketingu interně a v důsledku toho dosažení upisovací hodnoty 1 000 amerických dolarů a (3) takto efektivní marketing je přínosem pro naše studenty ve formě 350 amerických dolarů kreditu na hodinu výuky,” řekl Michael Mathews, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Aspen Group, Inc.

Mathews pokračoval: “Tento model není jen prvním svého druhu v sektoru ziskového vyššího online vzdělávání, ale rovněž podporuje studenty, aby dosahovali nejlepších výsledků. Například v roce 2012 byl podíl absolventů společnosti Aspen 58% a pouze 18% tržeb pocházelo z federálních programů finanční pomoci Title IV. To znamená, že studenti společnosti Aspen absolvují v průměru s velmi malými dluhy nebo bez nich a díky tomu jsou schopni mít ekonomický přínos ze svého vzdělání mnohem dříve než u tradičních modelů.”

Na nedávné valné hromadě akcionářů společnost Aspen Group oznámila, že očekává dosažení pozitivních výsledků v oblasti hotovostních toků, pokud počet zapsaných řádných studentů, kteří chtějí získat titul, dosáhne čísla 2 500 a pokud bude vyšší než 5 000, předpokládá společnost zhruba 70% hrubý zisk a 30% upravený zisk před odpisy, zdaněním a amortizací EBITDA, (neodpovídající účetním standardům GAAP) oproti 18% čistého zisku (podle GAAP). Viz hlášení na formuláři 8-K, které společnost předložila Komisi pro cenné papíry 31. ledna 2013. K 31. březnu 2013 měla společnost Aspen 1 836 zapsaných řádných studentů usilujících o titul a celkový počet studentů dosáhl čísla 2 779. Nakonec po dokončení přímého prodeje akcií (private placement) operuje společnost Aspen Group s prostředky ve výši 1, 25 milionů amerických dolarů v hotovosti, což je majetek, který by měl zajistit dostatečný pracovní kapitál pro dosažení pozitivních hotovostních toků pro následující měsíce.

Hlavní partner společnosti Capital Markets at Laidlaw & Company (Velká Británie) James Ahern poznamenal: “Společnost Laidlaw firmě Aspen Group velmi ráda pomohla získat kapitál, který posune společnost do pozice předního inovátora v oblasti online vzdělávání. Tyto finanční prostředky posílí finanční stabilitu a umožní společnosti Aspen realizovat její plány. Pro společnost Laidlaw bylo ctí podporovat firmu Aspen Group, neboť nabízí prvotřídní vzdělání za výrazně nižší cenu než její online konkurenti.”

O společnosti Aspen Group, Inc.

Společnost Aspen Group, Inc. vlastník firmy Aspen University Inc., je národní akreditovaná společnost působící v oblasti vyššího (postsekundárního) online vzdělávání a byla založena v roce 1987. Cílem společnosti Aspen University je stát se alternativní institucí pro dospělé, toužící po vzdělání, kterým nabízí cenově efektivní, kompletní a relevantní online vzdělávání. Naší snahou je pomoci našim studentům přesáhnout své osobní a profesionální cíle sociálně uvědomělým a ekonomicky citlivým způsobem. Jedním z klíčových rozdílů mezi společností Aspen University a jinými veřejně obchodovatelnými, výhradně online ziskovými univerzitami je, že 87% našich řádných studentů (k 31. březnu 2013) je zapsáno v programech, kde získají titul (magisterských nebo doktorandských programech).

Společnost Aspen University má akreditaci od Akreditační komise Rady pro distanční vzdělávání a odbornou přípravu (DETC). Akreditační komise Rady pro distanční vzdělávání a odbornou přípravu je zapsaná u Ministerstva školství USA jako národně uznávaná akreditační agentura a je uznávaným členem Rady pro akreditaci vysokoškolského vzdělávání (CHEA).

