Cena Český patriot 2012 generálu Klemešovi

Ve středu 19. prosince 2012 ANLET předá cenu Český patriot 2012 gen. Jaroslavu Klemešovi, poslednímu z žijících výsadkářů čs. zahraniční armády v období 2. světové války, členovi paravýsadku Platinum-Pewter. Slavnostní předání ceny se uskuteční ve 14:00 hodin v budově krajského úřadu Ústeckého kraje za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Generálu Jaroslavu Klemešovi ANLET udělil Mimořádnou cenu Český patriot 2012 za hrdinství. Ceny byly předávány v Praze 6. prosince, avšak gen. Klemeš se ze zdravotních důvodů nemohl slavnostního aktu zúčastnit. Ceny mu předají prezident ANLET pplk. ing. Jaroslav Houška a viceprezident ANLET plk. ing. Jan Vondráček.

Více informací o Ceně Český patriot: www.ceskypatriot.cz

Další informace:

Jindra Svitáková

e-mail: jsvitakova@anlet.cz

tel.: 604 206 677

Klíčová slova ČR-historie-armáda-ocenění-Klemeš-ANLET

Oblast
Ústecký (ul)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.