NEVIDITELNÍ SPOLUNÁJEMNÍCI SE VRÁTILI Z PRÁZDNIN... JE ČAS HOVOŘIT O ALERGII NA ROZTOČE!

Začátek podzimu znamená konec prázdnin pro většinu lidí. Ti se vracejí zpět ke svému obvyklému životu, do práce nebo do školy. Pro některé z nich totéž znamená návrat nebo zhoršení příznaků, jako je opakované kýchání, rýma, ucpaný nos, svědění očí, uší, nosu nebo krku, celková únava: to vše jsou běžné příznaky alergické rýmy. Většina alergiků je připravena na jarní alergie. Mohou však zanedbávat alergie, které s sebou přináší podzim, a to především alergii na roztoče.

Alergická rýma způsobená roztoči

Alergická rýma se zejména v průmyslových zemích během uplynulých desetiletí významně rozšířila a odborníci odhadují, že v současné době je tímto onemocněním na celém světě postiženo 500 milionů lidí a asi 20 až 30 procent evropské populace.1) Jedním z nejběžnějších alergenů jsou právě roztoči.

Roztoči jsou mikroskopické organizmy, jež jsou prostým okem neviditelné. Živí se převážně šupinami lidské a zvířecí kůže a daří se jim ve vlhkém, teplém prostředí. Roztoči naleznou v běžném domě nebo bytě mnoho míst a věcí, které jim umožňují přežít, jako jsou koberce, záclony, matrace, polštáře, plyšové hračky, knihy a čalouněný nábytek. Běžní roztoči, jako jsou Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae, se proto nevyhnutelně vyskytují v každé domácnosti. V našem těsném okolí mohou žít rozsáhlé kolonie mnoha milionů roztočů. Navzdory všeobecnému přesvědčení alergickou reakci nezpůsobují roztoči jako takoví, ale jejich výkaly a mrtvá těla.

Alergie na roztoče je celoroční alergie, její příznaky se tedy projevují celý rok. Některé studie však ukazují, že množství roztočů se může v některých obdobích, jako je podzim, zvýšit, a proto v tuto část roku dochází k rozvoji nepříjemných příznaků.

Sezonní trendy alergie na roztoče: proč je podzim důležitý?

I když je alergie na roztoče alergií celoroční, podzimní nárůst koncentrací roztočů může alergické příznaky zhoršit. Výzkum provedený Woolcockovým lékařským výzkumným ústavem ( Woolcock Institute of Medical Research) doložil, že koncem podzimu se může počet roztočů zvýšit dva až třikrát oproti letnímu období.2) Zvýšení vlhkosti spolu se zvýšením tepla v obydlích představuje ideální podmínky pro jejich rozmnožování. K němu přispívá topení v domácnostech a méně větrání. Významné sezonní výkyvy koncentrací roztočů mohou následně spustit alergickou rýmu a astma.2) Kromě toho u alergických dětí a dospělých může chronická expozice bytovým alergenům - včetně roztočů - souviset s rizikem respiračních příznaků i se zhoršením plicních funkcí.3) Na začátku podzimu je proto důležité věnovat pozornost roztočům v ložnici, jejichž množství by se totiž mohlo snadno zvýšit...

Víte, že?

- Roztoči žijí pouze dva až tři měsíce, ale pokud najdou příznivé podmínky, rozmnožují se velmi rychle. Vyžadují vlhkost 65 až 80 procent a teplotu mezi 20 a 30 stupni Celsia. Samička za svůj krátký život naklade 60 až 100 vajíček.

- V jednom gramu prachu může být až 2000 roztočů, alergie na roztoče se tak často označuje jako "alergie na prach".

- V matraci může žít až 1,5 milionu roztočů.

- Množství 2 mg roztočů na gram prachu může způsobit senzibilizaci (přecitlivělost) alergického člověka a množství 10 mg na gram prachu může způsobit dokonce astmatický záchvat.

Přirozený vývoj alergické rýmy

Alergická rýma a astma se obvykle začnou projevovat v dětství, dospívání nebo ranné dospělosti. U starších osob se mohou příznaky zmírnit, častěji však přetrvávají po celý život.4) Může se projevit široká škála možných příznaků - od mírné formy po těžkou. Těžkou formou respirační alergie trpí v evropské populaci 15 až 20 procent pacientů,5) což má následně negativní vliv na kvalitu jejich života. Alergická rýma může též způsobit komplikace. V 30 až 50 procent případů významně souvisí s alergickým astmatem, proto by měla být považována za jeho rizikový faktor. Bylo prokázáno, že u osob trpících alergickou rýmou je výskyt astmatu 3,5krát častější než u ostatních osob.6) Mezi další nemoci související s alergickou rýmou patří také syndrom obstrukční spánkové apnoe (vynechávání dechu), chronická a akutní sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), zánět středního ucha a zhoršení adenoidní hypertrofie (zvětšení nosních mandlí).7)

