Za co obvinění v kauze H-SYSTEM nemohou

V souvislosti s amnestií prezidenta ČR, zejména v rozsahu upraveném v čl.II, uvedla advokátka JUDr. Hana Marvanová v posledních dnech řadu nepravdivých a pravdu zkreslujících skutečností. Ty se dotýkají nejen samotných obviněných v kauze H-SYSTEM, ale i práva a požadavku veřejnosti na objektivní a nestranné informace v dané záležitosti.

Jde například o tvrzení JUDr. Marvanové, že "jeden z obžalovaných se například tři roky odmítal dostavovat k soudnímu jednání“, což je tvrzení nepravdivé a zavádějící, neboť osobní neúčast obžalovaného na soudním jednání byla v souladu s tr.řádem a vždy s vědomím soudu a neměla na délku procesu žádný vliv. Daleko závažnější důsledky má pak její tvrzení, že "v důsledku amnestie nebudou obvinění povinni zaplatit tisícovce poškozených vůbec nic“, a to ve spojení s předcházejícími výroky JUDr. Marvanové, že obvinění doposud nezaplatili poškozeným ani korunu.

K tomu je nutno zmínit, že rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 29.6.2011 byla odsouzeným uložena povinnost k náhradě škody poškozeným klientům H-SYSTEMu s hrozbou nepodmíněného trestu, pokud by tak dobrovolně nečinili. Krátce po pravomocném odsouzení obviněných byla JUDr. Marvanová a dalších 14 zmocněnců poškozených vyzváno dopisem ze dne 26.9.2011 k součinnosti při plnění úhradové povinnosti vůči poškozeným H-SYSTEMu. Není vinou odsouzených, že ani JUDr. Marvanová ani další zmocněnci poškozených nereagovali na opakovaný návrh ze dne 28.10.2011, ve kterém byli zmocněnci navíc upozorněni na další úhradové povinnosti odsouzených k jednomu klientovi JUDr. Marvanové a k poplatkové povinnosti nákladů trestního řízení k účtu Městského soudu v Praze.

Nebylo vinou odsouzených, že JUDr. Marvanová dala přednost vymáhání pohledávky jednoho svého klienta, který navíc nebyl poškozeným klientem H-SYSTEMu, ale nabyvatelem pohledávky od jiné osoby, k úhradě svého nároku na odměnu za jeho právní zastoupení, a to cestou individuální exekuce několikamilionové pohledávky, čímž zmařila možnost alespoň symbolické reparace škody poškozeným klientům H-SYSTEMu.

Nebylo vinou odsouzených nebo jejich obhájců, že na upřednostnění jediného věřitele nereagoval ani dozorový státní zástupce JUDr. Boris Havel, kterému byly tyto skutečnosti sděleny jako osobě, která již na počátku trestního stíhání v roce 2000 zajistila pro poškozené veškerý majetek všech trestně stíhaných v kauze H-SYSTEM.

JUDr.Marvanová se prezentuje od roku 1997 jako zástupkyně poškozených klientů H-SYSTEMu, nicméně je skutečností, že zastupuje cca 100 klientů z celkového počtu 1065 osob. Disponovala a disponuje přitom značnou podporou medií, kterou neměl nikdo z obhájců, ale ani nikdo z cca šestiset poškozených klientů H-SYSTEMu sdružených v družstvu Svatopluk.

Dnes již 13 let trvající trestní řízení odklonilo veškerou pozornost veřejnosti, ale bohužel i poškozených klientů od bezprecedentního prodeje nemovitého majetku společnosti H-SYSTEM a.s. v rámci konkursního řízení, mimo jiné cca 300 ha (tři milióny metrů čtverečních) pozemků převážně určených územními plány, nebo již územním rozhodnutím, a nebo stavebním povolením k bytové a související výstavbě, který umožnil a umožňuje realitním či stavebním firmám inkasovat obrovský zisk, který byl původně kalkulován pro H-SYSTÉM.

Když jsem JUDr. Marvanové v této souvislosti při jejím výslechu před Městským soudem v Praze položil otázku, "jestli je pro ní podstatné, že zvláštní konkurzní správce prodává nemovitý majetek (H-Systém a.s.) třetím osobám bez výběrového řízení“ odpověděla takto, cituji zkr.: "Pro mě je podstatná až v okamžiku rozdělování výtěžku z konkursní podstaty. V tuto chvíli není vůbec jasné, jestli se na klienty může někdy dostat, protože když si uvědomíme řády, nehraje roli, jestli majetek je prodáván za 10 milionů nebo 50 milionů, to bohužel jsou řády, které pro mé klienty v tuto chvíli nejsou vůbec důležité, protože v konkursu jsou pohledávky po KB za miliardu, když to hodně zaokrouhlím, nebo přes, pohledávky klientů 800 - 900 milionů, další pohledávky jestli je výtěžek z konkursní podstaty, jestli je to 200 milionů nebo kdyby to bylo 500 milionů, tak to mým klientům ještě pořád nic nenahradí, protože před mými klienty mají přednost právě pohledávky po KB, takže opravdu se v tuto chvíli nezabývám tím, jestli rozdíl ve výtěžku je o desítky milionů, kdyby byl o 200 milionů, tak mým klientům to nepomůže vůbec. Proto pro mé klienty je podstatný třeba výsledek tohoto sporu, to je podstatné, jestli se vůbec na klienty něco z konkursu dostane. Pokud výsledek tohoto řízení je, že oddělení věřitelé zůstanou s právoplatnými pohledávkami, tak moji klienti nedostanou ani korunu, a proto nevynakládám energii na to, jestli skutečně byl řádně prodán majetek nebo jestli tam nedošlo k nějakému úbytku o 10 nebo 100 milionů. To opravdu pro mě nehraje roli. Jestli jsem dostatečně vysvětlila, proč to neřeším v tuto chvíli, protože postupuji efektivně z hlediska zájmu mých klientů.“ K dalšímu dotazu, za jakou částku stát oddlužil KB před její privatizací za úvěry poskytnuté H-SYSTEMu, JUDr. Marvanová pak odpověděla: "Určitě jsem to věděla, vím, že to byl zlomeček, ale opravdu po letech si nevzpomínám tu částku.“

Přitom je známo, že úvěry od Komerční banky byly společnostem H-SYSTEM poskytnuty ve výši cca 485mil. Kč a byly použity převážně na koupi pozemků v cenách od cca 100 do 250 Kč za m2. V době jejich prodeje konkurzním správcem však byla hodnota některých pozemků až na úrovni 1.500 - 2.200,-Kč, neboť pozemky byly při přípravě projektu H-SYSTEM zhodnoceny jejich začleněním do pozemků stavebních nebo do pozemků určených v budoucnosti pro zástavbu. Není tedy vinou obviněných, že ve věřitelském výboru je jediný zástupce poškozených a to klientka JUDr. Hany Marvanové a že zřejmě nebyla uplatněna v konkurzu všechna jejich práva. Rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou tržní pozemků v době jejich prodeje z volné ruky konkurzního správce byl značný. Ale ani za to obvinění ani jejich obhájci, jak se dnes JUDr.Marvanová pokouší tvrdit, nemohli a nemohou.

JUDr. Jaroslav Radil, advokát, obhájce JUDr. Ladislava Tůmy v trestní věci H-SYSTEM

Kontakt:

Advokátní kancelář Jaroslav Radil

e-mail: radil@akradil.cz

Klíčová slova ČR-právo-soud-stavby-H-SYSTEM-AK Jaroslav Radil

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.