Summit klade ženy do centra agendy světové zdravotní péče

Přední světové osobnosti se sjednotily s cílem poskytnout 120 milionům žen v nejchudších zemích světa do roku 2020 přístup k antikoncepci

Dobrovolné služby plánovaného rodičovství budou do roku 2020 k dispozici dalším 120 milionům žen a dívek v nejchudších zemích světa. Umožní to nový soubor závazků, který dnes vyhlásilo více než 150 představitelů dárcovských a rozvojových zemí, mezinárodních organizací, občanských sdružení, nadací a soukromého sektoru.

Oznámení proběhlo na Summitu o plánovaném rodičovství v Londýně, který uspořádalo Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj vlády Spojeného království společně s Nadací Billa a Melindy Gatesových. Toto bezprecedentní úsilí představuje inovativní partnerství a projekt na národní úrovni, které umožní ženám dosáhnout svého plného potenciálu. Summit zdůraznil důležitost přístupu k antikoncepci, stejně jako priority v oblasti práv, transformace zdravotní péče a rozvoje.

Ministr pro mezinárodní rozvoj Andrew Mitchell řekl: "Pro nejchudší dívky a ženy je to průlom, který změní jejich život i život budoucích generací. Závazky přijaté na dnešním summitu zajistí podporu práva žen na svobodné a vlastní rozhodnutí zda, kdy a kolik dětí budou mít."

Zajištění přístupu k antikoncepci pro dalších 120 milionů žen v nejchudších zemích, tedy k něčemu, co ženy v rozvinutých zemích považují za samozřejmost, zachrání miliony životů a umožní dívkám a ženám určit svou vlastní budoucnost.

Toto kolektivní úsilí, které bylo dnes vyhlášeno, sníží do roku 2020 počet žen umírajících během těhotenství a porodu o 200 000. Dále sníží počet nechtěných těhotenství o více než 110 milionů a počet potratů o více než 50 milionů. Počet dětí, které zemřou v prvním roce svého života, se sníží téměř o 3 miliony.

Paní Melinda Gatesová, spolupředsedkyně nadace Billa a Melindy Gatesových řekla: "Když cestuji a mluvím se ženami po celém světě, říkají mi, že přístup k antikoncepci může často znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Dnes chceme naslouchat jejich hlasům, naplnit jejich očekávání a dát jim možnost zajistit lepší život pro sebe a své rodiny."

Summit podle odhadu zvýšil objem prostředků potřebných k zajištění antikoncepce pro dalších 120 milionů žen na 4,3 miliard dolarů. Více než 20 rozvojových zemí učinilo odvážný závazek řešit politické, finanční a dodavatelské překážky, které brání poskytovat ženám služby, dodávky a informace o přístupu k antikoncepci. Dárci přijali nové finanční závazky na podporu těchto plánů ve výši 2,6 miliard dolarů, což představuje překročení finančního cíle summitu.

Přístup k bezpečným a účinným metodám antikoncepce je považován za jednu z nákladově nejefektivnějších investic, které může země udělat pro svou budoucnost. Studie ukazují, že každý jeden dolar investovaný do služeb plánovaného rodičovství přináší až 6 dolarů úspor v oblastech zdravotní péče, bydlení, vody a dalších veřejných služeb.

Použití antikoncepce umožňuje dívkám dosáhnout vyššího vzdělání a získat lepší příležitosti, pomáhá ukončit cyklus chudoby pro ně samotné i jejich rodiny. V subsaharské Africe musí až čtvrtina dívek opustit školu kvůli nechtěnému těhotenství, což jim bere šanci zlepšit své životy a životy svých dětí.

Summit povzbudil globální komunitu k provedení transformačních změn. Vyzval k inovativním řešením a k vytvoření silného partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a položil ženy do středu rovnice. Závazky, které byly dnes přijaty, zajistí ženám více možností, snazší přístup k antikoncepci a lepší zdravotní péči.

