AJŠA – Asociace jazykových škol a agentur ČR slaví 7 let své existence

AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, největší profesní sdružení jazykových škol v Česku, funguje již sedm let. Je certifikovanou asociací, která má 44 členů, většinou regionálních.

Asociace vznikla v květnu 2005. Od té doby se vyprofilovala jako největší profesní sdružení v oblasti jazykové výuky v České republice. "Odborná i široká veřejnost nás začíná vnímat jako prestižní sdružení, které je aktivní v otázkách jazykového vzdělávání a určuje současné moderní trendy," konstatuje Ondřej Kuchař, prezident AJŠA.

Úspěchy AJŠA za posledních 7 let:

- zavedla Kodex kvality, Normu AJŠA - certifikovanou Bureau Veritas,

- rozšířila členskou základnu na 40 řádných + 4 přidružené členy,

- navázala přátelské a konstruktivní vztahy s ACERT - Asociací certifikovaných jazykových škol, se kterou vystupuje jednotně v otázkách týkajících se celého jazykového businessu (zaměstnávání cizinců, pomaturitní studium, snaha o zlepšení zadávání výběrových řízení, apod.)

- stala se plnohodnotným partnerem státním orgánům v záležitostech jazykového vzdělávání a při hájení profesních a hospodářských zájmů svých členů,

- stala se často oslovovaným odborníkem novinářů píšících o jazycích a souvisejících tématech,

- vydává časopis Challenge, který je vyhledávaným pomocníkem pro výuku jazyků,

- pořádá pravidelné výjezdní zasedání pro své členy,

- profesionalizace asociace - placená tajemnice,

- stala se partnerem mnoha odborných akcí, např.: Firma roku, Fórum personalistů, apod.

- zajišťuje poradenské služby pro své členy a vyjednává zvýhodněné podmínky a nové příležitosti.

"Největším úspěchem je jednoznačně zavedení Normy AJŠA, kterou jsme diskutovali a připravovali 2 roky, a kterou certifikuje nezávislá externí agentura Bureau Veritas," dodává Petr Pasek, tiskový mluvčí AJŠA.

AJŠA se v budoucím období dále zaměří na:

- aktivní snahu změnit DPH vztahující se k výuce cizích jazyků,

- aktivní spolupráci s ACERT ve společných otázkách,

- rozšíření platformy pro sdílení zkušeností členů formou workshopů a diskuzí,

- zlepšování efektivity a zvyšování přínosu jazykové výuky směrem k jazykovým školám, zaměstnavatelům i širší veřejnosti,

- rozšiřování členské základny.

AJŠA vznikla jako dobrovolné sdružení jazykových škol a agentur s cílem zdokonalovat jazykové vzdělání ve všech regionech České republiky.

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

Rybná 686/14

101 00 Praha 1

www.ajsa.cz

Kontakt:

Petr Pasek, tiskový mluvčí

e-mail: press@ajsa.cz, petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631

Ondřej Kuchař, prezident asociace

e-mail: ondrej.kuchar@ajsa.cz, tel.: 608 862 697

Klíčová slova ČR-vzdělání-jazyky-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.