Bill a Melinda Gates jsou potěšeni pokrokem v boji proti malárii a současně vyzývají k dalším krokům v boji s touto nemocí

Abychom se vypořádali s malárií je potřeba optimismus, rychlé reakce a neustálá snaha o inovaci

Tři tisíce předních vědeckých pracovníků zabývajících se malárií, přední světoví představitelé v oblasti zdravotnictví, politici, státní úředníci a vyslanci se dnes sešli na fóru o malárii (Malaria Forum), aby probrali nejnovější informace o malárii a vypořádali se s problémy, které ovlivňují dosažení dlouhodobého cíle, jímž je vymýcení této nemoci.

Multimediální materiály k této tiskové zprávě si můžete stáhnout na následující stránce: http://multivu.prnewswire.com/mnr/gatesfoundation/49364/

"Podařilo se nám dosáhnout skvělého úspěchu v získání kontroly nad malárií, a to díky získaným finančním zdrojům, politické vůli a inovacím," řekla Melinda Gates, spoluředitelka Nadace Billa a Melindy Gatesových. "Od roku 2000 poklesla na celém světě úmrtnost na malárii o 20%."

Od roku 2000 se podařilo uchránit od malárie již více než jeden milión afrických dětí. Nové nástroje, jako jsou například používání insekticidů s dlouhodobým účinkem na dekontaminaci moskytiér nebo využívání kombinací léčiv s artemisininem (ACTs), umožnily, spolu s prevencí během těhotenství a postřiky uvnitř budov, dosažení tohoto významného pokroku.

Finanční a politická podpora z postižených zemí, od vlád třetích zemí, nevládních organizací, soukromých firem i jednotlivců umožnila v posledním desetiletí dosáhnout na poli výzkumu malárie významných úspěchů a přispěla k vytvoření nástrojů, které chrání naše životy před malárií. Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií, iniciativa amerického prezidenta na podporu boje s malárií a program Světové banky na posílení boje s malárií značně změnily situaci a významným způsobem přispěly k úspěšnému boji s touto nemocí.

Paní Gatesová poblahopřála účastníkům fóra a požádala je, aby udrželi nasazené tempo, protože jinak se dosažené úspěchy časem ztratí. "Je důležité se tomuto problému stále věnovat," řekla paní Gatesová. "Potřebujeme využít této příležitosti k tomu, abychom každý den učinili v boji proti malárii další krok."

Cesta k vymýcení malárie je dlážděná inovacemi

Bill Gates, spoluředitel Nadace Billa a Melindy Gatesových, požádal specialisty na malárii, aby byli vynalézavější, rychlejší a měli více ambicí. "Pokud budeme přemýšlet ve velkém, získáme více partnerů a budeme uvážlivě přijímat rizika, vytvoříme nové a mocné nástroje na boj s malárií, které dnes zatím neexistují," řekl Gates. "Tyto inovace nám umožní potenciálně vytvořit plán na vymýcení malárie."

Když manželé Gatesovy před čtyřmi lety poprvé vyzývali účastníky globálního fóra o malárii k tomu, aby podnikli potřebné kroky, byli vyslyšeni. Dnes Bill Gates znovu potvrdil, že nadace hodlá pokračovat v dalším boji za vymýcení malárie a vyzval veřejnost i soukromé partnery, aby zvýšili své investice do tohoto projektu.

"Vymýcení malárie je ambiciózní úkol a dlouhodobý cíl. Je to také náš interní cíl, který nám umožní věnovat se stále na 100% tomuto problému," dodal Gates. "Bude třeba i nadále neustále inovovat, investovat a bojovat tak, abychom nakonec dokázali malárii vymýtit."

Informace o významném pokroku ve výzkumu

První předběžné výsledky z klinických studií ve fázi 3, týkající se vakcíny RTS,S, byly dnes prezentovány na fóru. U dětí ve věku 5 - 17 měsíců prokázala vakcína účinnost u 56 procent účastníků klinického hodnocení, kteří byli sledováni po dobu delší než jeden rok. Navíc tato vakcína zabránila vzniku vážné formy malárie u 47 procent pacientů.

Bill Gates považuje tyto výsledky za "obrovský mezník" v boji proti malárii, protože RTS,S je první vakcínou proti této parazitické nemoci.

"Jednak je to důkaz, že je dnes možné vyvinout vakcínu, která účinně působí proti malárii," vysvětluje Gates. "A navíc, pokud další výsledky prokážou, že účinnost vakcíny RTS,S se s časem nesnižuje, má tato vakcína potenciál ochránit milióny dětí a zachránit tisíce životů."

V současné době již probíhají práce na vývoji nové generace vakcín, které nabídnout lepší a déle trvající ochranu a budou ještě účinněji bránit přenosu malárie.

Naléhavá výzva pro zvýšení úsilí v boji proti malárii

Přestože na druhém fóru o malárii byl popsán pokrok, kterého svět v poslední době v boji s malárií dosáhl, stále zaznívají hlasy, že je nutné jednat rychleji a inovovat používané postupy tak, abychom zachránili ještě více životů.

Na většině území Afriky je realita smutná. Každých 45 sekund umírá v Subsaharské Africe jedno dítě na malárii. Podle posledních zpráv z roku 2009, připadá z celkového počtu téměř 800 úmrtí na malárii 85% na děti mladší pěti let. Malárie má také ničivé důsledky na ekonomickou situaci afrických zemí a každý rok tento kontinent přichází o 12 miliard dolarů v důsledku snížení produktivity práce kvůli malárii.

"Tento parazit zabíjí děti a oslabuje naší populaci po desítky tisíc let," dodal Gates. "Nyní máme šanci tomu učinit přítrž."

Multimediální informace pro novináře najdete na webové stránce nadace Billa a Mellindy Gatesových v sekci Newsmarket

Nadace Billa a Melindy Gatesových

Nadace Billa a Melindy Gatesových se řídí přesvědčením, že každý život má stejnou hodnotu, a snaží se pomáhat všem lidem vést zdravý a produktivní život. V rozvojových zemích se zaměřuje na zlepšování zdraví lidí, a dává jim šanci pozvednout se z hladu a extrémní chudoby. Ve Spojených státech se snaží zajistit, aby všichni lidé, zvláště ti s nejmenšími prostředky, měli přístup k příležitostem, které potřebují k úspěchu ve škole a v životě. Nadace má sídlo v Seattlu ve Washingtonu, jejím generálním ředitelem je Jeff Raikes a spoluředitelem William H. Gates st., pod vedením Billa a Melindy Gatesových a Warrena Buffetta.

Zdroj: Nadace Billa a Melindy Gatesových

Bill & Melinda Gates Foundation, +1-206-709-3400, media@gatesfoundation.org

Klíčová slova USA-zdraví-finance-Nadace Billa a Melindy Gatesových

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.