Panamský námořní úřad schválil protipirátská opatření firmy AdvanFort

Firma AdvanFort Company, světová jednička v oblasti řešení pro bezpečnost obchodní námořní přepravy, získala minulý týden oficiální povolení od Panamského námořního úřadu (Panama Maritime Authority - PMA) pro nasazení svých protipirátských opatření na lodě plující pod panamskou vlajkou.

“Všichni ve firmě AdvanFort jsme velmi potěšeni skutečností, že stát s největší lodní flotilou na světě si vybral naši firmu a naše prověřené a kvalitně zaškolené operátory pro ochranu svých lodí před útoky pirátů,” řekl kapitán William H. Watson, prezident firmy AdvanFort.

“Chtěl bych osobně poděkovat Alfonso Castillerovi, generálnímu řediteli obchodního loďstva, za profesionální způsob, jakým naše schválení proběhlo.”

Aby se celý postup schvalování usnadnil, pan Watson osobně cestoval do Panamy, kde se setkal s panem Castillerem a paní Nyxkhari Ardilla z panamského ministerstva pro námořní bezpečnost.

Rozhodnutí číslo 106-26-DGMM bylo vystaveno dne 4. února 2013 a podepsal ho generální ředitel poté, co byla naše žádost podrobena důkladnému rozboru ze strany technického a právního oddělení panamského ministerstva pro námořní bezpečnost.

Panamská republika má největší námořní flotilu na světě, s více než 5700 loďmi plujícími pod panamskou vlajkou.

Firma AdvanFort nedávno potvrdila své odhodlání zlepšit systém řízení jakosti, když oznámila, že v ní v současné době probíhá certifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 9001.

Navíc se v tomto týdnu několik techniků námořní bezpečnosti firmy AdvanFort účastní vůbec prvního protipirátského školení pro firmy z oboru obchodní námořní přepravy.

Tato školení pořádá Národní bezpečností akademie pro námořní přepravu (National Maritime Law Enforcement Academy - NMLEA) za podpory Námořního institutu pro technologie (Maritime Institute of Technology and Graduate Studies - MITAGS) a jsou významným krokem vpřed v oblasti dodržování požadavků mezinárodních profesních norem pro protipirátské bezpečnostní týmy z celého světa.

Nové školící programy NMLEA a MITAGS se zaměřují na dnešní "nejlepší způsoby" řešení bezpečnostních problémů s důrazem na co nejužší spolupráci bezpečnostních sil s kapitány a posádkami lodí.

Robert M. Wells, ředitel NMLEA pro školení a vzdělávání, zdůraznil vedoucí úlohu společnosti v oblasti námořní bezpečnosti a podtrh skutečnost, že firma byla minulý týden oficiálně schválena panamským námořním úřadem.

“Tento program,” řekl Wells, “má za cíl pomáhat firmám jako je AdvanFort k získání těch nejvzdělanějších a nejkvalitnějších profesionálních bezpečnostních techniků.”

Více informací získáte na webové stránce: http://www.advanfort.com/Maritime_Security.pdf

Kontaktní informace

AdvanFort Company

Nathiya Prakasam, PR

+1 703-657-0100

info@advanfort.com

Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na webové stránce:

http://www.businesswire.com/news/home/20130211006374/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-doprava-lodní-AdvanFort Company

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.