Video: Watson kupuje Actavis Group za 4,25 miliardy eur

Vznikne 3. největší globální firma v oblasti výroby generických léčiv -

- Očekávané předběžné tržby obou spojených firem za rok 2012 mají dosáhnout kolem 8 miliard dolarů -

- Významné zvýšení tržního podílu firmy Watson v oblasti generických léčiv mimo USA -

- Rychlejší růst tržeb a zisku -

- Transakce se ihned projeví růstem zisku na akcii (parametr neodpovídající účetním standardům GAAP), a to před započetím synergií -

- Podle odhadů přinese transakce během následujících 3 let každoroční úsporu vyšší než 300 milionů dolarů v důsledku synergií -

- Akvizice posílí toky hotovosti a umožní rychlé splacení dluhu -

- Transakce přinese další bonus k odhadovaným výkonům firmy Actavis za rok 2012 -

Firmy Watson Pharmaceuticals, Inc. (index NYSE: WPI) a Actavis Group dnes společně oznámily, že uzavřely definitivní podobu smlouvy, na jejímž základě koupí firma Watson společnost Actavis za 4,25 miliardy eur. V důsledku této akvizice se pak firma Watson stane třetí největší globální farmaceutickou firmou v oblasti generických léčiv s odhadovanými tržbami za rok 2012 ve výši kolem 8 miliard dolarů.

Multimediální materiály k této tiskové zprávě si můžete prohlédnout na následující webové stránce:

http://www.multivu.com/mnr/55267-Watson-Pharmaceuticals-Acquires-Actavis

Firma Actavis, která jako samostatná firma dosahovala významného růstu, působí ve více než 40 zemích světa a prodává po celém světě více než 1000 produktů. V současné době firma Actavis pracuje na dalších asi 300 vývojových produktech a v roce 2011 vyrobila více než 22 miliard dávek léků. Firma Actavis má více než 10 tisíc zaměstnanců na celém světě a za rok 2011 její tržby dosáhly výše asi 2,5 miliardy dolarů.

"Akvizice firmy Actavis vytvoří třetí největší světovou firmu v oblasti generických léčiv a umožní firmě Watson, která je přední firmou na poli generických léčiv, urychlit její expanzi do celého světa. Akvizice firmy Actavis podstatně posílí naše tržní pozice na celosvětové úrovni a současně díky ní získáme vhodné doplňkové produkty a služby i v USA," řekl Paul M. Bisaro, prezident a generální ředitel firmy Watson.

"Díky jediné, obchodně zajímavé transakci, tak více než zdvojnásobíme počet zákazníků firmy Watson v zahraničí a posílíme naše tržní podíly na klíčových a zavedených trzích v Evropě. Kromě toho také získáme přístup na rostoucí trhy, včetně zemí střední a východní Evropy a Ruska," dodal Bisaro. "Tato transakce je v souladu se strategickými cíli firmy Watson v oblasti rozšiřování a diverzifikace našeho podnikání tak, abychom se stali opravdu globální společností. Po dokončení transakce tak bude téměř 40% našich tržeb za generická léčiva pocházet ze zemí mimo USA."

"Tato transakce je finančně zajímavá, urychlí růst firmy Watson a přinese firmě další možnosti růstu v blízké budoucnosti. Ještě před započtením synergií, jejichž roční předpokládaná výše v následujících třech letech má činit více než 300 miliónů dolarů, přinese celá transakce okamžité navýšení zisku na akcii (parametr neodpovídající účetním standardům GAAP). Až do uzavření celé transakce budeme úzce spolupracovat s vedením firmy Actavis tak, abychom se připravili na rychlou a bezproblémovou integraci do firmy Watson a mohli tak maximálně využít výhod této akvizice a jejího potenciálu pro dlouhodobý výrazný růst pro naše akcionáře."

"Dnešní den je významným mezníkem v historii firmy Actavis. Již dva roky máme možnost spolupracovat s novým manažerským týmem společnosti Actavis a našimi majiteli, kteří dovedli naši společnost do nové fáze jejího vývoje," řekl Claudio Albrecht, výkonný viceprezident a generální ředitel firmy Actavis. "Úspěšně jsme z firmy Actavis vybudovali silného hráče na poli generických léčiv, s četnými příležitostmi pro další budoucí růst."

"Spojení firem Watson a Actavis stojí na pevných základech a díky němu vznikne firma velikosti, potřebné k tomu, aby se stala silným hráčem na poli generických léčiv. Obě firmy se vzájemně ideálně doplňují a spojením tak vznikne firma, která se zařadí mezi jedničky v oboru. Díky tomuto spojení navíc firmy Watson a Actavis získají konkurenční výhody na tomto rychle se rozvíjejícím a dynamicky rostoucím trhu s generickými léčivy," dodal Albrecht.

