Firma APEX Analytix představí na podzimních evropských konferencích nové trendy v oblasti sdílených finančních služeb a auditorských systémů

Vedoucí pracovníci firmy APEX Analytix se na několika konferencích v Evropě letos na podzim podělí o nové postupy v oblasti sdílených finančních služeb a auditorských systémů. Mezi akce, kterých se firma APEX Analytix účastní, patří:

- Konference APEX Analytix Elite Financial Executives Conference (Konference elitních finančních ředitelů) konaná v Praze, ve dnech 11. - 13. září.

Firma APEX Analytix zve manažery v oblasti řízení financí, hotovostních toků a kontroly plateb na tuto akci, která je zaměřená na nové příležitosti a v jejímž rámci budou představeny nové způsoby a modely pro zpracování plateb a ochranu před zpronevěrou. Akce, která nabídne panelové diskuze a případové studie, se zúčastní zástupci renomovaných firem, mezi které patří například společnosti Delta Airlines, Dixons Retail (Equanet), Johnson & Johnson, The Home Depot, Pfizer, JPMorgan Chase a UBS.

- Summit Corporate Executive Board Finance & Strategy Summit (Summit finančních ředitelů a ředitelů pro strategii) konaný ve dnech 5. a 6. října v Londýně.

Steve Yurko, generální ředitel APEX Analytix a Albert Peynsaert, ředitel firmy APEX Analytix pro Evropu, uspořádají kulatý stůl pro členy představenstva firem, finanční ředitele a ředitele pro strategii. Jeho cílem je prodiskutovat možnosti v oblasti snížení rizik zpronevěry a úniků peněz.

- Konference AP Evolution (vývoj v oblasti auditorských služeb) konaná ve dnech 9. a 10. listopadu v Londýně.

Firma APEX Analytix představí předběžné výsledky průzkumu toků hotovosti ve firmách, včetně nových trendů v oblasti technologií, platebních podmínek, systémů na ochranu před zpronevěrou, nových možností v oblasti slevové politiky, apod. Tuto akci společně sponzorují firmy APEX a Institute of Financial Operations (Institut pro finanční operace).

- Konference Shared Services Outsourcing Network (Outsourcing sítě sdílených služeb) konaná ve dnech 21. - 24. listopadu v Berlíně.

Klaus Sonneborn, viceprezident firmy APEX Analytix pro prodej, bude hovořit o důležitosti měření výkonnosti a také o tom, jak lze využít platformu FirstStrike(R) firmy APEX Analytix k ochraně finančních toků a provedení změn v auditorských postupech.

"Naše účast na těchto čtyřech akcích je důkazem globalizace našeho oboru podnikání," řekl Steve Yurko, generální ředitel firmy APEX Analytix. "Jen v letošním roce jsme více než zdvojnásobili počet smluv s firmami, které sídlí v Evropě. Vítáme příležitosti k dalšímu setkávání s našimi klienty a potenciálními zákazníky tak, abychom se mohli vzájemně podělit o nejlepší pracovní postupy a nabídnout jim takové služby, které budou jejich firmám přinášet trvalou hodnotu a růst."

Pro získání dalších informací o službách společnosti, nebo pokud se chcete na některou z těchto akcí přihlásit, kontaktujte evropskou centrálu firmy APEX Analytix na telefonním čísle: +44(0)1908-306035.

O společnosti APEX Analytix

Firma APEX Analytix pomáhá firmám maximalizovat zisk a zajišťovat bezpečnou kontrolu finančních toků v globálním měřítku. Naši zaměstnanci, procesy a technologie FirstStrike(R) mění trh auditorských služeb a šetří našim klientům miliardy dolarů. Díky tomu je firma APEX Analytix světovou jedničkou v oblasti auditorských služeb, kontroly finančních toků a zachycování úniků peněz a služeb v oblasti analýzy rizik. Více informací najdete na webových stránkách http://www.apexanalytix.com.

KONTAKT PRO TISK:

Linda Edgerton

Telefon: +1-336-286-9211

E-mail: linda@edgertoncommunications.com

Zdroj: APEX Analytix

Klíčová slova USA-finance-APEX Analytix

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.