Prohlášení obhájce zastupujícího Jaroslava Šmída

Jsem obhájcem zastupujícím odsouzeného Jaroslava Šmída, nar. 27.4.1934, v Berouně, starobního důchodce. K právnímu zastupování jako obhájce jsem přistoupil v dubnu 2011.

K této věci sděluji, že rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně č.j. 2 T 29/2010 ze dne 4.1.2011 byl odsouzený Jaroslav Šmíd uznán vinným ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 trestního zákona účinného do 31.12.2009 a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákona účinného do 31.12.2009. Za to byl odsouzen podle § 224 odst. 2 trestního zákona za použití § 35 odst. 1 trestního zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody ve výměře 42 (čtyřiceti dvou) měsíců. Odsouzení je nepodmíněné. Podle § 39a odst. 2 písm. b) trestního zákona za použití § 39a odst. 3 trestního zákona byl odsouzený pro výkon trestu odnětí svobody zařazen do věznice s dozorem.

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně č. j. 3 To 94/2011 ze dne 30.3.2011 byl rozsudek Okresního soudu v Hodoníně pokud jde o vinu i trest potvrzen.

Dne 09.5.2011, 30.05.2011 a 03.06.2011 vyzvala JUDr. Milena Drobečková z Okresního soudu v Hodoníně opakovaně odsouzeného Jaroslava Šmída k nástupu výkonu trestu do věznice.

Na uvedené výzvy soudu obhájce vždy neprodleně reagoval žádostmi o povolení odkladu výkonu trestu odnětí svobody z důvodů ohrožení života nebo zdraví. O poslední takové výzvě nebylo dosud soudkyní rozhodnuto. Všechny žádosti byly podepřeny podrobnými lékařskými zprávami o zdravotním stavu Jaroslava Šmída. Z předložených lékařských zpráv, za situace kdy Jaroslav Šmíd je hospitalizován v lůžkovém zdravotnickém zařízení vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví. Během poslední hospitalizace, která dosud trvá Jaroslav Šmíd zkolaboval na jednotce intenzivní péče. Lékařům se sice podařilo jeho zdravotní stav částečně stabilizovat, ale s ohledem na dlouhodobě přetrvávající zdravotní problémy, hospitalizace pokračuje.

Obhájce také podal příslušnou procesní žádost, kterou se domáhá přezkoumání zákonnosti rozhodnutí vydaných v této trestní věci. O této žádosti nebylo dosud rozhodnuto.

Trestní věc odsouzeného Jaroslava Šmída je mediálně sledovaná. Poslední mediální výstup v této trestní věci byl dne 12.6.2011 ve večerních televizních novinách na TV Nova. Celkové vyznění reportáže bylo takové, že Jaroslav Šmíd se vyhýbá nástupu do výkonu trestu, jeho manželka paní Helena Fibingerová není kontaktní a ani soudkyně Okresního soudu v Hodoníně JUDr. Drobečková, nemá přesné informace o hospitalizaci odsouzeného. Reportáž započala prohlášením odsouzeného po vyhlášení rozsudku Krajského soudu v Brně dne 30.3.2011. Z tohoto emotivního prohlášení ve stresové situaci pro odsouzeného mělo vyplynout, že do výkonu trestu nikdy nenastoupí.

Protože věc je neustále mediálně sledována a pokud jde o otázky nástupu do výkonu trestu, informace jsou podávány zkresleně, vydávám jako obhájce toto tiskové prohlášení.

Odsouzený Jaroslav Šmíd není osoba, která by se skrývala. Jeho stále se zhoršující zdravotní stav vylučuje i další aktivity typu uprchnutí a podobně. Naopak, příslušný okresní soud má všechny průběžně dodávané relevantní a aktuální informace o jeho zdravotním stavu, přičemž podle názoru obhájce jeho zdravotní stav je takový, že výkon trestu by ohrozil jeho život nebo zdraví.

Pokud jde o prohlášení odsouzeného před reportérem TV Nova v Brně dne 30.3.2011, odsouzený byl reportérem ostře atakován, byl v situaci o potvrzení viny i trestu odvolacím soudem, byl tedy v mimořádně obtížné stresující situaci a s ohledem na jeho vysoký věk, zdravotní stav, stres a pocit nespravedlivého rozhodnutí nelze přikládat jeho vyjádření racionální význam. Navíc, svým prohlášením měl na mysli jedině to, že si raději vezme život, než aby nastoupil do vězení. Tento výklad je potvrzen i lékařskými zprávami, podle kterých odsouzený Jaroslav Šmíd projevuje sebevražedné tendence. K tomu je nutno doplnit, že Jaroslav Šmíd obdržel v prosinci 2010 korespondenční lístek na který byla vylepena jeho fotografie, k níž bylo připsáno: "Hajzl chlap" a text "Spravedlnost si tě najde, a pak budeš pykat, necháme tě zdechnout hlady - připrav se!"

JUDr. Richard Maleček, advokát

Kontakt:

Vilma Nová, advokátní kancelář Richard Maleček

Shiran Tower, Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

telefon 606 725 520

Klíčová slova ČR-soud-nehoda-Šmíd-AK Richard Maleček

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.