Acorn Energy získala grant ve výši 900.000 dolarů z nadace BIRD

Společnost Acorn Energy, Inc. (burzovní index NASDAQ: ACFN) dnes oznámila, že dvěma energetickým společnostem z portfolia Acorn, jmenovitě DSIT Solutions Ltd. a US Seismic Systems Inc., byla udělena dotace ve výši 900 000 dolarů od izraelsko-americké mezinárodní nadace pro průmyslový výzkum a vývoj BIRD. Grant se uděluje za společný vývoj nejnovějšího integrovaného pasivně aktivního detekčního systému hrozby povodní pro ochranu lokalit spodních vod. Nadace BIRD poskytuje finanční prostředky na společné projekty v oblasti inovací a rozvoje amerických a izraelských firem.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01342LOGO )

Generální ředitel společnosti Acorn John Moore poznamenal: "Vyzýváme všechny společnosti z portfolia Acorn, aby využily synergii v rámci skupiny za účelem rychlejšího a lepšího dosahování cílů společnosti. V tomto případě jsme velmi rádi, že USSI a DSIT spolupracují na velmi zajímavém projektu, který upoutal vážný zájem a přivedl finanční prostředky z nadace BIRD. USSI, společnost s bohatými zkušenostmi v oblasti optických seismických senzorů, vyvinula revoluční, špičkové optické podvodní pasivní snímače. DSIT je světovým lídrem v oblasti aktivních potápěčských detekčních sonarových systémů. Obě společnosti do projektu vkládají své jedinečné odborné znalosti a zkušenosti. Zajišťují vývoj a integraci velmi komplexního pasivně aktivního podvodního bezpečnostního systému, který bude vyhovovat potřebám vodních energetických zařízení, těžebních plošin, přístavů a kanálů."

Integrovaný pasivně aktivní podvodní bezpečnostní systém, který je předmětem tohoto grantu, je potenciálně nejkomplexnějším dostupným systémem svého druhu. Výhody kombinace nejlepších pasivních a aktivních senzorů na světě se spojí v podvodním systému, který poskytne velmi účinné a efektivní pokrytí všech oblastí lokality. Kombinovaný systém bude navržen tak, aby dokázal detekovat všechny typy hrozeb s mnohem větší pravděpodobností a současně snížit míru falešných poplachů.

Cílem grantu nadace BIRD je pokrýt 50% nákladů na rozvoj projektu po dobu dvou let. Grant vyzývá k podpisu dohody o spolupráci a financování projektu mezi společnostmi a nadací BIRD ve lhůtě do 3 měsíců s cílem umožnit zahájení financování. Výkonný ředitel nadace BIRD Dr. Eitan Yudilevich říká: "Podpora izraelsko - amerického partnerství nadací BIRD dosáhla za 35 let své existence velmi významných úspěchů. Tato partnerství pomohla jak USA, tak Izraeli podporovat inovace a snižovat rizika společných projektů. Tento projekt je skvělým příkladem zvláštní americko-izraelské synergie v oblasti vnitřní bezpečnosti."

O nadaci BIRD

Nadace BIRD (Binational Industrial Research and Development, Dvoustranný průmyslový výzkum a vývoj) se snaží podporovat spolupráci mezi izraelskými a americkými společnostmi v různých technologických oblastech a poskytuje pomoc při vyhledávání strategických partnerů v obou zemích pro vývoj společných produktů. Za téměř 35 let od svého založení investovala nadace BIRD bezmála do 830 projektů, které vygenerovaly výnosy kolem 8 miliard dolarů. Nadace BIRD podporuje projekty, aniž by získávala jakákoli práva na účast ve společnostech nebo samotných projektech. Finanční pomoc se hradí pomocí honorářů z prodeje. Nadace poskytuje podporu ve výši až 50% projektového rozpočtu, od výzkumu a vývoje až po počáteční fáze prodeje a marketingu. Nadace sdílí rizika a v případě nedosažení prodejní fáze nevyžaduje návratnost investic. Nadace BIRD úzce spolupracuje s Hlavním úřadem pro vědu Ministerstva průmyslu, obchodu a práce v Izraeli a s Národním institutem pro normalizaci a technologii (NIST) amerického Ministerstva obchodu.

O společnosti US Seismic Systems, Inc.

Společnost US Seismic Systems, Inc. navrhuje, integruje, vyrábí a prodává snímací systémy a řešení na bázi optických vláken pro trhy v oblasti energetiky a obrany. USSI využívá ve svých špičkových senzorech veškeré druhy snímacích technologií na bázi optických vláken. Spojení patentovaných optických vláken a elektroniky společnosti USSI vytváří systém senzorů, který je navržen tak, aby byl díky svým nižším nákladům, vyššímu výkonu a spolehlivosti schopen nahradit starší elektronické senzorové systémy. Další informace najdete na internetových stránkách společnosti USSI na adrese: http://www.ussensorsystems.com.

O společnosti DSIT

Společnost DSIT vyvíjí sonarová a akustická řešení a působí jako systémový integrátor pokročilých systémů zabezpečení, velení a řízení. Nabídka společnosti zahrnuje nejnovější technologie a jejich efektivní aplikace pro trhy v oblasti energetiky, komerce, obrany a vnitřní bezpečnosti. Nabídka společnosti obsahuje: Potápěčský detekční sonar (Diver Detection Sonar, DDS) AquaShield(TM), přenosný potápěčský detekční sonar PointShield(TM), sonarové simulátory a trenažéry, přenosné akustické rejstříky MAR(TM), systémy pro analýzu podvodních akustických signálů (UASA) a aktualizační programy pro sonary (SUP). Další informace najdete na adrese http://www.dsit.co.il.

O společnosti Acorn Energy, Inc.

Společnost Acorn Energy, Inc. (burzovní index NASDAQ: ACFN) je holdingová společnost zaměřená na rozvoj výroby energie poskytováním digitálních řešení pro řízení prvků energetické infrastruktury. Společnost se zaměřuje na čtyři odvětví, ve kterých rozvíjí světovou energetickou infrastrukturu: zvýšení bezpečnosti - poskytování bezpečnostních řešení pro podvodní energetickou infrastrukturu (DSIT); zvýšení spolehlivosti - monitorování stavu kritických částí elektrické sítě (GridSense, OmniMetrix) a zvýšení produktivity a posílení výkonnosti - zvyšování produkce ropy a plynu při současném snížení nákladů díky využití permanentních, mimořádně citlivých seismických nástrojů, které umožňují přesnější zobrazování ložisek (US Seismic). Další informace najdete na stránkách: http://www.acornenergy.com

Výhledové prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která podléhají rizikům a nejistotám. Neexistuje žádná záruka, že společnost Acorn Energy, Inc. nebo její provozní společnosti budou i nadále rozvíjet své podnikání, ani že některá z nich splní očekávání nebo uskuteční výše popsané nebo uvedené iniciativy. Kompletní rozbor rizik a nejistot, které mohou ovlivnit podnikání společnosti Acorn Energy obecně i podnikání jejích dceřiných společností, je uveden v části "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě na formuláři 10-K a na formuláři 10-Q za první čtvrtletí 2012, kterou společnost Acorn Energy předložila Komisi pro burzu a cenné papíry.

Kontakt pro tisk a investory:

Paul G. Henning

Cameron Associates

+1-212-554-5462

Paul@cameronassoc.com

Klíčová slova USA-energie-průmysl-firmy-Acorn Energy, Inc.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.