"Blahopřeji společnosti Watson k akvizici Actavis," řekl Thor Bjorgolfsson, předseda investiční společnosti Novator, největšího akcionáře Actavis po více než deset let. "Být součástí Actavisu po dobu, kdy firma zvětšila obrat z 20 miliónů eur na 2 miliardy eur, byla dobrodružná a uspokojující cesta.“

"Viděl jsem velkou příležitost ve spojení těchto společností a pracoval jsem neúnavně po několik posledních měsíců, aby se to stalo. My, akcionáři, vítáme možnost převzít odměny ve formě kmenových akcií Watson, protože věříme v budoucí růst hodnoty a dobré vyhlídky této skvělé kombinace aktiv a talentu. Jde o ´vysněnou kombinaci´ v tomto odvětví,"dodal Bjorgolfsson.

Hlavní výhody transakce

Obchodně výhodná transakce

Významný růst tržního podílu firmy Watson v zahraničí

•Akvizice představuje spojení dvou rostoucích, úspěšných a ziskových firem v silnějšího globálního hráče, který získá výhody trvale udržitelného růstu tržeb a zisku a také výhodu silnějšího finančního zázemí. Po započtení této transakce se předpokládá růst tržeb firmy Watson v zahraničí ze zhruba 16% z celkových výnosů na konci roku 2011 až na asi 40%.

Posílení globální přítomnosti firmy

•Po sloučení bude spojená společnost na 11 trzích patřit mezi 3 největší hráče na daném trhu a na 15 trzích mezi 5 největších hráčů. Spojením vznikne firma, která bude mít pobočky ve více než 40 zemích světa. Velmi silná pozice firmy Actavis na důležitých a zavedených trzích, včetně nových rostoucích trhů ve střední a východní Evropě a Rusku, představuje vhodný doplněk k silné pozici firmy Watson na trzích ve Velké Británii, Francii a Austrálii.

Rozšíření portfolia produktů a služeb

•Akvizice posílí vedoucí pozici společnosti Watson v oblasti perorálně a transdermálně podávaných léčiv, kde je firma jedničkou zejména na poli tabletek, a umožní jí získat přední pozici také v oblasti léčiv podávaných ve formě tobolek, sirupů či injekčních roztoků. Výsledkem bude širší a globálně lépe rozvrstvené portfolio produktů a také nové možnosti výzkumu. Po spojení bude mít firma v USA registrovaných 45 generik (jako první držitel licence) a 30 exkluzivních generik (jako výhradní držitel licence).

Finančně výhodná transakce

Podstatné zvýšení tržeb a okamžitý přínos

•Očekává se, že transakce bude mít okamžitý vliv na zisk na akcii (parametr neodpovídající účetním standardům GAAP), a to i před započtením synergií. Firma Watson předpokládá, že v roce 2013 se transakce projeví 30% růstem zisku na akcii a v roce 2014 pak organickým růstem a bonusy v důsledku uplatnění nákladových synergií.

Synergie přináší další výhody

•Firma Watson předpokládá, že po dobu následujících tří let od dokončení transakce bude každoročně schopna ušetřit 300 miliónů dolarů v důsledku synergií. Úspory se budou týkat zejména oblasti administrativy, výzkumu a vývoje a dalších firemních nákladů.

•Firma Watson očekává, že bude schopna dlouhodobě využít i dalších nákladových synergií v důsledku optimalizace dodavatelského řetězce a získat další zdroje příjmů díky možnosti vstoupit se svými produkty na nové trhy. Firma Watson také získá výhodu nižšího daňového zatížení non-GAAP (parametr neodpovídající účetním standardům GAAP) o asi 28%.

Posílení toku hotovosti umožní rychlejší splacení dluhu

•Posílení hotovosti v důsledku této akvizice umožní firmě Watson rychleji splatit dluhy a dosáhnout tak jejich poměru k zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) ve výši trojnásobku EBITDA v roce 2013, respektive dvojnásobku EBITDA v roce 2014. Firma Watson čekává, že bude schopna si udržet svůj investiční rating u všech tří ratingových agentur i po dokončení této transakce.

Další možnosti, globální řízení / pozice zaměstnanců

Posílení vztahů se třetími subjekty

•Připojení MEDISu podnikání pro třetí subjekty firmy Actavis značně rozšíří nabídku produktů licencování.

Zkušený a mezinárodní manažerský tým

•Spojením firem Watson a Actavis se značně zvýší zkušenosti a kvalita manažerského týmu potřebná pro další mezinárodní růst a využívání příležitostí na rozvíjejících se trzích. Firma Actavis také do sloučené společnosti přinese významné zkušenosti s akvizicemi a integracemi, jako jsou konsolidace různých činností v rámci firmy, slučování divizí v rámci střední, východní i západní Evropy a zavádění projektového řízení v rámci celé firmy, které její management provádí od roku 2007, kdy firma přešla do soukromých rukou.