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení včetně prohlášení týkajících se pracovního kapitálu, plánovaného rozvoje, dosažení pozitivních hotovostních toků a budoucího hrubého zisku a upraveného zisku před odpisy, zdaněním a amortizací . Výrazy “věřit,” “může,” “odhaduje,” “pokračuje,” “očekává,” “hodlá,” “měl by,” “plánuje,” “mohl by,” “klade si za cíl,” “potenciální,” “pravděpodobně,” “bude,” “předpokládá” a podobné termíny, ve vztahu k naší společnosti, mají za cíl identifikovat výhledová prohlášení. Použili jsme tato výhledová prohlášení ve velké míře v našich aktuálních očekáváních a projekcích budoucích událostí a finančních trendů, které by mohly podle našeho názoru ovlivnit naši finanční situaci, výsledky operací, obchodní strategie a finanční potřeby. Mezi důležité faktory, které by mohly způsobit to, že se skutečné výsledky mohou lišit od výsledků uváděných ve výhledových prohlášeních patří konkurence, neúčinné mediální a nebo marketingové aktivity, neschopnost udržet nárůst studentů usilujících o titul a neschopnost generovat dostatečné tržby. Další informace o těchto rizikových faktorech jsou uvedeny v našich hlášeních, které předkládáme Komisi pro cenné papíry, včetně Prospektu z 12. dubna 2013. Všechna výhledová prohlášení, která jsme učinili, se vztahují pouze k datu, kdy byla vyslovena. Čas od času se mohou objevit další faktory nebo události, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výhledových prohlášení a všechny takové faktory nelze předem předvídat. Nemáme žádnou povinnost veřejně aktualizovat žádná výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucího vývoje ani jinak, pokud to nevyžaduje zákon.

Pravidlo týkající se finančních údajů, které neodpovídají účetním standardům GAAP

Tato tisková zpráva se odkazuje na upravený zisk před odpisy, zdaněním a amortizací a hlášení na formuláři 8-K, který výše uvedené údaje obsahuje. Jedná se o finanční informace neodpovídající účetním standardům GAAP. Porovnání nejvíce přímo srovnatelných parametrů podle GAAP naleznete níže. Společnost používá tato finanční měřítka, která nejsou kalkulována a prezentována v souladu s účetními principy, které jsou obecně akceptovány Spojených státech amerických pro posuzování rozhodování v oblasti financí a provozu a jako prostředek pro porovnání jednotlivých období. Společnost předkládá tyto informace, které neodpovídají standardům GAAP, neboť věří, že se jedná o důležité doplňující měřítko výkonu, které běžně využívají analytici, investoři a další zainteresované strany pro posuzování firem v našem sektoru.

Společnost definuje upravený zisk před odpisy, zdaněním a amortizací jako výnosy (nebo ztráty) z probíhajících operací před úrokovými náklady, daní z příjmu, odpisy a amortizací a amortizací nehotovostních akciových kompenzací. Společnost vyčleňuje akciové kompenzace z důvodu jejich nehotovostní povahy.

Toto finanční měřítko neodpovídá účetním standardům GAAP a nesmí být považováno za alternativu k čistému příjmu, provozním výnosům, hotovostním tokům z provozních činností, jako měřítko likvidity nebo jiných finančních měřítek. Nesmí být ukazatelem historických provozních výsledků společnosti ani není jeho cílem předpovídat potenciální výsledky v budoucnu. Investoři nesmí zvažovat tato finanční měřítka neodpovídající účetním standardům GAAP izolovaně nebo jako náhradu za měřítka výkonu vypočtena v souladu se standardy GAAP.

Následuje porovnání finančních parametrů, které neodpovídají účetním standardům GAAP s přímo srovnatelnými měřítky podle GAAP:

Upravený zisk před úroky, odpisy a zdaněním(ukazatel neodpovídající GAAP)30%
Úrokové náklady, čisté2%
Náklady na nedobytné pohledávky2%
Odpisy a amortizace5%
Výdaje na akciové kompenzace3%
Upravený čistý zisk podle GAAP18%
Kontakty

Aspen Group, Inc.

David Garrity

Finanční ředitel

Tel : 646-450-1843

Zdroj: Aspen Group, Inc.

Tuto tiskovou zprávu si můžete prohlédnout online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20130418006514/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-finance-trh-vzdělání-Aspen Group

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.