Názory podnikatelů na investice do IT

Rozvoji moderních technologií v menších a středních firmách brání neznalost manažerů a majitelů

Výzkum 500 českých firem ukázal, že malé a střední podniky chtějí snižovat náklady na IT, ale nemají dost informací o efektivních možnostech, jako jsou cloudové služby či virtualizace. Cloudové služby používá pouze 6 procent firem, mnohem větší zájem mají firmy o tablet PC.

České podniky s ročním obratem nad sto milionů korun plánují v letošním roce častěji zavést používání dotykových tabletů než využít moderní technologie pro zálohování svých dat. Ukázal to výzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a společnosti HP mezi pěti stovkami majitelů a manažerů firem s obratem nad 100 milionů korun ročně.

„Nové firmy dokáží ICT využívat smysluplně, mladí podnikatelé vědí, co potřebují a dokáží s tím efektivně pracovat. Na druhou stranu je patrné, že zaběhlé podniky, které nedisponují IT specialisty, nedokáží často racionálně rozhodnout jaké řešení je pro ně ideální. Vývoj v ICT technologiích jde rychleji než je schopnost manažerů zvážit další požadavky,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

Nedostatek informací pro relevantní rozhodování a plánování potvrzují i dílčí výsledky výzkumu. Potřebu získat podrobnější vysvětlení přínosů a možných rizik online služeb či virtualizace počítačů vyjádřila v průzkumu přibližně desetina oslovených manažerů v rozhodujících rolích.

Jasněji mají majitelé a vysocí manažeři českých firem u dotykových počítačů. Tablety již dnes používá více než čtvrtina firem (29 procent), dalších 14 procent respondentů o zavedení tabletů do oficiálního firemního IT uvažuje.

Studie také ukázala, že nejsilnější postavení v oblasti zpracování dat v českých firmách s obratem nad 100 milionů korun drží s velkým odstupem od konkurence Microsoft. Microsoft SQL Server jako platformu pro práci s daty uvedlo 59 procent respondentů, na druhém místě se umístil SAP DB (9 procent), Oracle (7 procent) a IMB DB2 (1 procento). Celých 15 procent respondentů odpověď na otázku neznalo, 8 firem potom používá kombinaci více serverových produktů.

Poddimenzované investice

I přes to, že 63 procent firem z průzkumu ví, že výpadek firemního IT znamená finanční ztráty, investice do oblasti zálohování dat a virtualizace systémů plánuje pouze po jednom procentu firem. Jde o paradox, zájem o možné úspory spojené se zálohováním či správou IT projevuje 84 respektive 70 procent respondentů.

Většina firem v průzkumu (66 procent) plánuje v roce 2013 investovat do IT méně než milion korun, tedy méně než procento svého obratu. Dalších 12 procent plánuje investici v rozmezí jednoho až tří milionů, více než třímilionovou investici plánuje pouze desetina respondentů. I mezi firmami s obratem nad jednu miliardu jde ale pouze o třetinu oslovených podniků.

„Omezené investiční prostředky jsou fenoménem, se kterým se potýkají české i zahraniční firmy. Cloudové služby a licence na bázi předplatného umožňují snížit počáteční investice a lépe náklady na IT plánovat,“ upozorňuje Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika.

Nejčastější investice do informačních technologií ve firmách podle výsledků výzkumu proto směřují na zajištění běžného provozu – doplňování či obnovy pracovních stanic, serverů a údržbu firemní infrastruktury.

„Cenová dostupnost softwaru pro virtualizaci a automatickou správu IT infrastruktury v současnosti umožňuje poskytovat IT služby formou kombinace privátního IT a veřejného cloudu i středně velkým firmám,“ říká Jan Kameníček, generální ředitel společnosti HP Česká republika. „Tyto firmy tak mohou zpracovávat citlivá data a poskytovat kritické aplikace efektivně ve vlastním datovém centru, a nekritické aplikace nebo dodatečnou výpočetní kapacitu nakupovat z veřejného cloudu.“

Cloudové služby aktuálně používá 6 procent firem, které se zúčastnily průzkumu, a o potenciál online služeb se zajímá pouze 27 procent respondentů. Virtualizaci desktopů již nasadilo 12 procent firem a 45 procent respondentů se o tuto variantu zajímá. Zájem o toto řešení roste s počtem zaměstnanců.

Kontakty pro média:

Karel Havlíček

Předseda představenstva AMSP ČR

havlicek@amsp.cz, tel. 731 126 001

Eva Svobodová

Generální ředitelka AMSP ČR

svobodova@amsp.cz; tel.: 737 122 551

HP v České republice

Karel Taschner

PR manažer HP Česká republika a Slovensko

karel.taschner@hp.com; tel: +420 261 108 126

Ivan Lukáš

Account Director, Virklis, a.s.

ivan.lukas@virklis.cz; tel: +420 543 333 222

Microsoft v České republice

Martina Poláková, PR Consultant

Mobil: +420 739 491 322

E-mail: a-mapola@microsoft.com

Jana Vávrová, PR Consultant

Mobil: +420 739 491 324

E-mail: v-javavr@microsoft.com

Struktura vzorku:

Obrat firmy:

59 % - 100 - 299 mil. Kč

13 % - 300 – 499 mil. Kč

16 % - 500 – 999 mil. Kč

13 % - 1 mld. Kč a více

Dle oborů:

22 % - velkoobchod

13 % - ostatní výroba

10 % - výroba strojů a zařízení

10 % - ostatní výroba

45 % - ostatní v podrobném členění

Počet zaměstnanců:

15 % - do 24

16 % - 25-49

23 % - 50-99

26 % - 100-249

12 % - 250-499

7 % - 500 a více

Počet zaměstnanců v IT:

41% - 0-1

39 % - 2-3

15 % - 4-10

3 % - 11 a více

1 % - nevím

Realizaci sběru dat provedla výzkumná agentura IPSOS s.r.o.

Tisková zpráva AMSP ČR, 7. 3. 2013

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od r. 2001. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů "Zlatá koruna", soutěže "Štiky českého byznysu", Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“, či „Vizionáři“, "Exportní ceny DHL UNICREDIT", soutěže "Ocenění českých podnikatelek" či „Zákon roku“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.Aktuálně zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů.www.amsp.cz

HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

Klíčová slova ČR-počítače-komunikace-AMSP ČR-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.