Bank Austria a agentúra APA vyhlasujú súťaž Píšeme pre SVE 2013

Desiaty ročník novinárskej ceny - príspevky možno zasielať do 31. júla.

V roku 2013 bude v novinárskej súťaži s názvom Píšeme pre SVE udelená cena vo výške 5 000 € už po desiaty raz. V tomto jubilejnom ročníku sa do súťaže môžu so svojimi prácami zapojiť novinári z celej Európy - vrátane severských krajín, krajín juhovýchodnej Európy a SNŠ.

Nejde o súťaž Európskej únie ani o súťaž špeciálne zameranú na témy týkajúce sa strednej alebo strednej a východnej Európy. „Chceli by sme do súťaže pozvať všetkých európskych novinárov bez výnimky," zdôraznil predseda poroty Ambros Kindel. Zaslané príspevky by sa mali zaoberať životom v Európe, nádejami, obavami a túžbami Európanov a mali by podporovať tvorbu užších väzieb medzi národmi a prekonávanie predsudkov.

V predchádzajúcich ročníkoch sa víťazmi súťaže stali český novinár Luboš Palata (2004), bulharská autorka Diana Ivanova (2005), bosniansky novinár Sefik Dautbegovic (2006), rakúsky autor Martin Leidenfrost (2007), pôvodom grécka rozhlasová novinárka Anna Koktsidou, ktorá vyrástla v Nemecku (2008), rakúsky novinár Florian Klenk (2009), pôvodom bosnianska autorka Azra Nuhefendic žijúca v Taliansku (2010), slovinská novinárka a fotografka Meta Krese (2011) a český novinár Martin Ehl (2012).

Medzi prominentných čestných hostí v minulých rokoch patrili už zosnulá východonemecká aktivistka v oblasti občianskych práv Bärbel Bohley, bývalý český minister zahraničných vecí Jiří Dienstbier, bývalý slovinský prezident Milan Kucan, legendárny nemecký minister zahraničných vecí Hans-Dietrich Genscher a bývalý vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine a súčasný rakúsky veľvyslanec pri OECD Wolfgang Petritsch.

Okrem vlaňajšieho víťaza sú členmi poroty aj český odborník na komunikáciu Milan Šmid, slovenský publicista Michael Berko, poradkyňa pre komunikáciu Ildiko Füredi-Kolarik, poľskí novinári Igor Janke a Pawel Bravo, maďarská rozhlasová žurnalistka Julia Varadi, bulharská autorka Janina Dragostinova a tlačový hovorca UniCredit Bank Austria pre SVE Tiemon Kiesenhofer. Pozíciu predsedu poroty zastáva odborník na komunikáciu Ambros Kindel.

Články publikované po 1. auguste 2012 budú do súťaže prijímané do 31. júla 2013. Vítané sú tiež prepisy príspevkov z rozhlasu, televízie a online médií. Vyhlásenie víťaza a odovzdávanie ceny sa uskutoční v novembri 2013 na slávnostnom podujatí vo Viedni.

Príspevky je potrebné zaslať v pôvodnom jazyku a zároveň priložiť preklad do angličtiny a životopis autora. Bližšie informácie a prihlasovací formulár možno získať na stránke http://www.apa.at/cee-award.

Otázky:

Bank Austria Press Office CEE

Tiemon Kiesenhofer, Tel. 05 05 05 - 56036

E-Mail: tiemon.kiesenhofer@unicreditgroup.at

Klíčová slova Rakousko-média-literatura-společnost-APA Austra Presse Agentur

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.