České ručičky - máme je!

Karosář David Bernard

Karosář David Bernard

Najít v dnešní době šikovného opraváře, instalatéra nebo řemeslníka může být oříšek. Zájem o učňovské studium rok od roku klesá. Dle ČSÚ bylo v letech 1989–1990 338 175 žáků učňovských oborů, v roce 2011–2012 jich bylo už pouze 134 817. I proto vznikl již před pěti lety projekt na podporu učňovského školství České ručičky.

České ručičky jsou přehlídkou vítězů národních a mezinárodních učňovských soutěží odborných dovedností jedenadvaceti vybraných oborů (od automechanika, instalatéra, klempíře, zámečníka, přes cukrářku, kosmetičku, kuchaře, číšníka, pokrývače, tesaře, až po zahradníka či dřevorubce). Smyslem přehlídky je zejména podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského školství v očích veřejnosti. Vyhlašovatelem přehlídky České ručičky je Jihomoravský kraj. Organizátorem je SOŠ a SOU Brno-Bosonohy.

Vítěz každého z jedenadvaceti vybraných oborů musí nejprve projít náročnými koly místního a regionálního charakteru a poté předčit svým uměním silnou konkurenci z celé České republiky a často i ze zahraničí. Soutěží se po celé ČR. Soutěže jsou veřejně přístupné.

Každý rok jsou v červnu oceněni nejlepší z učňů v rámci galavečera pořádaného v divadle Reduta – tento rok 19. června – za účasti představitelů JMK, cechmistrů a každý rok je také zván prezident ČR. Učni jsou oceněni mimo jiné zlatou plaketou českých ručiček. Soutěží se účastní i zástupci firem, kteří soutěž podporují, např. RWE, První brněnská strojírna aj. Učni tak mají výbornou příležitost se ukázat a zajistit si tak případné uplatnění po ukončení studia.

Jeden příběh za všechny. Kariéra Milana Širokého, absolventa SOU Bosonohy a vítěze prvního ročníku přehlídky Českých ručiček, jak ji popisuje on sám:

Přes školní a zemské kolo v oboru tesař jsem se probojoval na Mistrovství ČR, kde jsme společně se spolužákem v konkurenci našich i zahraničních družstev získali nejvyšší ocenění - první místo. Toto Mistrovství ČR se koná každý rok na BVV při příležitosti konání stavebního veletrhu IBF. Odborná porota mne nominovala v roce 2009 na ocenění České ručičky, které jsem si převzal v červnu téhož roku v Divadle Reduta. O tomto nezapomenutelném Galavečeru padly zmínky i v tisku a díky tomu jsem byl osloven několika firmami s nabídkou na zajímavou práci.

Vzhledem k tomu, že ve svém volném čase pracuji již dlouhodobě s mládeží, dal jsem přednost Bosonohám, kde mi bylo nabídnuto místo učitele odborného výcviku, na kterém setrvávám už čtyři roky. Začlenil jsem se do kolektivu lidí, se kterými se dobře pracuje, a hlavně dělám práci, kterou jsem si dávno vysnil, která mě stále naplňuje a baví. Bez své snahy něco dokázat, když jsem byl ještě žákem, bych zřejmě tuto šanci nedostal. Navíc mi soutěž České ručičky dala i impulz dále se vzdělávat, a proto jsem nastoupil na vysokou školu pedagogickou, kde v současnosti dokončuji bakalářské studium. Dále jsem absolvoval několik kurzů na rozvoj profesních dovedností. Doufám, že nabyté zkušenosti se mi podaří vložit do mých následovníků a časem se mi podaří vychovat nového adepta pro „České ručičky“.

Bohužel ne všechny příběhy absolventů škol učňovských oborů jsou veselé. Proto organizační výbor Českých ručiček do budoucna počítá také s podporou těchto učňů.

KONTAKT:

Informace o projektu jsou na stránkách www.ceskerucicky.org, případně na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-ru%C4%8Di%C4%8Dky/454187264665200

ALKOM, s.r.o., Zuzana Prokešová, M: +420 777 118 262, jednatel@alkomczech.com

Klíčová slova ČR-vzdělání-společnost-řemesla-ALKOM, s.r.o.-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.