Rozšíření globálního týmu

•Po dokončení transakce bude mít firma Watson více než 17 tisíc zaměstnanců na celém světě. K datu uzavření transakce bude mít firma asi 20 výrobních závodů a více než 12 center pro výzkum a vývoj. Díky většímu zázemí tak bude firma moci lépe využívat své možnosti v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a služeb zákazníkům.

Podmínky transakce

Na základě ustanovení smlouvy kupuje společnost Watson firmu Actavis za 4,25 miliardy eur. V případě splnění smluvně dohodnutých výkonnostních cílů v roce 2012 získají investoři Actavisu další odměnu. Maximální výše této odměny činí 5,5 miliónů kusů kmenových akcií firmy Watson v roce 2013. Výše této odměny představuje 250 miliónů eur při ceně 60 dolarů za akcii a směnném kurzu euro/dolar 1,32 dolaru za euro.

Firma Watson získá hotovost na uhrazení kupní ceny kombinací úvěrového financování a financování pomocí vydání nezajištěných dluhopisů. Firma Watson má již předjednané překlenovací úvěry od BofA Merrill Lynch a Wells Fargo Bank, N.A. na vyplacení svých konečných finančních plánů. Firma Watson předpokládá, že po sloučení bude spojená firma vytvářet dostatečnou hotovost tak, aby do roku 2013 nesplacený dluh činil maximálně trojnásobek zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) a v roce 2014 pak maximálně dvojnásobek zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA).

Schvalovací řízení a časový harmonogram

Akvizice podléhá běžnému schvalovacímu řízení, včetně kontroly a schválení ze strany antimonopolního úřadu USA (FTC - U.S. Federal Trade Commission), ve smyslu ustanovení novely antimonopolního zákona HSR (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) z roku 1976. Kromě toho musí tuto transakci schválit i antimonopolní úřady v zahraničí, mimo USA. V případě schválení transakce firma Watson očekává její dokončení ve čtvrtém čtvrtletí 2012.

Firma BofA Merrill Lynch je výhradním finančním poradcem firmy Watson pro tuto transakci. Výhradním právním poradcem firmy Watson pro tuto transakci je společnost Latham & Watkins LLP. Blackstone Advisory Partners a Deutsche Bank jsou finančními poradci firmy Actavis pro tuto transakci. Linklaters a Clifford Chance jsou právními poradci firmy Actavis pro tuto transakci.

Konferenční hovor

Firma pořádá konferenční hovor, včetně prezentace, kterou je možno si stáhnout přes web. Tento konferenční hovor se uskuteční 25. dubna 2012 v 16:30 času EDT (Eastern Daylight Time) a jeho předmětem bude diskuze o navrhované akvizici. Zájemci z USA/Kanady se mohou do konference přihlásit na telefonním čísle +1-877-251-7980. Zájemci ze zahraničí se mohou do konference zapojit na telefonním čísle +1-706-643-1573. V obou případech je nutné zadat přístupové heslo 67192051. Prezentaci ke konferenci si můžete stáhnout v sekci vztahů s investory na stránkách firmy Watson ( http://ir.watson.com) nebo přímo z webového odkazu http://www.videonewswire.com/event.asp?id=85954.

Záznam z konference bude k dispozici zhruba dvě hodiny po jejím skončení a lze si jej přehrát až do 9. května 2012 do 24:00 času EDT. Pro přístup k záznamu stačí vytočit telefonní číslo +1-855-859-2056 (Kanada a USA) nebo +1-404-537-3406 (zahraničí) a zadat shora uvedené přístupové heslo.

O společnosti Watson Pharmaceuticals, Inc.

Watson Pharmaceuticals, Inc. je přední integrovanou globální farmaceutickou firmou. Společnost Watson se zabývá vývojem, výrobou a distribucí generických léčiv a specializovaných značkových léčiv v oblasti urologie a ženského zdraví. Firma také vyvíjí generická a náhradní léčiva zaměřená na ženské zdraví a onkologii. Kromě toho zajišťujeme distribuci generických i značkových léčiv prostřednictvím naší divize Anda Distribution. V roce 2011 byla firma Watson třetí největší farmaceutickou firmou v USA v oblasti generických léčiv. Kromě toho máme také obchodní pobočky na nejdůležitějších trzích, včetně Kanady, Západní Evropy, Asie/Tichomoří, Jižní Afriky a Latinské Ameriky. Firma Watson prodává svým více než 60 tisícům zákazníků ze svých skladů v USA více než 8 500 druhů léčiv, a to jak přímo tak prostřednictvím své divize Anda Distribution.

