Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Společnost Aquasoft, přední domácí dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru, za loňský rok zvýšila hospodářský výsledek téměř o 30 % a tržby o 20 %. Profesionálními službami a osobním přístupem ke každému zákazníkovi si Aquasoft udržuje stabilní pozici na trhu již osmnáctým rokem.

Hospodářský výsledek Aquasoftu za rok 2012 dosáhl 9 miliónů korun, meziročně se tak zvýšil o téměř 30 %. Značnou část zisku každoročně Aquasoft vkládá do dalšího rozvoje firmy. Důležitou položku tvoří již tradičně investice do zaměstnanců, kterým byl vyplacen významný podíl na dosažených výsledcích ve formě ročních prémií. “Dobře si uvědomujeme, že za každým úspěchem stojí lidé. Proto klademe velký důraz na spokojenost našich zaměstnanců. A že se nám to snad i daří, dokládá také to, že se pravidelně umisťujeme na předních místech ve studii Best Employers,“ dodává Marek Kavan, Finanční a provozní ředitel společnosti Aquasoft.

Tržby Aquasoftu se vyšplhaly na 242 miliónů korun, vzrostly tak o 20 % oproti roku předchozímu. Za tímto výsledkem stojí zejména skutečnost, že Aquasoft jednak obhájil svou pozici u klíčových zákazníků ze státní správy, mezi které například patří Generální ředitelství cel ČR, Český telekomunikační úřad nebo Ministerstvo zemědělství ČR. Zároveň získal nové zakázky, možné je zmínit Informační systém pro kvalifikace a autorizace pro Národní ústav pro vzdělání, Elektronizaci licenční správy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Systém pro výměnu elektronických dokumentů mezi českými a zahraničními zdravotními pojišťovnami pro Centrum mezistátních úhrad. Aquasoft také uspěl ve výběrovém řízení na modernizaci Celní správy Srbska. Cílem projektu je modernizace informačních systémů Celní správy Srbska v souvislosti s jeho přistoupením k mezinárodní Úmluvě o společném tranzitu a přístupovými jednáními v rámci přípravy na členství v EU. Mezi největší projekty Aquasoftu realizované v loňském roce patří Centrální registr zvířat pro Turecké ministerstvo zemědělství a Modernizace klíčových provozních systémů Celní správy ČR.

Většinu příjmu generuje zakázkový vývoj a podpora rozsáhlých softwarových aplikací, neméně důležitou roli hrají velké integrační projekty a řešení v oblasti Business Intelligence.

V letošním roce Aquasoft předpokládá dosažení srovnatelných hospodářských výsledků s rokem minulým. V klíčových oblastech, jako je celní řízení, správa daní a pokut, bezpečnost potravin a zdravotnictví, kde Aquasoft patří v informatické podpoře již řadu let k domácí špičce, bude Aquasoft usilovat nejen o udržení pozic u stávajících zákazníků, ale také o získání nových zakázek doma i v zahraničí. Pro komerční sféru přichází Aquasoft na trh s novým řešením podpory manažerského rozhodování pod názvem Sotalia. Řešení umožňuje analýzu dat a jejich vizualizaci ve formě uživatelsky přívětivých grafů a tabulek s možností detailního pohledu a sledování vývoje trendů. Mezi hlavní přednosti Sotalia patří cenová dostupnost pro střední i malé firmy a rychlost nasazení. Nabídka obdobného řešení na českém trhu v současnosti chybí.

O Aquasoftu

Aquasoft patří mezi přední domácí firmy zaměřené na dodávky softwarových aplikací. Na trhu působí od roku 1996. Za dobu své existence úspěšně realizoval celou řadu vývojových a integračních projektů zahrnujících geograficky, procesně i věcně velmi rozsáhlé systémy. Tým více než 100 kvalifikovaných profesionálů zaručuje nejen prémiovou kvalitu poskytovaných služeb, ale také ryze osobní přístup ke každému klientovi.

KONTAKT:

Iva Pavlousková

Specialistka pro externí a interní komunikaci

e-mail: i.pavlouskova@aquasoft.eu

tel. +420 281 093 444

Klíčová slova ČR-komunikace-počítače-finance-Aquasoft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.