Zavedení celoplošných kaucí pro distributory pohonných hmot je likvidační pro drobné firmy

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) se vyjadřuje k návrhu novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách (číslo tisku 833). Navrhovaná úprava zavedení celoplošných kaucí je z důvodu likvidace drobných podnikatelů v oboru nepřijatelná. I v boji s daňovými úniky je nutno diferencovat a nepostihovat firmy s dlouholetou historií poctivého podnikání.

Návrh novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách obsahuje opatření k zamezení daňovým únikům na trhu pohonných hmot (benzín, motorová nafta), jejichž výše je odhadována až na 8 miliard korun ročně. Novelu projednal počátkem března Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, přičemž se vyslovil pro takovou úpravu textu, která by zmírnila dopad na malé a střední distributory, jež na trhu poctivě operují již mnoho let. Iniciativy směřující k omezení porušování legislativy a zamezení daňovým únikům naprosto vítáme. Mělo by jít o kultivaci podnikatelského prostředí, o což se AMSP dlouhodobě zasazuje.

Významnou součástí novely je však též zavedení celoplošných kaucí, které musí složit každý, kdo chce s pohonnými hmotami obchodovat, tedy distributor (požadavek se netýká čerpacích stanic). Výše kauce je stanovena na 20 milionů korun, přičemž se diskutuje o jejím snížení na 10 milionů korun. V obou případech je to však pro drobné podnikatele zcela likvidační. Kauce se navíc týká též například LPG (plynu), což je zcela odlišný trh a sektor prakticky nezatížený daňovými úniky (cca 1/200).

Typickým příkladem za všechny, na něž by nová úprava dopadla nepřiměřeně, je rodinný podnik Turkových v Moravskoslezském kraji. „Upravujeme vozy na plyn, k tomu máme jeden stojan, kde je možné LPG načerpat. Dříve jsme odebírali plyn od velkodistributorů v Česku, ale bylo to v tak malém množství velmi drahé. Nyní máme dodavatele v Polsku, dovezeme celou cisternu (20 tun), přičemž naše nádrž je jen cca 4-tunová. Zbytek rozvezeme dalším malým odběratelům v okolí,“ uvádí paní Turková, jejichž malý podnik rodinu živí již několik let. Kauci ani v poloviční výši nejsou schopni zaplatit. Jinou práci v předdůchodovém věku, navíc ve zmíněném regionu, budou hledat velmi obtížně.

„Kauce ve výši 20 či 10 milionů korun pro drobné firmy nedosažitelná, a tedy likvidační, ačkoli důvodům k zavedení kauce zcela rozumíme“, uvádí Pavla Břečková, členka představenstva AMSP. „Řešením by byla – tak jako na mnohých jiných trzích EU (Maďarsko, Estonsko) – diferenciace. Jinými slovy, na firmy s historií poctivého podnikání by se kauce nevztahovala, popřípadě by se vztahovala pouze v přiměřené výši (tj. odvozeně od obratu). Co se týká vstupu nových firem do odvětví - aby nešlo o narušení hospodářské soutěže a současně byl naplněn deklarovaný důvod opatření (tedy zamezení daňovým únikům) – lze ošetřit ověřeným způsobem, tzv. institutem dočasné kauce (např. 10 milionů korun vázaných po dobu několika prvních let) a po prokázání, resp. získání historie poctivého podnikání, se kauce sníží na úroveň přiměřenou (tj. odvozenou např. od obratu)“, dodává Pavla Břečková.

Jen obrat či podobné výkonové hledisko je totiž možno považovat za spravedlivé a nenarušující princip proporcionality (plošná kauce v jednotné výši tento princip zcela bourá a zvýhodňuje velké hráče na trhu). Je možné též uvažovat o obratovém stropu, aby se zmírnění tvrdosti zákona týkalo skutečně jen segmentu drobných podnikatelů. Vzhledem ke zcela odlišnému typu trhu i způsobu distribuce, a zejména k nezatíženosti daňovými úniky, je navíc logické sektor LPG z opatření zcela vyjmout.

Novela má ambici omezit daňové úniky v oblasti, která je exponována nejvíce. Velký podíl na únicích má legislativa umožňující systém „bílých koní“ (zakládání a rušení firem v poměrně rychlém sledu, využívajíce při tom jednatelství nedůvěryhodných, často pouličních osob). V novele zákona o pohonných hmotách je patrná snaha o částečné řešení i tohoto problému. Pro udělení živnosti distributorovi PHM (nově koncesované) je nutné splnit podmínku vzdělání a praxe v oboru. „Ovšem tím, že podmínku novela spojuje s živnostenským zákonem, nebude mít na potírání daňové mafie žádný vliv. Živnostenský zákon totiž umožňuje institut „odpovědného zástupce“, který vzdělání a praxi splní, ale za daně neručí. Za ty ručí jednatel (statutární orgán). A tím může i nadále být bílý kůň. Pokud by vzdělání a praxe bylo podmínkou pro registraci v Registru distributorů PHM namísto součástí živnosti, nepoctivcům by se velmi přitížilo. Tam věc odpovědným zástupcem řešit nelze. Bílý kůň s patřičným vzděláním či praxí v oboru se přece jen nehledá snadno“, doplňuje Pavla Břečková.

Kontakt pro další informace:

• Ing. Pavla Břečková, Ph.D., členka představenstva AMSP ČR, ředitelka pro zahraniční obchod a strategii Audacio s.r.o. Brno, tel. 737 245 205, breckova@audacio.cz

Tisková zpráva AMSP ČR, 19.3.2013

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od r. 2001. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů "Zlatá koruna", soutěže "Štiky českého byznysu", Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“, či „Vizionáři“, "Exportní ceny DHL UNICREDIT", soutěže "Ocenění českých podnikatelek" či „Zákon roku“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.Aktuálně zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů.

www.amsp.cz

Klíčová slova ČR-trh-finance-doprava-firmy-benzin-AMSP ČR-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny
Finance, ekonomika
Politika, veřejná správa a soudy
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.