Projekt eMan - atraktivní pro žáky, efektivní pro učitele

Se začátkem letošního školního roku odstartovala na Gymnáziu a střední odborné škole ve Frýdku-Místku také evaluační fáze projektu eMan, volně navazujícího na předchozí aktivity školy v oblasti modernizace výuky, především na projekt Člověk a příroda experimentálně. Prostřednictvím eManu se již letos na jaře učitelé přírodovědných předmětů seznámili s prací v systému LMS Moodle a naučili se vytvářet moodlovské kurzy, testy, fóra a další aktivity.

Cílem projektu, který bude na škole probíhat do 30. června 2012, však není jen proškolení učitelů. "Jde především o vytvoření strukturovaného datového úložiště evaluačních materiálů pro předměty Člověk a příroda, matematika, výpočetní technika a environmentální výchova," uvádí k tomu hlavní manažerka projektu, Mgr. Hana Hůlová.

"Ani toto úložiště přitom není samoúčelné, projektem vznikne také mobilní evaluační jednotka, která bude zahrnovat 28 kusů iPadů pro testování žáků online a jež bude vhodným evaluačním nástrojem pro efektivní testování a kontrolu dosažených znalostí. V případě nemoci pak mohou být žáci testování prostřednictvím Moodlu i v domácím prostředí, což přináší nesporné výhody pro obě strany - učitele i žáka." uzavírá Mgr. Hůlová.

Kontakt:

Mgr. Pavel Kuběna

Gymnázium a Střední odborná škola

Cihelní 410

738 01 Frýdek-Místek

Klíčová slova ČR-školy-střední-Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.