Díky inovativnímu partnerství klesly náklady na dlouhodobě účinkující antikoncepční implantáty firmy Bayer o více než 50 %

Iniciativa umožní poskytnout tento antikoncepční prostředek dalším 27 milionům žen v zemích s nízkými příjmy

Rozsáhlá skupina partnerů ze soukromého i veřejného sektoru uzavřela smlouvu, na jejímž základě bude možné dlouhodobě účinkující antikoncepční implantát Jadelle(R) nabídnout více než 27 milionům žen z nejchudších zemí světa, a to s úsporou více než 50% oproti běžným nákladům na používání tohoto tělíska po dobu šesti let.

Program pro zpřístupnění tohoto antikoncepčního tělíska vznikl v rámci partnerství mezi firmou Bayer HealthCare AG, nadací Billa a Melindy Gatesových, Clintonovou iniciativou pro přístup ke zdravotní péči (CHAI), vládami Norska, Velké Británie a USA a Populačním fondem OSN (UNFPA). Navazuje na prohlášení z července 2012 na londýnském Summitu o plánovaném rodičovství, kde se globální představitelé zavázali poskytnout do roku 2020 dalším 120 miliónům ženám z rozvojových zemí antikoncepční prostředky.

Program též podporuje doporučení OSN v oblasti život zachraňujících komodit tím, že pomáhá měnit globální trhy a zajistit dostupnost těchto komodit za přiměřené ceny a v optimálním objemu.

Na základě podepsané smlouvy firma Bayer s účinností od 1. ledna 2013 snížila cenu antikoncepčních tělísek Jadelle(R) z 18 dolarů na 8,5 dolarů za kus. Tato sleva platí ve více než 50 zemích světa, včetně těch, které generální sekretář OSN považuje za země, kde existuje nejmenší pravděpodobnost, že se jim podaří splnit cíle stanovené programem pro mateřství a zdraví dětí (MDG) do roku 2015.

Toto tělísko, které OSN schválila v září roku 2009, poskytuje ženám účinnou ochranu proti početí, až po dobu pěti let.

Inovace je klíčem našeho podnikatelského úspěchu a současně představuje základ naší sociální práce," řekl Dr. Jorg Reinhardt, generální ředitel firmy Bayer HealthCare AG. "Jsme rádi, že můžeme tyto život zpříjemňující produkty zpřístupnit více lidem na celém světě bez ohledu na výši jejich příjmů a na místo, kde bydlí a přispět tak podstatnou měrou ke zlepšení zdraví žen a dětí v rozvojových zemích."

Po jeho úplném nasazení, program zvýšení dostupnosti antikoncepčního tělíska Jadelle(R) zabrání více než 28 milionům nechtěných těhotenství v letech 2013 až 2018 a sníží úmrtnost dětí o přibližně 280 tisíc a matek o 30 tisíc. V konečném důsledku tak tento program ušetří zhruba 250 milionů dolarů celosvětových nákladů na zdravotnictví.

Více než 200 milionů žen a dívek v rozvojových zemích, které si nepřejí otěhotnět, bohužel nemají přístup k moderním antikoncepčním metodám. Studie ukázaly, že z 600 milionů žen v rozvojových zemích, které používají moderní metody rodičovského plánování, pouze 1 až 2 % používá implantát. Tyto ženy nicméně přiznávají, že by o děložním tělísku uvažovaly, kdyby tato antikoncepční metoda byla trvale dostupná a byla by ve větší míře podporována státními orgány a zdravotnickými zařízeními. Z řady programů zaměřených na podporu antikoncepce, patří děložní tělíska mezi nejrychleji rostoucí metodu ochrany proti početí.

V reakci na výzvu k efektivnější spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která zazněla na londýnském Summitu o plánování rodičovství, se partnerům podařilo vyjednat snížení cen, díky kterému se tato zatím nedoceněná metoda ochrany proti početí stává levnější a dostupnější pro ženy na celém světě, což v konečném důsledku pomáhá k dalšímu rozšiřování možností v oblasti antikoncepce.

“V červenci roku 2012 se globální představitelé zavázali umožnit ženám z celého světa lepší přístup k různým antikoncepčním metodám a dnes jsme se ke splnění tohoto závazku přiblížili o další krok,“ řekla Melinda Gates, spoluředitelka nadace Billa a Melindy Gatesových.“Doufáme že tato akce bude jedním z mnoha inovativních partnerství, která pomohou ženám a dívkám na celém světě vytvořit si lepší život pro sebe a pro své rodiny.“

Cena 8,50 dolarů za jedno tělísko Jadelle(R) firmy Bayer platí ve vybraných zemích. Velké agentury, jako jsou například UNFPA, USAID (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj) a ostatní nestátní poskytovatelé zdravotní péče, v současné době sdělují informaci o snížení ceny příslušným orgánům ve svých zemích tak, aby bylo možné zohlednit novou cenu ve státních programech nákupu antikoncepčních prostředků. Samotné dodávky a logistický cyklus pro antikoncepční tělíska Jadelle(R) se nemění.

Stávající dobrovolné programy pro rodičovské plánování, provozované státními a civilními orgány, za podpory organizací USAID, UNFPA, norské Agentury pro rozvoj a spolupráci (NORAD), britského Ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DFID), pomohou ženám a párům, které chtějí získat další možnosti v oblasti plánování rodičovství, usnadnit přístup k této reverzibilní formě antikoncepce s dlouhotrvajícím účinkem.

Firma Bayer HealthCare AG rovněž spolupracuje s ostatními partnerskými skupinami na vytvoření plánu na zlepšení infrastruktury pro dodávky těchto tělísek a pro zaškolení poskytovatelů zdravotní péče tak, aby ženy měly snadný přístup k produktu, včetně kvalifikovaného zavádění a vyjímání tělíska a též včetně poradenství a pomoci.

V současné době se také připravuje iniciativa, která pomůže organizacím v oblasti plánování rodičovství s přípravou moderních distribučních metod pro tyto produkty, jako jsou pojízdné ordinace nebo franšízy. Tato iniciativa by podle očekávání měla zdvojnásobit současnou kapacitu v oblasti distribuce tělísek a rozšířit nabídku antikoncepčních metod jak v programech pro rok 2013, tak v programech pro další roky.

ZDROJ: Bill & Melinda Gates Foundation

KONTAKT: Ulrike Schroeder, Bayer HealthCare AG, +49 30 46 81 922 06, ulrike.schroeder@bayer.com; Bill & Melinda Gates Foundation, +1-206-709 3400, media@gatesfoundation.org; Norwegian Ministry of Foreign Affairs: +47 913 95 000; Olivia Campbell, DFID, +44 (0) 20 7023 0600, o-campbell@dfid.gov.uk; USAID Press Office, +1-202-712 4320, Anette Widholm Bolme, SIDA, +46 8 698 55 55, press@sida.se; Miles Kemplay, CIFF, +44 (0) 20 7121 9254, mkemplay@ciff.org; nebo Mandy Kibel, UNFPA, +1 (212) 297 5293, kibel@unfpa.org

Klíčová slova Německo-zdraví-rodina-sociální-Bill & Melinda Gates Foundation

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.