NECHCEME ČESKÉHO BREIVIKA! Česká firma nabízí školám pomoc. Přijmou ji?

Společnost CIS, s.r.o., zafinancuje školám v České republice moderní pomůcku pro etickou výchovu propojující virtuální prostředí s realitou: systém Rubikon. Toto rozhodnutí učinilo vedení společnosti CIS jako reakci na další z řady incidentů, kdy žák pobodal svou učitelku.

Vedení společnosti CIS zaujalo ostré stanovisko vůči současnému stavu výchovy žáků základních škol a gymnázií. "Není možné jen nečinně přihlížet a pasivně tím připustit, aby se podobné věci opakovaly", reaguje na zprávu o pobodání učitelky v Rakovníku majitel CIS Mgr. Ladislav Groh a dodává: "Je důležité, aby školy více pozornosti věnovaly výchově žáků."

Chování žáků ve školách již delší dobu přesahuje rámec slušnosti. Proto se česká firma rozhodla pro aktivní přístup - na své náklady zajistí českým školám technický provoz celého systému, jehož účinnost a prospěšnost se již na mnoha školách prokázala. Jde o systém Rubikon, který s využitím moderních technologií umožní učitelům vést žáky k prosociálnímu chování a etickým hodnotám (více informací o výchovném nástroji zde http://www.systemrubikon.cz)

MAJÍ SE PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI STRACHOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

"Pokud se ve společnosti nezmění přístup k výchově dětí, pak zcela jistě ano", tvrdí Mgr. Groh, bývalý učitel matematiky a fyziky novopackého gymnázia, nyní ředitel společnosti CIS, která zájemcům z řad českých škol začne financovat unikátní pomůcku pro výuku etiky.

"U dětí ve věku puberty se musí velmi důsledně a zodpovědně pěstovat, utvářet prosociální a etické vnímání. Obzvlášť v době, kdy tyto děti z velké míry vychovává - ať už počítačová či televizní - obrazovka, kde jsou snadno přístupné velmi agresivní programy a hry," pokračuje Groh.

Podle učitelů agresivních incidentů u žáků stále přibývá.

Projevuje se to v šikaně mezi dětmi navzájem, stále častěji se však děti obracejí i proti pedagogům.

Psycholog Slavomil Hubálek tvrdí, že společným jmenovatelem mladistvých vrahů je právě nadměrná konzumace agresivních materiálů z internetu. "Většinou jsou to kluci, kteří tráví až deset hodin u počítače denně a podobný vzorec vykazoval i norský vrah Breivik, takže počítačové násilí je pravděpodobně jakýmsi spouštěčem agresivních reakcí," pokračuje psycholog.

Co tyto útoky znamenají? Odráží se v nich snížení prestiže autorit ve společnosti, především se však jedná o neuvěřitelnou nevychovanost dětí a ztrátu jakýchkoli jejich zábran ve vztahu k násilí, uvádí dále Hubálek v rozhovoru Studia ČT24.

KONTAKT:

Mgr. Ladislav Groh

groh@cis.cz, +420 603 313 788

O RUBIKONU

Mgr. Groh o systému řekl: Systém Rubikon vede žáky k zodpovědnému jednání. Učí je, co vede člověka k úspěchu a spokojenosti, ale také, že špatné chování a nemorální rozhodování s sebou přinášejí důsledky, které znepříjemní život nejen jim, ale mohou negativně ovlivnit i vývoj v celém okolí.

Jedná se o praktickou pomůcku pro etickou výchovu reflektující zájmy dětí o moderní technologie. Propojuje školní prostředí s prostředím virtuální reality. Více informací: www.systemrubikon.cz

O společnosti CIS s.r.o.

Firma poskytuje software vytvořený na základě požadavků a specifických potřeb zákazníků, dále poradenství v oblasti IT, hostingové služby a webové portály.

Více informací: http://www.cis.cz

Klíčová slova ČR-školy-kriminalita-firmy-CIS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.