Obě asociace jazykových škol bojkotují výběrové řízení Ministerstva dopravy

ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR vyzvaly své členy k bojkotu výběrového řízení Ministerstva dopravy "Zajištění výuky anglického jazyka", protože jediným hodnotícím kritériem je cena bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb.

ACERT a AJŠA jsou profesní organizace, které sdružují společnosti pokrývající většinu trhu jazykového školství. Jejich společným cílem je rozvoj kvality jazykového vzdělávání. Ve vzájemné spolupráci otevírají otázku nekvalitně zadávaných veřejných zakázek.

Asociace:

- vyhlašují bojkot veřejné zakázky "Zajištění výuky AJ na Ministerstvu dopravy",

- prohlašují, že zadávací dokumentace této zakázky je vypracována špatně a hrozí neefektivním vynaložením veřejných prostředků,

- vyzývají své členské školy, a dále všechny ostatní jazykové školy, k tomu, aby předložily pouze prázdné nabídky vysvětlující příčiny bojkotu ze strany kvalitních dodavatelů,

- upozorňují na to, podle jakých kritérií se za státní peníze nakupují vzdělávací služby,

- souhlasí s úsporami ve státním rozpočtu, nicméně jazykové služby nemohou být nakupovány výhradně podle ceny.

S čím asociace nesouhlasí u této konkrétní zakázky:

- jediným kritériem pro výběr dodavatele, jazykové školy, je cena,

- nejsou stanovena žádná další relevantní kritéria výběru,

- stanovené podmínky nemají v praxi žádnou hodnotu v rozlišení dodavatelů.

Je správné, když se státní úředníci vzdělávají. Má ale smysl platit za vzdělávání, které nic nepřináší? A může něco přinést vzdělávání realizované institucí vybranou jen podle ceny?

Kvalitní vzdělávací instituce, tedy i jazyková škola, musí dělat hodně pro to, aby její lektoři učili kvalitně, to znamená:

- zajišťovat lektorům odborné i technické zázemí a investovat do jejich vzdělávání,

- disponovat kvalifikovaným týmem odborníků, kteří se podílí na přípravě výukových programů a řídí kvalitu výuky

- mít k dispozici personálně i technicky vybavenou kancelář, která umožní zákazníkovi získat kvalitní informace o průběhu vzdělávání.

To vše ovšem něco stojí.

Úspora za nejlevnější služby, které přinesou jen malý efekt, je ve skutečnosti zdánlivá. Vybírat dodavatele vzdělávání jen s ohledem na cenu je velmi nehospodárné zacházení s veřejnými prostředky. Ve výhodě bude vždy firma bez zázemí, bez kompetencí, bez skutečného řízení kvality, se špatně placenými lektory, kteří za takových podmínek dobrou práci neodvedou.

AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, je největší oborovou profesní asociací sdružující školy ze všech regionů České republiky. ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol je přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitní jazykové služby EAQUALS. Členské školy těchto dvou asociací pokrývají více než 80% trhu jazykového vzdělávání v České republice.

Více informací získáte na stránkách www.ajsa.cz, www.acert.cz, nebo u těchto kontaktních osob:

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

Kontakt:

Petr Pasek - tiskový mluvčí, e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Ondřej Kuchař - prezident, e-mail: ondrej.kuchar@ajsa.cz, tel.: 608 862 697

Asociace certifikovaných jazykových škol o.s.

Kontakt:

David Dvorský - člen představenstva, e-mail: david.dvorsky@acert.cz, tel.: 603 417 945

Klíčová slova ČR-školy-trh-doprava-vláda-jazyky-AJŠA-ACERT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.