Príjem príspevkov do žurnalistickej súťaže „Písanie pre SVE“ (Writing for CEE) pre rok 2012 sa začal

APA a Bank Austria už po deviatykrát vyzývajú k zamysleniu sa nad Európou

Aj v roku 2012 je opäť možné vyhrať 5000 eur v európskej žurnalistickej súťaži Písanie pre SVE (Writing for CEE). Vítané sú práce od žurnalistov zo všetkých častí Európy, vrátane severnej a južnej Európy, juhovýchodnej Európy, Ruska a štátov SNŠ. Príspevky by sa mali zaoberať životom v Európe a krajinami Európy, nádejami, obavami a snami Európanov, a mali by prispievať k bližším väzbám medzi krajinami a k prekonávaniu predsudkov.

Žurnalistické práce zverejnené po 1. auguste 2011 budú prijímané do 31. júla 2012. Prepisy rádiových a televíznych programov, ako aj on-line článkov sú taktiež vítané. Víťaz bude oznámený a dostane ocenenie na gala večere, ktorý sa bude konať v novembri 2012 vo Viedni. Pre zaradenie do súťaže je potrebné predložiť článok v pôvodnom jazyku, anglický preklad a životopis autora. Ďalšie informácie a prihlasovací formulár sú k dispozícii on-line na stránke http://www.apa.at/cee-award.

Túto cenu udeľujú APA - Austria Presse Agentur (Rakúska tlačová agentúra) a UniCredit Bank Austria už po deviatykrát. Nie je len cenou EÚ alebo špeciálnou cenou za témy týkajúce sa strednej Európy alebo strednej a východnej Európy. „Výslovne vyzývame všetkých európskych žurnalistov, aby sa zúčastnili súťaže“ zdôraznil Ambros Kindel, predseda poroty a šéfredaktor APA pre zahraničné záležitosti. Dodal, že hoci pre príspevky platia formálne požiadavky, neexistujú žiadne obmedzenia pokiaľ ide o tému.

V roku 2011 bola cena odovzdaná slovinskej žurnalistike a fotografke Meta Krese za jej reportáže o životných podmienkach rómskej menšiny v jej domovskej krajine. „Návšteva u Rómov z Dolenjskej“ je názov aj keď kritickej, ale dojemnej reportáže, ktorá sa objavila v slovinskom vydaní magazínu National Geographic v marci 2011 spolu s pôsobivými fotografiami Arneho Hodalicu. Laureátka Meta Krese pracuje ako novinárka pre viacero slovinských novín a časopisov.

Čestným hosťom minuloročnej ceremónie odovzdávania cien bol dlhoročný nemecký minister zahraničných vecí Hans-Dietrich Genscher, ktorý hovoril o súčasných výzvach, ktorými Európa čelí, a o svojich politických skúsenostiach v súvislosti so zjednocovaním Európy. Pán Genscher vyzval Európsku úniu, aby sa opäť a čo možno najskôr stala úniou stability. Zdôraznil potrebu stanovenia dlhových limitov v ústavách krajín eura a potrebu automatických sankcií v prípade porušení. Bývalý nemecký minister zahraničných vecí poznamenal, že mnohí si stále neuvedomujú, že koniec studenej vojny zaviedol nové usporiadanie sveta.

Predchádzajúcimi víťazmi ceny Písanie pre SVE (Writing for CEE) boli český novinár Luboš Palata (2004), bulharská autorka Diana Ivanova (2005), bosniansky novinár Sefik Dautbegovic (2006), rakúsky autor Martin Leidenfrost (2007), rozhlasová žurnalistka Anna Koktsidou, ktorá sa narodila v Grécku a vyrástla v Nemecku (2008), rakúsky novinár Florian Klenk (2009), bosniansky autor Azra Nuhefendic žijúci v Taliansku (2010) a Meta Krese (2011). V minulých rokoch boli medzi prominentnými čestnými hosťami také osobnosti ako zosnulý nemecký aktivista pre občianske práva Bärbel Bohley, bývalý československý minister zahraničných vecí Jiří Dienstbier, bývalý slovinský prezident Milan Kucan a naposledy aj Hans-Dietrich Genscher.

Okrem minuloročnej víťazky sú členmi poroty, ktorá sa stretáva v rôznych konšteláciách, český expert na komunikácie Milan Smid, slovenský publicista Michael Berko, poradkyňa pre komunikáciu Ildiko Füredi-Kolarik, poľskí žurnalisti Igor Janke a Pawel Bravo, maďarská rozhlasová žurnalistka Julia Varadi, bulharská spisovateľka Janina Dragostinova, Tiemon Kiesenhofer - úradník pre SVE tlač UniCredit Bank Austria, a predseda poroty, ktorým je Ambros Kindel, šéfredaktor APA pre zahraničné záležitosti.

Dokumenty k predloženiu: http://www.apa.at/cee-award

Dotazy:APA - Austria Presse Agentur, Marketing & Communications

Petra Haller, Tel. +43 (0)1 36060-5710;

E-mail: petra.haller@apa.at

Bank Austria, International Media Relations

Tiemon Kiesenhofer, Tel. č.: +43 (0) 50505 - 56036

E-mail: tiemon.kiesenhofer@unicreditgroup.at

Klíčová slova Rakousko-média-společnost-APA - Austria Presse Agentur

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.