Nemecké nemocnice hľadajúce slovenských lekárov už v Bratislave

Medzinárodné JOB DAYS Lekárstva a zdravia 16.-17.3.2012

Špičkové nemocnice z Nemecka už dorazili do Bratislavy, aby sa slovenským lekárkam a lekárom, absolventom lekárskych fakúlt a kvalifikovaným opatrovateľským pracovníkom mohli prezentovať ako atraktívni zamestnávatelia. Miestom konania Medzinárodných JOB DAYS Lekárstva a zdravia je bratislavský Austria Trend Hotel. Organizátorom tejto vysoko serióznej akcie je renomovaná Agentúra RTK International. Jedinečnosť konceptu bratislavských JOB DAYS spočíva v účasti špičkových zdravotníckych subjektov, ktoré sú zastúpené priamo vedením nemocníc a personálnymi vedúcimi rovnako ako aj českými a slovenskými lekármi, ktorí už v Nemecku pracujú. Návštevníci z radov odbornej verejnosti sa móžu pýtať na všetko, čo ich zaujíma, žiadne otázky nezostanú nezodpovedané.

Vedenie zúčastnených špičkových nemocníc z Nemecka si prácu a vzdelanie slovenských lekárov, študentov lekárskych fakúlt a kvalifikovaných pracovníkov v zdravotníctve veľmi váži a má k nim veľkú úctu. Vstup na akciu je zdarma bez potreby akejkoľvek registrácie. Podľa vyjadrenia generálneho manažéra Medzinárodných JOB DAYS Lekárstva a zdravia v Bratislave Randolfa T. Kunerta sú zaistené všetky predpoklady na to, aby rozhovory medzi návštevníkmi a vedeniami nemocníc prebiehali vo všetkej dóvernosti a diskrétnosti.

Dátum a miesto konania:

16.-17.3.2012, Bratislava

Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, Staré Mesto, 81106 Bratislava

Návštevná doba:

Piatok 16.3.2012, 10:00 - 18:00 hodín

Sobota 17.3.2012, 10:00 - 17:00 hodín

Vstup zdarma, bez registrácie.

Kontakt:

Medzinárodné JOB DAYS LEKÁRSTVA A ZDRAVIA Slovensko

Agentúra RTK international, organizátor

Tel.: +420-604 78 63 47,PR@agentura-rtk.cz , rtk@agentura-rtk.cz, http://www.agentura-rtk.cz

Klíčová slova ČR-Slovensko-práce-lékaři-nemocnice-zaměstnanost-firmy-Agentura RTK international

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.