Summit svou podporu buduje na podnětu, který vyvolala Globální strategie generálního tajemníka OSN pro zdraví žen a dětí "Každá žena, každé dítě" a na partnerstvích veřejného a soukromého sektoru a občanských společností, která se rozvíjejí prostřednictvím Koalice fondů pro reprodukční zdraví. Summit se také připojuje k širšímu rámci založenému na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD) téměř 20 lety.

Zdroje pro média včetně b-roll videa a fotografií najdete zde: http://www.gatesfoundation.org/press-room/Pages/news-market.aspx

Podrobnosti o závazcích dárců budou k dispozici zde: http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/media.php#media-kit

Redakční poznámky

Odhadovaný objem požadovaných prostředků na udržení stávajícího využití antikoncepce pro 260 milionů žen v 69 nejchudších zemích světa na více než osm let od roku 2012 do roku 2020 je přibližně 10 miliard dolarů. Tyto prostředky poskytované převážně vládami zemí prostřednictvím jejich rozpočtů na zdravotnictví a podporované příspěvky ze strany spotřebitelů a externích dárců je třeba udržet. Pomoc pro dalších 120 milionů žen bude během příštích osmi let vyžadovat prostředky o objemu dalších 4,3 miliard dolarů. Toto číslo v sobě zahrnuje zdroje a infrastrukturu podporovanou v rozvojových zemích. Z tohoto celkového požadovaného objemu 4,3 miliard dolarů přispějí dárci do fondu částkou 2,3 miliard dolarů na zvýšení čerpání finančních prostředků nad rámec objemu prostředků poskytnutých pro plánování rodičovství v roce 2010.

Mnoho dárců však již oznámilo, že v rámci summitu skupiny G8 v okresu Muskoka v roce 2010 a iniciativy generálního tajemníka OSN "Každá žena a každé dítě" přijali zvýšené závazky v oblasti plánování rodiny v letech 2012 až 2015. Tyto dodatečné příspěvky, vyplacené od 1. ledna 2012, přesahují rámec výše finančních prostředků věnovaných na plánování rodiny v roce 2010, a proto přispívají k dodatečnému financování pro dalších 120 milionů žen a dívek. Summit společně s dárci schválil metodiku odhadu podílu širších zdravotních závazků, které přispívají k plánování rodičovství.

Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj

Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj (DFID) stojí v čele vlády Spojeného království při úsilí v boji proti globální chudobě. Obecným cílem DFID je snížení chudoby v chudých zemích a zejména dosažení rozvojových cílů tisíciletí (MDG). Toho se dosáhne splněním britských mezinárodních závazků, posílením účinnosti britské pomoci, zlepšením transparentnosti hodnoty získané za peníze, organizováním mezinárodních akcí za účelem zlepšení kvality života žen a dívek, posilováním veřejné správy a bezpečnosti ve slabých a konflikty postižených zemích; zlepšením zdravotní péče a rychlým prováděním opatření v boji proti klimatickým změnám.

Nadace Billa a Melindy Gatesových

Na základě přesvědčení, že každý život má stejnou hodnotu, se Nadace Billa a Melindy Gatesových snaží pomoci všem lidem vést zdravý a produktivní život. V rozvojových zemích se zaměřuje na zlepšení zdraví lidí a dává jim šanci pozvednout se z hladu a extrémní chudoby. Ve Spojených státech se snaží zajistit, aby všichni lidé, zejména ti s nejmenšími prostředky, měli přístup k příležitostem potřebným pro dosažení úspěchu ve škole i v životě. Nadace má sídlo v Seattlu ve státě Washington. Vedou ji generální ředitel Jeff Raikes, spolupředseda William H. Gates st. pod vedením Billa a Melindy Gatesových a Warrena Buffetta.

KONTAKT: Bill & Melinda Gates Foundation, +1-206-709-3400, media@gatesfoundation.org, nebo DFID Press Office, +44(0)2070230600, fpmedia@dfid.gov.uk

Klíčová slova Británie-zdraví-summit-rodina-Bill & Melinda Gates Foundation-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.