AJŠA se stále více zaměřuje na kvalitu - bude se certifikovat

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR se na svém výjezdním zasedání rozhodla jít dále cestou kvality, zvyšování členské základny a profesionalizace své činnosti.

Největší profesní sdružení jazykových škol v České republice, které v současnosti sdružuje 34 řádných členů a 3 partnery, se dále zaměřuje na kvalitu a její kontrolu.

V loňském roce AJŠA jednomyslně schválila, že se bude zabývat otázkou externí certifikace. Uplynulý víkend na svém 13. výjezdním zasedání diskutovala možnost externí certifikace nezávislou certifikační společností. Rada AJŠA, nejvyšší orgán asociace, představí do konce roku 2011 přesné kvalitativní a časové schéma certifikace.

AJŠA nechce jít cestou inspekčních schémat, které známe z druhé, menší asociace. Princip inspekčních schémat spočívá v sebekontrole vlastními kolegy. "AJŠA si myslí, že interní inspekce nezaručí důslednou kontrolu, zvláště, pokud jsou prováděny pouze 1x za 3 roky. AJŠA půjde cestou externí certifikace, která jediná zaručí opravdovou kvalitu potvrzenou a kontrolovanou externí autoritou", konstatuje viceprezident asociace Petr Pasek.

Asociace si odsouhlasila směřování k profesionalizaci s prvním placeným zaměstnancem - tajemníkem. "Profesionalizace asociace je jediný způsob jejího dalšího vývoje, a proto bude mít AJŠA brzy svého prvního zaměstnance", dodal Pasek, tiskový mluvčí asociace. Členové asociace dostávají více služeb než kdykoli v minulosti: dotované zasedání 2x ročně, časopis zdarma pro své lektory a studenty, lobování u úřadů, zajišťování PR. AJŠA usiluje o viditelnější kvalitu všech: zavedla Kodex kvality, vstupní pohovory s nově přistupujícími členy. Placený tajemník asociace bude přímo podřízen prezidentovi asociace a prezidiu.

AJŠA sdružuje 37 subjektů - z toto 34 řádných členů a 3 partnerské organizace. Novými členy jsou: Jazyková škola ZELENKA (Zlín), Agentura Parole (Praha) a CA School & Experiences (Brno).

Metodická rada AJŠA pod vedením Ondřeje Kuchaře vydala I. číslo časopisu Challenge. Časopis pro lektory a studenty se setkal s velmi pozitivním přijetím. Nyní je připraveno 2. číslo, které zohledňuje i doporučení členů a náměty ke zlepšení.

AJŠA chystá mimořádné zasedání na červen 2011 v Praze, kde bude dále diskutována profesionalizace asociace a řešena otázka certifikace. Pravidelné již 14. výjezdní zasedání Rady AJŠA se uskuteční v listopadu v Českých Budějovicích.

Na zasedání v Olomouci se svou přednáškou na téma Zpracování dat vystoupil partner asociace, společnost Accenture - jedna z největších firem ve svém oboru. Partnerství s touto a dalšími firmami potvrzuje vzrůstající důležitost asociace jako celku.

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

Hroznová 28

370 01 České Budějovice

http://www.ajsa.cz.

Kontakt:

Petr Pasek, viceprezident Asociace zodpovědný za styk s médii,

e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace,

e-mail: karla.bauerova@sophia-cb.cz, tel.: 608 112 992

Klíčová slova ČR-školy-služby-jazykové-firmy-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.