SANEP: Češi ve snech nejčastěji někoho hledají a oddávají se sexu

Češi ve svých snech, které představují nedílnou součást našich životů, převážně někoho hledají nebo se milují. Nejméně se pak ve snech domácí populace objevuje voda a oheň. Téměř dvě třetiny domácí populace si pak své sny pamatují, a to zejména ty příjemné. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle jehož zjištění více jak polovině veřejnosti se zdálo o situaci, která se jim později skutečně stala. Většina veřejnosti pak považuje sny za důležité a více jak třetina veřejnosti se zajímá o jejich výklad. Se strachem ze snů pak usíná více jak pět procent Čechů. Třetina veřejnosti rovněž uvádí, že se jim jejich sny často opakují. Sny představují většinou nelogický soubor myšlenek a představ, které vycházejí z našeho podvědomí a nevědomí, kde neexistuje hranice mezi minulostí, budoucností a současností. Zakladatelem psychoanalýzy a psychoterapeutické metody, založené mimo jiné i na interpretaci snů, byl v Čechách narozený psycholog Sigmund Freud, který tvrdil, že výklad snů je královskou cestou k poznání nevědomých aktivit mysli.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 25. - 30. listopadu 2011 na vybrané skupině 11.482 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18 až 69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 200.000 registrovaných uživatelů 22.076 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Většina respondentů (61%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, považuje sny za důležité. Interpretace, analýza, ale i výklad snů je předmětem zájmu jak řady psychoanalytiků, tak i léčitelů, astrologů atd.

Téměř dvě třetiny respondentů (65,4%) si nějaký ze svých snů, které se jim v průběhu noci zdály, pamatuje.

Podle vyjádření 44,1% dotázaných, kteří v předchozí otázce uvedli, že si sny pamatují, jim navozují jejich sny převážně příjemné pocity. Naopak nepříjemné pocity zanechávají sny 27,3% dotázaným.

Nejčastěji se respondentům (12,6%) zdá o situaci, kdy někoho hledají. Sny, ve kterých se daná osoba s někým miluje, se pak převážně zdají 11,9% dotázaných. Sny, ve kterých dotázaní prožívají pocit štěstí, převládají u 9,1% respondentů. Létání je často ústředním motivem snů u 8,2% respondentů. Pocit strachu nejčastěji v době snění převládá u 7,9% dotázaných. Pro 7,7% dotázaných je jejich nečastějším motivem snění útěk. S 2,8% následuje obsah snu, ve kterém je dotyčný zkoušen ve škole a nic neumí. Tento druh snů je typickým studentským snem. O padání se nejčastěji zdá 2,3% dotázaným. Situace, kdy někdo po dotyčném střílí, je nejfrekventovanějším motivem u 2,1% dotázaných. Nemožnost zabrzdit vůz má převážně ve svých snech 1,6% dotázaných. Pro 1,4% respondentů je nejčastějším ústředním motivem snění umírání blízké osoby. Obsah snu, ve kterém dotyční sami umírají, se nejčastěji objevuje u 1,4% dotázaných. Výhra v loterii se nejčastěji objevuje ve snech 1,2% respondentů. Se ziskem 0,9% následují případy, kdy dotyční ve svém snu na někoho střílí. Pro 0,5% dotázaných je pak nejčastějším snem, situace, kdy stojí na jevišti a neumí svůj text. Tento sen se nejčastěji zdá hercům a zpěvákům. Plávání se nejčastěji objevuje ve snech 0,2% respondentů. Sen, kdy daná osoba vidí oheň, převládá u 0,2% dotázaných a sny, ve kterých dominuje potápění se do hlubin má nejčastěji 0,1% dotázaných.

Časté opakování stejného snu pozoruje v souhrnu 36,2% dotázaných.

Obavy ze špatných snů, a tedy strach ze spánku má 4,2% dotázaných, kteří se obávají nočních můr.

Více jak polovině dotázaných (54,6%) se zdálo o situaci, která se později skutečně stala. Do jaké míry se skutečně jedná o vidění budoucnosti, nebo jde o pouhý pocit déja vu, nelze z tohoto průzkumu určit, nicméně lze toto zjištění považovat za zajímavé.

O výklad snů se výrazná většina dotázaných (72,7%) nijak nezajímá. Nicméně více jak čtvrtina dotázaných (26,6%) se o výklad snů zajímá. K významu snů jako možného prostředku například pro věštbu budoucnosti se skepticky staví i odborná veřejnost. Nicméně i tak existuje řada metod, včetně vědeckých, jak sny vykládat.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 605 881 188

tel.: 222 231 560

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-zajímavosti-společnost-SANEP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.