Prohlášení advokátní kanceláře k nálezu II. ÚS 171/12

Ústavní soud dne 30. května 2012 vyhlásil nález, kterým zrušil rozsudky Městského osudu v Praze a Vrchního soudu v Praze. Nález Ústavního soudu nezpochybnil žalobní nárok naší klientky, která se domáhala ochrany osobnosti. Ústavní soud dokonce předpokládá obecnou oprávněnost jejího požadavku. Důvodem nálezu je pak pouze přílišná obecnost omezení, kterého se klientka před obecnými soudy domohla.

Nález Ústavního soudu byl pro nás poněkud překvapivý, protože nerespektuje dosavadní judikaturu téhož soudu a jeho vydání nepředcházelo vydání stanoviska pléna, jak zákon o Ústavním soudu předpokládá. Byť s nálezem nesouhlasíme, respektujeme jej a pokusíme se před obecnými soudy maximálně ochránit práva naší klientky, neboť jsme přesvědčeni, že úplné odůvodnění nálezu nám k tomu poskytuje dostatečný prostor.

Advokátní kancelář RHK&partneři

Kontakt:

http://www.akrhk.cz

Klíčová slova ČR-právo-firmy-Advokátní kancelář RHK&partneři

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.