Vývoj platebních karet v roce 2012 na domácím trhu

Sdružení pro bankovní karty vydává tiskovou zprávu k vývoji v oblasti platebních karet v roce 2012 na domácím trhu.

Počet vydaných platebních karet v ČR dosáhl k 31.12.2012 celkem 10 172 883, z toho:

7 636 852 debetních karet,

2 269 397 kreditních karet,

266 631 charge karet,

9 912 958 čipových karet.

Meziročně celkový počet platebních karet mírně vzrostl o 1,42 %, počet debetních karet vzrostl o 2,44 %, počet kreditních karet mírně poklesl o 0,84 %.

Bankomaty

K 31.12.2012 bylo v ČR v provozu 4 299

počet výběrů v bankomatech v roce 2012 - 179 521 237 transakcí

objem výběrů v bankomatech v roce 2012 - 654 748 191 000 Kč

Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 5,3 %. Počet výběrů z bankomatů v ČR se meziročně zvýšil o 3 % a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 1,6 %. Průměrná vybíraná částka z bankomatu byla 3.647 Kč.

Obchodní místa

K 31.12.2012 bylo v ČR 73 991 obchodních míst akceptujících karty, z toho:

počet provozoven vybavených POS - 64 365

počet internetových obchodů akceptujících karty - 3 767

počet provozoven poskytujících službu cash back - 6 523

Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o 5,9 %, počet internetových obchodů akceptujících karty se meziročně zvýšil o 9,4 %; meziročně narostl počet míst poskytující službu cash back o 21,5 %.

Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 31.12.2012 dosáhl 3 767 e-shopů

počet transakcí v roce 2012 - 8 640 082

objem transakcí v roce 2012 - 8 854 818 000 Kč

Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o více než 54 %; objem nákupů uhrazených kartou vzrostl meziročně o téměř 40 %. Průměrná částka uhrazená kartou v internetovém obchodě byla 1.025 Kč.

Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 31.12.2012 službu cash back vzrostl na 6 523

počet transakcí v roce 2012 - 480 452

objem transakcí v roce 2012 - 555 876 000 Kč

Meziročně stoupl počet Cash back transakcí o více než 21 %.Objem hotovostních transakcí na pokladně obchodních míst se meziročně zvýšil o více než 29 %. Průměrná částka výběru na pokladně v rámci transakce byla 1.156 Kč

Používání platebních karet lze interpretovat mj. z hlediska srovnání použití karet na platebních terminálech v obchodních místech (POS) a v bankomatech (ATM)

počet transakcí v obchodních místech v roce 2012 - 308 186 163

počet výběrů hotovosti z bankomatů v roce 2012 - 172 378 087

objem transakcí v obchodních místech v roce 2012 - 283 834 301 000 Kč

objem výběrů v bankomatech v roce 2012 - 629 510 831 000 Kč

Domácí držitelé karet jednoznačně dávají přednost používání karet v obchodech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů. Četnost využívání platebních karet přímo za platby v obchodech oproti počtu výběrů z bankomatů byla v roce 2012 vyšší o více než 78 %. Finanční objem realizovaných transakcí přímo kartami v obchodech představuje 45 % výběrů z bankomatů. Meziročně se zvýšil počet transakcí v obchodních místech o více než 14 %, počet výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně zvýšil pouze o 2,7 %. Průměrná částka uhrazená přímo kartou byla 921 Kč; průměrný výběr hotovosti z bankomatu byl 3.652 Kč.

Kompletní statistiky SBK a další informace o SBK naleznete na www.bankovnikarty.cz

KONTAKT:

Roman Kotlán

e : roman.kotlan@bankovnikarty.cz

m : 604727501

Klíčová slova ČR-banky-finance-společnost-Sdružení pro bankovní karty-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.