Reakce AMSP ČR na tvrzení stínového ministra financí Mládka

AMSP ČR se ostře ohrazuje proti tvrzení stínového ministra financí Mládka, že živnostníci parazitují.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR považuje sobotní výrok stínového ministra financí Mládka na sjezdu ČSSD napadající živnostníky za skandální. Drobní řemeslníci nebo například mikrozemědělci plní dnes úplně jinou roli než v minulosti, jejich úloha již v Evropě dávno nespočívá - na rozdíl od středních a velkých firem - v zabezpečování příjmů do státní pokladny, ale v rozvoji infrastruktury v regionech. V mnohých místech jsou jejich služby základem sociálního smíru, neboť nestojí ve frontě na pracovních úřadech, ale berou odpovědnost do vlastních rukou a podnikají, byť někdy s minimálním efektem.

„Je to další rána do vztahu podnikatel - zaměstnanec. Místo, abychom vytvářeli mezi živnostníky a běžnými zaměstnanci vzájemný respekt, míříme na nejnižší pudy a snažíme se příkop prohloubit. To je pro celou ekonomiku i společnost velmi nešťastné. Rozumím tomu, že může být diskuse nad některými sazbami paušálů, rozumím i tomu, že může dojít k nějakému kompromisnímu řešení, ale nazvat malé podnikatele parazity je pro mě nepochopitelný zkrat. Mám ten dojem, že pan Mládek podlehl emotivní atmosféře sjezdu ČSSD a budeme chtít o tom s ním i předsedou Sobotkou osobně jednat“, tvrdí Karel Havlíček, předseda AMSP ČR.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je znepokojena i dalšími zamýšlenými kroky, které zazněly na sjezdu ČSSD, a to například opětovnému otevírání problému zaměstnávání na tzv. švarcsystém. Všechny zkušenosti zatím potvrdily, že tento systém je v některých oborech jediným řešením jak se vyrovnat se sezónními či zakázkovými výkyvy. AMSP ČR nicméně zastává názor, že nesmí docházet k tomu, kdy některé firmy zaměstnávají dlouhodobě prokazatelně většinu personálu pouze tímto způsobem. „K problému je ovšem třeba přistupovat individuálně a nikoliv plošně, jinak vyléváme s vaničkou i dítě,“ dodává Havlíček.

Kontakt pro média:

Kontakt pro další informace:

• Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D., předseda představenstva AMSP ČR, generální ředitel holdingu SINDAT – tel. 731 126 001, havlicek@amsp.cz

• Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR – tel. 737 122 551, svobodova@amsp.cz

Tisková zpráva AMSP ČR, 16. 3. 2012

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Aktuálně zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí, je zastoupena rovněž na evropské úrovni, a to přímo v představenstvu největšího zástupce malých a středních podniků při Evropské komisi, v Evropské asociaci řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) v Bruselu. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů "Zlatá koruna", soutěže "Štiky českého byznysu", unikátního projektu "HSBC grant pro exportéry", dále "Exportní ceny DHL UNICREDIT" a soutěže "Ocenění českých podnikatelek". Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

www.amsp.cz

Klíčová slova ČR-finance-trh-podnikání-AMSP ČR-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
Obchod, marketing
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.