Světoví odborníci na udržitelnost a CO2 si připomínají 10leté výročí společného podniku Air Products v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost Air Products slaví desetileté výročí společného podniku "MATGAS", strategického spojenectví mezi společností Carburos Metálicos, která patří do skupiny Air Products, Španělskou národní radou pro výzkum a Nezávislou univerzitou v Barceloně.

Při této příležitosti pořádá MATGAS ve dnech 1. a 2. června ve svém barcelonském areálu Mezinárodní sympozium o energii, udržitelnosti a životním prostředí. Přední světoví odborníci, dr. Lourdes F. Vega, ředitelka MATGAS, prof. Robert Armstrong z Massachusettského technického institutu v USA, prof. Michele Aresta z Univerzity Bari v Itálii a prof. Andreas Züttel z EMPA ve švýcarském Curychu a další, na něm budou hledat vyhlídky a výzvy budoucího výzkumu.

MATGAS vznikl s úmyslem vytvořit špičkové výzkumné centrum zabývající se vědami o materiálech a plynovými aplikacemi, které bude kombinovat klady průmyslových, akademických a vládních institucí ku prospěchu zakládajících partnerů a společnosti.

Během deseti let stanovil MATGAS na základě kombinace modelových a experimentálních přístupů globální kritéria pro studium a vývoj technologií zaměřených na ekologičtější energetická řešení, např. zachycování a využívání CO2, zpracování odpadu a alternativní zdroje energie, například vodík.

"Jedním z úkolů, kterými se zabýváme, je využívání nástrojů na posuzování životního cyklu, které nám pomáhají kvantitativně vyjádřit ekologickou stopu produktů a technologií," vysvětluje ředitelka MATGAS. "Díky tomu mohou společnost Air Products a partneři MATGAS pochopit dopady a výhody klíčových technologií a formulovat příslušné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje."

Loni uvedla společnost Air Products do provozu Centrum udržitelných technologií ve své centrále v Allentownu (Pensylvánie, USA). Centrum využívá zkušenosti MATGAS a zaměřuje se na posuzování životního cyklu stávajících i budoucích sortimentních nabídek.

Monty Alger, vedoucí technolog a viceprezident výzkumu a vývoje Air Products, řekl: "MATGAS představuje jedinečnou platformu pro výzkum a vývoj, která nám umožňuje připojit se k partnerům z akademické a veřejné sféry a společně se zabývat významnými problémy z oblasti udržitelnosti. Chceme vyřešit problémy zákazníků s udržitelností při současném zachování růstu, ale také přispět k řešení naléhavých ekologických problémů, kterým musíme čelit všichni."

Kontakt:

Lucie Pavlásková

e-mail: lucie@pavlaskova.cz

tel.: 420 775 755 066

Klíčová slova ČR-ekologie-energie-věda-firmy-Air Products

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.