Asociace jazykových škol a agentur zpřísnila vstupní pravidla * AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, o.s. zavádí nové požadavky pro vstup nových členů, zvyšuje počet členů na 33, zvolila novou viceprezidentku Lucii Vlkovou, má nový časopis a chystá 12. výjezdní zasedání

AJŠA - největší profesní organizace na poli jazykového vzdělávání - nově zavádí vstupní pravidla pro žadatele o členství. Tito mimo jiné procházejí přijímacím řízením, jehož součástí je také vstupní pohovor v žadatelově sídle. Prezidentka asociace Karla Bauerová k tomu říká: "Důvodem je snaha o zvýšení prestiže naší asociace a podchycení žadatelů, kteří by k nám chtěli vstoupit pouze ze spekulativních důvodů."

Asociace má v současné době 33 členů - jazykových škol a agentur z celé České republiky a dále tři stálé partnery, kteří podporují fungování asociace.

Novým členem je od března 2011 Jazyková škola Zelenka ze Zlína, která byla mj. prvním subjektem, jež se podrobil přijímacímu pohovoru.

Začátkem března byla také zvolena nová viceprezidentka AJŠA Lucie Vlková z jazykové školy Alka Language Specialists, která v této funkci vystřídala Stanislava Káru. Prezidium má v současné době pět viceprezidentů.

"Challenge" je název nového časopisu, který AJŠA vydává zdarma pro své členské školy, které jej mohou použít pro své učitele a studenty cizích jazyků. Časopis je připravován metodickou platformou asociace a má vycházet 4 x ročně v elektronické podobě.

8. a 9. dubna se uskuteční již 12. výjezdní zasedaní Rady AJŠA, tentokráte v Olomouci. Probírat se budou interní záležitosti asociace, vývoj na trhu jazykového vzdělávání, možné zavedení kvalitativních měřítek pro členy, workshopy a semináře a networking.

Více o AJŠA se dozvíte na http://www.ajsa.cz.

Kontakt pro média:

Petr Pasek - viceprezident,

e-mail: press@ajsa.cz

tel.: 777 758 631

Klíčová slova ČR-vzdělání-služby-firmy-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.