Učni poměří své síly v celostátní soutěži

9. – 10. dubna proběhne na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov soutěž KOVO junior 2013 – obráběč kovů, která je zařazena do jednoho z jednadvaceti soutěžních oborů pátého ročníku soutěže České ručičky. Soutěžit budou učni ve dvou disciplínách – v první části budou učni vyrábět kus dle výkresové dokumentace a v druhé části předvedou přesnost při měření na zkušebním kuse.

Celostátní soutěži předchází kola regionální. Soutěž České ručičky vyhlašuje Jihomoravský kraj a organizuje SOU a SOŠ Brno Bosonohy. Hlavním smyslem soutěže České ručičky je podpora učňovského školství a popularizace učňovských oborů v očích veřejnosti.

České ručičky vyvrcholí galavečerem pořádaným v brněnském divadle Reduta 19. června za účasti představitelů ministerstev, Jihomoravského kraje a každoročně je zván také prezident České republiky. V rámci tohoto galavečera jsou pak oceněni vítězové všech jednadvaceti oborů, zařazených do Českých ručiček, zlatou plaketou Českých ručiček.

umožňuje studentům učňovských oborů poměřit znalosti a dovednosti, nalézat kontakty a v rámci jednotlivých soutěží mají také možnost předvést své umění před potencionálními zaměstnavateli.

Jako například vítěz prvního ročníku Českých ručiček v oboru tesař z SOU a SOŠ Brno Bosonohy, které se koná každý rok v rámci stavebního veletrhu v Brně – Milan Široký, který se následně po ukončení studia stal učitelem odborného výcviku na této škole a který uvádí:

„Soutěž České ručičky mi dala impulz dále se vzdělávat, a proto jsem nastoupil na vysokou školu pedagogickou, kde v současnosti dokončuji bakalářské studium. Dále jsem absolvoval několik kurzů na rozvoj profesních dovedností. Doufám, že nabyté zkušenosti se mi podaří vložit do mých následovníků a časem se mi podaří vychovat nového adepta pro „České ručičky“.“

Informace o této soutěži naleznete na http://www.ceskerucicky.org.

KONTAKT:

ALKOM, s.r.o., Zuzana Prokešová, M: 777 118 262, jednatel@alkomczech.com

Klíčová slova ČR-vzdělání-společnost-řemesla-ALKOM s.r.o.-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.