Nový krátkodobý manažerský kurz "Strategické řízení marketingu" zahajuje v březnu 2011 v Praze

Výuka manažerů a podnikatelů na BIBS vysoké škole

Výuka manažerů a podnikatelů na BIBS vysoké škole

NOVINKA - KRÁTKODOBÉ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nový krátkodobý manažerský kurz "Strategické řízení marketingu" zahajuje v březnu 2011 v Praze

Po zavedení významných zahraničních vzdělávacích programů na český trh představí BIBS EU (B.I.B.S. EU a.s.) ve spolupráci s BIBS - vysokou školou( B.I.B.S.,a.s.) nový krátkodobý manažerský kurz Strategické řízení marketingu. Tento inovativní vzdělávací program zahajuje již 31. března 2011 v Praze a je určen manažerům ve všech řídicích složkách firmy, především pak pracovníkům zodpovědným za marketingové a obchodní aktivity.

"Zahájením nového krátkodobého manažerského kurzu Strategické řízení marketingu reagujeme na aktuální poptávku po rychlém a přitom uceleném marketingovém vzdělání. Respektujeme fakt, že manažeři jsou časově zaneprázdněni, a proto mohou kurz absolvovat během pouze pěti výukových dnů v průběhu přibližně dvou měsíců. Přitom kurz složený z pěti modulů obsahuje všechny podstatné vědomosti ze strategického marketingového vzdělání a je v maximální míře propojen s praxí díky zajištění zkušených externích lektorů a jejich workshopů," sdělil Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, rektor a koordinátor manažerského programu MBA na BIBS - vysoké škole.

Kurz Strategické řízení marketingu konkrétně nabízí zvýšení kvalifikace v oblastech strategického řízení, marketingové strategii, informačních zdrojích pro marketing, marketingovém výzkumu a právu v marketingu.

Velký důraz je kladen na praxi a na aplikovatelnost do konkrétních firem. Jako výstup z kurzu proto mohou účastníci očekávat i vytvoření vlastní marketingové strategie firmy, kterou budou moci ihned implementovat.

Cílem kurzu Strategické řízení marketingu je nabídnout na českém trhu unikátní možnost manažerského studia vystaveného "na míru" pro praktické využití manažerů, ovšem se současným splněním náročných standardů kvality výuky. Nepřinášíme pouze další z množství rozšířených "školení", ale kvalitní vzdělání. Můžeme proto nabídnout možnost požádat o uznání části výuky do standardního vysokoškolského programu MBA či MSc na BIBS - vysoké škole.

Kvalitu výuky zajišťují odborníci z různých oblastí tak, aby byl vyvážen nutný teoretický základ i zkušenosti z praxe. V kurzu se mj. představí RNDr. Jan Herzmann, CSc., ředitel mezinárodní sítě výzkumných agentur Factum Group; JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., společník AK Kříž a Bělina a odborný asistent PF UK; obchodní ředitel České tiskové kanceláře Mgr. Přemysl Cenkl, MBA nebo Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, rektor, koordinátor manažerského kurz MBA a lektor strategického řízení na BIBS - vysoké škole.

V první části kurzu se účastníci seznámí s hlavními principy strategického řízení a strategického řízení v marketingu. Druhá část kurzu přímo navazuje na první a zabývá se již specializačními celky, které prohlubují znalosti a dovednosti zejména v oblasti přípravy a realizace výzkumu trhu, využívání sekundárních informací pro marketing a právo a legislativy v marketingu.

Kontakt:

Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA

Ředitelka krátkodobých manažerských kurzů

Tel.: +420 775 958 733,

E-mail.: hanzelkova@bibseu.cz

http://www.bibseu.cz

BIBS EU, a.s.

Akciová společnost BIBS EU (B.I.B.S. EU a.s.) je na českém trhu jednou z mála mezinárodně orientovaných vzdělávacích a poradenských institucí, s vnitřními organizačními, informačními a dalšími procesy certifikovanými podle přísných standardů norem ISO.

BIBS - vysoká škola (B.I.B.S., a.s.)

Moderní a dynamicky se rozvíjející vysoká škola poskytuje kvalitní britská, finská a česká ekonomicko-manažerská a právnická vysokoškolská studia. Na trhu působí přes 10 let a v současné době patří se svými přibližně 3000 studenty v bakalářských, magisterských, doktorských a manažerských programech MBA k největším neveřejným/nestátním business school v České republice.

 

 ČTK ke zprávě vydává fotografie, které jsou dostupné v Infobance ČTK v sekci Protext-foto.

Klíčová slova ČR-školy-hospodářství-B.I.B.S.

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.