Proč se i v České televizi v kauze H-Systém nemluví pravda?

Pro zpravodajský servis ČT 24 dne 10. ledna 2013 v 19:25 hod v reportáži věnované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze k zastavení trestního stíhání tří "představitelů vytunelované společnosti H-SYSTEM" v rámci amnestie prezidenta ČR, reagoval pan Jaroslav Mareš, který se označil za jednoho z mnoha poškozených klientů H-SYSTEM a amnestijní rozhodnutí komentoval slovy: "Nenahradili ještě ani korunu a on (prezident Václav Klaus) jim dal svobodu. To je největší lumpárna, která se v tomhle století stala."

Pan Jaroslav Mareše není a nikdy nebyl poškozeným klientem H-SYSTEMU. Je nabyvatel pohledávky vůči společnosti H-SYSTEM a.s. od jiné osoby a jeho jméno není uvedeno v žádném rozsudku týkající se trestní kauzy H-SYSTEM.

Proto také jeho advokátka JUDr. Hana Marvanová zažalovala tuto pohledávku Obvodního soudu pro Prahu 1 jako samostatný žalobní návrh již dne 7.12.2005, přičemž v této době tvrdila, že obžalovaní v kauze H-SYSTEM byli již odsouzeni. Na základě tohoto, v té době, nepravdivého tvrzení a mediálního obrazu obžalovaných, dospěla její žaloba do pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze. K dnešnímu dni je u Nejvyššího soudu ČR dovolání žalovaných. Na návrh JUDr.Marvanové ze dne 18.8.2011 na nařízení exekuce na peněžité plnění pro Jaroslava Mareše a na úhradu nákladů právního zastoupení, nařídil Obvodní soud pro Prahu 1 čj. 419EXE1385/2011-28 dne 9.9.2011 exekuci k uspokojení pohledávky Jaroslava Mareše a k úhradě nákladů exekuce. Od počátku roku 2012 platí JUDr. Tůma, Ing. Eliáš a Vítek pravidelnými srážkami z důchodu a ze mzdy v zákonném rozsahu na účet exekutora ve prospěch pohledávky pana Jaroslava Mareše.

Dopisem ze dne 13.4.2011 jsem žádal JUDr. Marvanovou o určení společného účtu pro všechny poškozené klienty H-SYSTEMu, včetně již pravomocného rozhodnutí ve věci pohledávky pana Mareše a požadavku MS v Praze na úhradu nákladů trestního řízení s tím, že obvinění chtějí plnit dobrovolně to k čemu je soudy odsoudily. Bez jakékoliv její reakce, resp. následovala exekuce ve prospěch Jaroslava Mareše.

JUDr. Marvanová a dalších 14 zmocněnců poškozených bylo v důsledku pravomocného odsouzení k náhradě škody poškozeným v trestní věci, vyzváno dopisem ze dne 26.9.2011 k součinnosti při plnění úhradové povinnosti vůči poškozeným H-SYSTEMU. JUDr. Marvanová a další zmocněnci poškozených nereagovali ani na opakovaný návrh ze dne 28.10.2011, ve kterém byli zmocněnci navíc upozorněni na další úhradové povinnosti (exekuce) odsouzených k Jaroslavu Marešovi a k poplatkové povinnosti nákladů trestního řízení k účtu Městského soudu v Praze.

Na nebezpečí upřednostnění jediného věřitele nereagoval ani dozorový státní zástupce JUDr. Boris Havel, kterému byly tyto skutečnosti sděleny jako osobě, která již na počátku trestního stíhání v roce 2000 zajistila pro poškozené veškerý majetek všech trestně stíhaných v kauze H-SYSTEM. Namísto dnešního televizního "není dobojováno" měl pro poškozené zajistit rovnocenné postavení. Je také třeba připomenout jeho profesní odpovědnost (§2odst.5 tr.řádu) kdy byl jako státní zástupce odpovědný za to, že v roce 2006 byl Vrchní soud Praze, v případě těchto tří stíhaných osob, nucen zrušit odsuzující rozsudek Městského soudu 3T 14/2001, a to v části týkající se obviněného JUDr. Tůmy, Ing. Eliáše a J. Vítka. V této části byla věc dle § 259odst.1tr.řádu vrácena soudu prvého stupně. Vrchní soud k odvolání obžalovaných musel konstatovat (list.76 rozsudku dole), že Městský soud, obdobně jako orgány přípravného řízení nereagoval, patrně pod vlivem členství JUDr. Tůmy v představenstvu a dozorčí radě dotčených obchodních společností resp. ve společnosti H-SYSTEM, a.s., a nezaměřil se důsledněji na objektivní stránku trestného činu podvodu, na zjištění míry jejího naplnění tj. naplnění formálních znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu. Dále byl Vrchní soud nucen konstatovat, že u subjektivní stránky trestného činu podvodu nebyla jak v důkazním řízení, tak i v odůvodnění napadeného rozsudku Městského soudu věnována potřebná pozornost zejména intelektuální složce zavinění u všech obviněných. Městský soud v Praze obnovil řízení až 30.3.2009.

Podíl JUDr. Tůmy, Ing. Eliáše a Vítka na délce jejich trestního stíhání pak definitivně uzavřel Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí ze dne 30.10.2012 uvedl cit: "Trestní řízení trvalo třináct let a řízení před soudy do skončení trestního stíhání dne 29.6.2011 takřka deset let, přičemž z obsahu spisu nevyplývá, že by délka trestního řízení byla relevantně ovlivněna jednáním samotných obviněných."

Proto se lze zcela ztotožnit s názorem kolegy JUDr. Hrazdíry v uvedeném reportáži. Amnestie prezidenta republiky vyjádřená v čl.II je ve skutečnosti amnestií orgánů činných v trestním řízení pro neschopnost zajistit v reálném čase vyšetření trestních věcí, neboť slovy Ústavního soudu ČR, není účelem trestního řízení jenom spravedlivé potrestání pachatele, nýbrž i "fair" proces, který je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického právního státu. Škoda, že někteří soudci (i ti dřívější) Ústavního soudu na to ve svém mediálním obrazu zapomínají. Pan Zaorálek nepodařenou citací z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pak poskytl poškozeným v zastavených trestních věcech jednoduchý a zaručený návod na získání kompenzace, obraťte se na tento soud.

JUDr. Jaroslav Radil, advokát, bývalý obhájce v kauze H-SYSTEM

Kontakt:

Advokátní kancelář Jaroslav Radil

e-mail: radil@akradil.cz

Klíčová slova ČR-právo-soud-stavby-média-H-SYSTEM-AK Jaroslav Radil

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.