Tiskové zprávy a další informace o firmě najdete na webových stránkách firmy Watson Pharmaceuticals - http://www.watson.com.

O společnosti Actavis

Actavis je jednou z předních farmaceutických firem na světě, které se specializuje na vývoj, výrobu a prodej generických léčiv. Firma má pobočky ve více než 40 zemích a více než 10 tisíc zaměstnanců. V současné době firma Actavis vyrábí více než 1000 různých druhů léčiv, která jsou prodávána a registrována ve více než 70 zemích.

Výhledová prohlášení

Informace uvedené v této tiskové zprávě, které se týkají odhadovaných nebo očekávaných výsledků firmy Watson, včetně všech ostatních informací, které nemají charakter historických faktů a skutečností, jsou výhledová prohlášení, která vyjadřují aktuální očekávání firmy Watson a trendy k datu vydání této tiskové zprávy. Například informace v této tiskové zprávě, které se týkají očekávaného nebo předpokládaného přínosu akvizice společnosti Actavis, informace o budoucích finančních výsledcích sloučených společností, informace o nákladových synergiích, budoucích daňových sazbách, splatnosti dluhopisů a závazků nebo informace o uzavření této transakce jsou výhledovými prohlášeními. Je důležité poznamenat, že cíle a očekávání firmy Watson nejsou předpovědí nebo očekáváním skutečného výkonu. Skutečné výsledky firmy se mohou podstatně lišit od aktuálních předpokladů a odhadů firmy Watson, v důsledku celé řady faktorů, které ovlivňují podnikání společností Watson a/nebo Actavis, a také v důsledku rizik souvisejících s touto akvizicí. Mezi tyto rizikové faktory mimo jiné patří nejistota plynoucí z finančních odhadů, úspěšné dokončení akvizice a následné integrace firmy Actavis, odhadovaná velikost trhu a pokračující poptávka po produktech firem Actavis a Watson, vliv konkurenčních produktů a jejich cen, získání nutných schválení a povolení od dozorných orgánů (včetně schválení povolení nezbytných k dokončení akvizice), včasný přístup k dostupnému financování (včetně financování této akvizice), včetně získání přiměřených podmínek financování, rizika související s kolísáním směnného kurzu zahraničních měn, rizika a nejistoty běžně asociované s farmaceutickým průmyslem, včetně nároků v souvislosti s odpovědností za výrobek a dostupnosti vhodného pojištění odpovědnosti za výrobek, složitost předvídání výsledků či načasování probíhajících nebo budoucích soudních sporů či šetření ze strany státních úřadů, závislost podstatné části našich tržeb a zisku na malém množství produktů, změny nákupního chování spotřebitelů, změny v obecně platných účetních zásadách, rizika, že stávající hodnoty, které poskytujeme mohou být v budoucnu negativně ovlivněny nebo znehodnoceny, načasování zavádění nových produktů na trh a jejich úspěšnost, problém s předvídáním výsledků vývoje nových produktů a schvalovacích řízení dozorných orgánů, způsob jakým trh přijme naše produkty a zda po produktech firem Watson a Actavis bude i nadále poptávka, náklady a úsilí, které musíme vynakládat na ochranu a vymáhání našich práv duševního vlastnictví, problémy související se zpožděním ve výrobě, dostupnost a cena produktů a materiálů třetích stran, které využíváme, úspěšnost dodržování předpisů dozorných a státních orgánů, které mohou ovlivnit podnikání a/nebo produkty firem Watson a Actavis, změny v právním řádu a ve směrnicích, které mohou mimo jiné ovlivnit cenu či proplácení farmaceutických produktů pojišťovnami a další rizika a nejistoty podrobně rozepsané v pravidelných zprávách firmy Watson, které podáváme Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně mimo jiné poslední výroční zprávy firmy Watson za rok končící 31. prosincem 2011 na formuláři 10-K. S výjimkou situací výslovně požadovaných zákonem firma Watson nepřijímá žádnou povinnost či odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení.

Všechny obchodní známky a značky jsou majetkem svých vlastníků.

KONTAKTNÍ INFORMACE (WATSON):

Investoři:

Lisa Defrancesco

+1-862-261-7152

Patty Eisenhaur

+1-862-261-8141

Média:

Charlie Mayr

+1-862-261-8030

KONTAKTNÍ INFORMACE (ACTAVIS):

Frank Staud

výkonný viceprezident pro firemní komunikaci

Telefon: +41-41-462-7370

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100121/LA41294LOGO)

Klíčová slova USA-farmacie-léky-firmy-Watson Pharmaceuticals, Inc.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.