Zmenšit skládky, to je cíl projektu opětovného využití odpadů CERREC

V České republice je v současnosti 83% odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být znovu využitá. Obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. Od toho, aby se tak dělo, je tu už od dubna 2011 projekt CERREC.

Skládkování totiž opravdu není konečné řešení. Jedná se jen o přesun problému odpadů na příští generace. Projekt CERREC chce tomuto zamezit. Jeho cílem je napomoci snižovat emise, snižovat množství odpadu a více udržitelné využívání přírodních zdrojů. Přidanou hodnotou pak je prodloužení životních cyklů produktů a vytvoření pracovních pozic.

Projekt CERREC chce z opětovného využívání odpadů vytvořit mainstream v rámci odpadového managementu. "Jde o to, informovat o možnosti dalšího využití těchto předmětů a ustanovit opravná centra, kde bude možné nechat poškozené předměty opravit do funkčního stavu. Tím se sníží množství odpadů a zároveň dostanou lidé s nižšími finančními možnosti příležitost si pořídit funkční vybavení jejich domácností za nižší náklady," shrnuje Tluka výhody projektu CERREC.

Kontakt:

Jan Huk

manažer komunikace

Tel.: 777 366 485

E-mail: media@biom.cz

Klíčová slova ČR-energie-ekologie-odpady-firmy-CZ Biom

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.