Vysoká inflace a nízké investice jsou překážkou zotavení, ukazuje průzkum ACCA

Země střední a východní Evropy zažívají bouři, říkají účetní

Vinou rostoucí inflace a slabých investic se svět stále vzdaluje ekonomickému oživení. Ukazuje to poslední průzkum globálních ekonomických podmínek asociace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace autorizovaných certifikovaných účetních).

V průzkumu provedeném od 16. května do 6. června 2011 bylo dotázáno 2186 členů ACCA. Pouze 26% respondentů uvedlo zvýšenou důvěru, což znamená pokles z původních 28% za poslední tři měsíce. 57% respondentů říká, že ekonomické podmínky se buď zhoršují nebo stagnují, což představuje nárůst oproti původním 51% za poslední tři měsíce.

Prudká inflace v prvním čtvrtletí roku 2011 se ve druhém kvartálu neopakovala, avšak větší část dotázaných, 54%, hlásí zvýšení provozních nákladů. V minulém čtvrtletí hlásilo zvýšení provozních nákladů 51% respondentů. To znamená, že oproti průzkumu před dvěma lety dnes hlásí inflaci dvojnásobný počet respondentů.

Průzkum ukazuje, že rostoucí náklady se neomezují jen na nejrychleji rostoucí ekonomiky.

Nejvýkonnější trhy Malajsie a Pákistánu jsou v ligové tabulce inflace nahoře. Rostoucí náklady však uvádí také 45% respondentů v západní Evropě, která je ovlivněna dluhovou krizí kontinentu. Pokud jde o obchodní důvěru a ekonomický optimismus, západní Evropa stále leží na dně žebříčku.

Z průzkumu vyplývá, že podniky začínají být stále více neschopné reagovat na inflační výzvu ke snížení nákladů.

Zhruba 30% respondentů očekává od vedení svých organizací ve střednědobém horizontu správné rozhodnutí o výdajích. 16,5% dotázaných však očekává nebezpečné podcenění nebo přecenění výdajů, a tato skupina roste každé čtvrtletí již od konce roku 2009.

Přístup k financím se na celém světě za posledních šest měsíců ztížil, a to působí jako překážka pro růst kapitálu a krátkodobé likvidity. Tato skutečnost spolu s rostoucími náklady zvyšuje počet respondentů, kteří se obávají, že zákazníci (31%) nebo dodavatelé (15%) by mohli ukončit podnikání, nebo alespoň mít problém s pozdními platbami (31%).

I přes tyto znepokojující trendy důvěra mezi finančními profesionály zatím neklesla na takovou úroveň, že by se obávali obnovení hospodářského poklesu.

Profesionálové v Africe a v asijsko-pacifické oblasti byli v posledních dvou letech vždy optimističtější, pokud jde o stav hospodářského oživení, než jejich kolegové v jiných částech světa. To mělo za následek vysokou úroveň důvěry v jejich vlastních organizacích.

Tento průzkum však ukazuje v obou regionech překvapivě nízkou důvěru. Asijsko-pacifická oblast zaznamenala čistou ztrátu důvěry poprvé za dva roky. Nejvíce postiženy se zdají být Hong Kong a Malajsie, zatímco Singapur se vzepřel trendu, a stále získává více důvěry.

Zatímco melancholie na Dálném východě odráží negativní dopady neštěstí v Japonsku, klesající důvěra v Africe je z větší části opožděným efektem ekonomického zpomalení v jiných částech světa. Výsledky GECS ukazují, že dopady poklesu hospodářské aktivity v zemích OECD se v posledních měsících přenesly na dodavatelské řetězce. Nejprve do asijsko-pacifické oblasti a pak do Afriky.

Na rozdíl od předchozích čtvrtletí se ale většina z tlaku na přístup k financím zdá být soustředěna v Asii, Tichomoří a na Blízkém východě.

V těchto náročných podmínkách ubývá příležitostí k zisku z přidané hodnoty u většiny typů investic, a investiční prostředí se mírně zhoršilo, zejména pokud jde o financování a podporu podnikání. Přesto však samotné investice zůstávají na stejné úrovni, a výhled pro zaměstnanost a investice do zaměstnanců se dokonce mírně zlepšil. To téměř jistě souvisí s pomalým oživením nových objednávek.

Autor zprávy Manos Schizas, hlavní politický poradce asociace ACCA, řekl: "V poslední zprávě se projevuje celá řada obav, včetně výrazné ztráty hybnosti v Asii a Africe, zejména v posledních několika měsících. Také západní Evropa si sáhla na hranice úspornosti, a na kartách se obnovuje zpřísnění úvěrových podmínek a cashflow. Nové objednávky a zaměstnanost se začínají vzpamatovávat.

"Pokud tyto nové trendy - v kombinaci s vysokou inflací a nízkými investicemi - budou nadále přetrvávat, můžeme v blízké budoucnosti očekávat další nestabilitu, která bude ve druhé polovině roku 2011 další výzvou pro profesionální účetní ve všech oblastech, a to jak v praxi, tak v průmyslu."

Střední a východní Evropa stojí na stabilních základech, zatímco ve zbytku Evropy se situace zhoršuje

V současné době se zdá, že evropský region prožívá fiskální krizi. Důvěra respondentů v jejich vlastních organizacích a jejich víra v globální oživení pomalu klesá. Asi 45% respondentů v regionu (pokles z původních 50%) se domnívá, že globální ekonomické podmínky se zlepšují, nebo jsou zhruba stejné. Pouze 26% respondentů uvedlo nárůst důvěry (prakticky beze změny oproti 27% v posledním čtvrtletí).

Výnosy z podnikání, přístup k financím a podmínky peněžních toků jsou v současné době stabilní, což má za následek nárůst kapitálových výdajů v tomto regionu. To znamená, že vyhlídky na zaměstnanost a investice do zaměstnanců jsou stále negativní. Respondenti hlásí více možností zisku z inovací a zákaznické podpory, a méně příležitostí ke snížení nákladů a k podpoře efektivity v rámci dodavatelského řetězce.

Respondenti v tomto regionu očekávají v příštích pěti letech mírný růst vládních výdajů. To je udržitelnější očekávání, než když jsme tuto otázku položili v předchozích průzkumech. Pouze asi 8% respondentů od svých vlád očekává ve střednědobém horizontu nebezpečně vysoké výdaje, což je pokles oproti 14% v předchozím čtvrtletí.

Plné znění zprávy asociace ACCA najdete zde:

http://www2.accaglobal.com/pubs/general/activities/library/economy/tech-ms-g ec10.pdf

Klíčová slova Británie-ekonomický-hospodářství-finance-Association of Chartered Certified Accountants

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.