Obě asociace jazykových škol nadále bojkotují výběrové řízení Ministerstva dopravy

ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR pokračují v bojkotu výběrového řízení ministerstva dopravy "Zajištění výuky anglického jazyka", reakci ministerstva odmítají.

ACERT a AJŠA jsou profesní organizace, které sdružují společnosti pokrývající většinu trhu jazykového školství. Jejich společným cílem je rozvoj kvality jazykového vzdělávání. Ve vzájemné spolupráci vyzvaly své členy k bojkotu veřejné zakázky na výuku angličtiny na ministerstvu dopravy. Jako problém vnímají to, že jediným hodnotícím kritériem je cena, bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb.

Vzdělávání není zboží. Kvalitního dodavatele nelze vybírat jen podle hodinové sazby. Cenu služeb lze porovnávat jen u srovnatelných nabídek. Obecná zákonná kvalifikační kritéria přitom srovnatelnost nabídek nezaručí. Při takto nastaveném výběru budou vždy ve výhodě firmy bez zázemí, bez kompetencí, bez řízení kvality, se špatně placenými lektory, kteří za takových podmínek dobrou práci neodvedou.

Skutečně chceme za něco takového utrácet veřejné peníze? Skutečně chceme, aby úředníkům, vedoucím klíčová jednání v EU, pomáhali s jazykovou přípravou špatně placení brigádníci? Věříme, že nikoli. Než takový nákup by byl často lepší žádný, protože peníze za podobné veřejné zakázky jsou nezřídka vynaloženy neúčelně. Pokud vůbec mají smysl, mohou vyjít dráž, než služba kvalitního dodavatele. To ovšem jen porovnáním hodinové ceny nezjistíme.

Kritéria kvality jsou přitom u vzdělávacích institucí známá, běžně s nimi pracují personalisté jak v korporátním sektoru, tak i osvícenější zadavatelé veřejných zakázek. Proč to nejde na ministerstvu dopravy? Postup zadavatele není v rozporu se zákonem. Je však špatný. Vůči tomu je třeba veřejně vystupovat v zájmu kvalitních dodavatelů, v zájmu kvalitního vzdělávání úředníků státní správy i v zájmu daňových poplatníků.

Obě profesní asociace se snažily navázat se zadavatelem veřejné zakázky konstruktivní dialog. Místo korektní komunikace se však dočkaly jen nepodloženého zpochybnění vlastní odbornosti.

Sdružení jazykových škol se proto rozhodla od bojkotu neustoupit. Upozorňují na to, že výsledek výběrového řízení, proti kterému veřejně vystupují organizace, jejichž členové zahrnují více než 80 % trhu, jen těžko povede k výběru nejvhodnější nabídky a bude moci být zpochybňován. Vyzývají proto otevřeným dopisem ministra dopravy ke zrušení výběrového řízení a vypsání nového, které bude hodnotit dodavatele v souladu se zákonem podle ekonomické výhodnosti nabídky, se zohledněním kvalitativních kritérií.

AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, je největší oborovou profesní asociací sdružující školy ze všech regionů České republiky. ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol je přidruženým členem evropského sdružení pro kvalitní jazykové služby EAQUALS. Členské školy těchto dvou asociací pokrývají více než 80 % trhu jazykového vzdělávání v České republice.

Více informací získáte na stránkách www.ajsa.cz, www.acert.cz, nebo u těchto kontaktních osob:

ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol o.s.

Kontakt: David Dvorský - člen představenstva, e-mail: david.dvorsky@acert.cz, tel.: 603417945

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

Kontakt: Petr Pasek - tiskový mluvčí, e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Ondřej Kuchař - prezident, e-mail: ondrej.kuchar@ajsa.cz, tel.: 608 862 697

Klíčová slova ČR-školy-doprava-vláda-jazyky-ACERT-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.