Svědek Tomáš Jánský podal stížnost proti uložení pokuty

Svědek v kauze obžalovaných JUDr.Víta Bárty a Jaroslava Škárky, Tomáš Jánský, podal prostřednictvím svého právního zástupce stížnost k Městskému soudu v Praze proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 3T 8/2008 ze dne 9. 3. 2012 o uložení pořádkové pokuty ve výši 10.000 Kč, když se dovolává zmatečnosti vedení soudního řízení, nerespektování práva svědka na ochranu osobních údajů a porušení práva na svobodné vyjadřování.

Tomáš Jánský ve své stížnosti především zdůvodňuje proč odmítl odpovědět na otázku státní zástupkyně JUDr. Vrbové ve znění: "V jaké pozici pracujete v době od ledna 2011 doposud?", přičemž současně poukázal na její odpovědnost za legalitu procesu přípravného řízení a za únik obsahu trestního spisu do médií, včetně odtajnění osobních údajů bez jeho vědomí. Zdůraznil, že jeho opakované stížnosti na postup policejních orgánů a dozorové státní zástupkyně v souvislosti s únikem utajovaných skutečností a obsahu trestního spisu, nikoho z nadřízených orgánů nezajímají. Je však také možné, že veřejná prezentace trestního spisu byla před zahájením soudního řízení již jeho součást.

Tomáš Jánský připomněl, že se k výslechu před soudem dostavil dobrovolně a že na otázky v okruhu vymezeném předsedou senátu Mgr. Janem Šottem v rozsahu svědecké povinnosti vždy odpověděl. Ve své stížnosti proto uvádí, že nebylo jeho chybou ani pohrdáním soudu, jestliže předsedu senátu a státní zástupkyni více zajímaly osoby vyšetřované Generální inspekcí bezpečnostních sborů v jiné trestní věci, jeho obchodní vztahy k firmám, se kterými spolupracoval při výkonu své podnikatelské činnosti a že předseda senátu neuměl řádně objasnit jak pokládané otázky souvisejí s jeho postavením svědka v projednávané trestní věci poskytnutí a přijetí úplatku. V této souvislosti požádal, aby k Městskému soudu v Praze byla zaslána zvuková nahrávka z jednacího dne 9. 3. 2012, ze které bude možné posoudit obsah a způsob vedení jeho výslechu před soudem. Tomáš Jánský také upozorňuje ve své stížnosti na skutečnost, že se jeho výslech, ale prakticky celé soudní řízení, podobá spíše tiskové konferenci, neboť přímo v soudní místnosti jsou přítomnými pořizovány zvukové a obrazové záznamy z výpovědí svědků a on line poskytovány veřejnosti, včetně doposud nevyslechnutým svědkům. Za této situace se Tomáš Jánský domnívá, že jeho zájem na ochraně osobních údajů a podnikatelských aktivit, které s projednávanou trestní věcí úplatkářství vůbec nesouvisí, byl pochopitelný a oprávněný.

Tomáš Jánský se ve své stížnosti brání uložení pořádkové pokuty především z důvodu, že plně respektoval poučení předsedy senátu o rozsahu své svědecké výpovědi. Jako svědek, který odevzdal věc (zvukovou nahrávku rozhovoru s jedním z obžalovaných) zařazenou z rozhodnutí policie do projednávané trestní věci, odpověděl na všechny otázky, které mu v této souvislosti byly kladeny. Ve zvukové nahrávce z jednání soudu to potvrzuje v závěru výslechu i předseda senátu Mgr. Jan Šott, stejně jako státní zástupkyně, která jiné otázky již, ani na výzvu předsedy senátu, Tomáši Jánskému nepoložila. Tomáš Jánský je proto přesvědčen, že otázka státní zástupkyně, na kterou odmítl odpovědět, ve skutečnosti nebyla důvodná a měla pouze naváděcí charakter k dalším otázkám zajímajícím především přítomné novináře, bez vztahu k projednávané trestní věci.

Ve své stížnosti adresované Městskému soudu v Praze navrhl Tomáš Jánský rozhodnutí předsedy senátu Obvodního soudu pro Prahu 5 o uložení pořádkové pokuty zrušit.

Kontakt:

Advokátní kancelář Jaroslav Radil

e-mail: radil@akradil.cz

Klíčová slova ČR-soud-sněmovna-VV-Jánský-AK Jaroslav Radil

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.