Je důležité si uvědomit, že ačkoli je alergie na roztoče jednou z nejběžnějších forem respiračních alergií, která má vliv na kvalitu života pacienta po celý rok, je povědomí pacientů o této nemoci poměrně nízké: přibližně u poloviny pacientů není vůbec stanovena diagnóza.8) Příznaky alergie jsou obvykle zaměňovány s běžnou chřipkou nebo nachlazením. Primářka Ústavu klinické imunologie a alergologie fakultní nemocnice v Hradci Králové MUDr. Irena Krčmová, CSc. též poznamenává: "Pacienti trpící alergickou rýmou si časem na své příznaky zvyknou a prostě s nimi žijí, i když jsou těžké a výrazně ovlivňují kvalitu jejich života." Dodává též: "Lidé si často nejsou vědomi všech komplikací, které může alergická rýma způsobit. Alergická rýma není banálním onemocněním, zejména u dětí, jejichž imunitní systém je zranitelnější. Právě v této věkové skupině můžeme vhodným přístupem nepříznivý vývoj od "rýmy k astmatu“ v mnohém ovlivnit.“ Proto je nezbytné poradit se s alergologem, jakmile se projeví první příznaky.

Vliv na kvalitu života pacienta

Kromě zdravotních komplikací může mít alergická rýma obrovský negativní vliv na kvalitu života pacienta a jeho každodenní aktivity. Významný vliv alergické rýmy byl potvrzen v nedávné studii - rýma způsobovala přibližně třicetiprocentní zhoršení aktivit a pracovního výkonu v důsledku zdravotních obtíží a nižší docházky do práce či školy.9) Stejná studie dále ukázala, že těžká alergická rýma představuje zátěž srovnatelnou s těžkým onemocněním, jako je např. žloutenka typu C.

Situace u dětské populace

Alergická rýma a astma mají obrovský vliv také na každodenní život dětí: způsobují únavu, absenci ve škole, nedostatečnou koncentraci, zhoršují výkony ve škole i zapojení do aktivit, které jsou nezbytné pro osobní rozvoj a zdraví dětí.

Děti s alergickou rýmou mohou mít ve srovnání se zdravými vrstevníky sklony vyhýbat se většině sportovních, dovednostních, společenských, neformálních i formálních aktivit včetně účasti na večírcích a trávení času s přáteli.10) Celkový dopad alergické rýmy a astmatu je zvláště v těžkých případech významný, a přesto může být často podceňován.

Léčba alergie na roztoče

Po stanovení správné diagnózy alergologem a v případě prokázané senzibilizace (přecitlivělosti) na roztoče je třeba omezit přítomnost alergenu. Je samozřejmě nemožné roztoče zcela vyhubit, jejich koncentraci je však možné alespoň snížit pomocí jednoduchých opatření, jako je pravidelné vysávání a větrání, použití lůžkovin neprostupných pro roztoče, atd. Dále existuje úlevová léčba, která pacientům pomůže omezit příznaky.

Ovšem jedinou léčbou, která řeší nejen příznaky, ale i příčinu alergie, je alergenová imunoterapie. Princip alergenové imunoterapie spočívá ve snižování přecitlivělosti organizmu na podávaný alergen. Alergenová imunoterapie má zároveň léčebný i preventivní účinek a může ji na základě diagnózy předepsat pouze alergolog.

O SPOLEČNOSTI STALLERGENES

Stallergenes je evropská biofarmaceutická společnost, která se specializuje na léčbu respiračních alergií, jako je alergická rýma, zánět spojivek a alergické astma, a to pomocí alergenové imunoterapie. Stellargenes je průkopníkem a předním světovým výrobcem léčivých přípravků pro alergenovou imunoterapii podávanou sublingválně (pod jazyk), věnuje téměř 20 procent svého zisku na výzkum a vývoj a aktivně se podílí na vývoji nové kategorie léčivých přípravků: sublingválních tablet pro alergenovou imunoterapii.

V roce 2010 měla společnost Stallergenes obrat 216 milionů EUR a jejími přípravky bylo léčeno více než 500.000 pacientů.

1) Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004;24(5):758-64.

2) Crisafulli D. et al. Seasonal trends in house dust mite allergen in children’s beds over a 7-year period. Allergy 2007; 62: 1394-1400.

3) Langley SJ, et al. Relationship between exposure to domestic allergens and bronchial hyperresponsiveness in non-sensitised, atopic asthmatic subjects. Thorax 2005;60:17-21.

4) Milian E. et al. Allergy to House Dust Mites and Asthma. PRHSJ 2004;23(1):47-57.

5) White P. et al. Symptom control in patients with hay fever in UK general practice: how well are we doing and is there a need for allergen immunotherapy? Clin Exp Allergy 1998;28:266-270.

6) Shaaban R. et al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet 2008; 372(9643):1049-57.

7) Sih T, Mion O. Allergic rhinitis in the child and associated comorbidities. Pediatr Allergy Immunol 2010;21: e107-e113.

8) Bauchau V. et al. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004;24(5):758-764.

9) Demoly P. et al. A pan-EU study on the burden of illness of allergic rhinitis sufferers compared with non-sufferers, poster presented at EAACI 2011.

10) Engel-Yeger B. Differences in leisure activities between children with allergic rhinitis and healthy peers. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:1415-1418.

Kontakt:

PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D.

Stallergenes CZ, s.r.o.

Belgická 20, 120 00 Praha 2

E-mail: jrimakova@stallergenes.cz

Tel: +420 222 510 778

Další informace naleznete na internetové adrese: http://www.stallergenes.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-alergie-firmy-Stallergenes

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.